[quote]Realitně-poradenská společnost 108 AGENCY se zúčastnila projektu Roz(h)led, který se koná pod záštitou organizace Nadání a dovednosti a jenž pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče s přípravou na profesní život a volbou budoucího povolání. V rámci projektu uspořádala společnost 6. června koučinkový workshop pod vedením lektorky Jany Švarné z Aurum Advisory, který byl zaměřen na poznání a práci s vlastním talentem.[/quote]

Workshop probíhal v pražské kanceláři společnosti a zúčastnilo se jej 20 mladých lidí ve věku 17 až 20 let ze zařízení v Ústeckém a Plzeňském kraji. Během dvouhodinového programu se mohli účastníci workshopu seznámit s řadou technik a praktických ukázek, jak nalézt a uplatňovat své schopnosti a dovednosti, správně pracovat se svými silnými a slabými stránkami a dále rozvíjet získaný talent.

Znát vlastní potenciál a umět rozvíjet svůj talent je obrovská výhoda nejen v pracovním, ale i osobním životě. Rádi bychom tímto poděkovali výborné lektorce Janě Švarné, která připravila opravdu zajímavě pojatý a věříme, že i přínosný workshop,“ řekl majitel společnosti 108 AGENCY Jakub Holec.

Nadání a dovednosti je obecně prospěšná organizace připravující mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči v České republice, na první kontakt se světem práce. Činnost organizace představuje různé aktivity jako například zajišťování kariérního poradenství, workshopů věnovaných osobnímu rozvoji a komunikaci, exkurzí do firem a organizací, stínování vybraných profesí nebo například reálné simulace pracovních pohovorů.

Projekt Roz(h)led je určen dospívajícím lidem, jimž z nějakého důvodu chybí normální sociální zázemí. Těmto lidem pomáháme budovat zájem o kariéru, zesilovat schopnost najít a udržet si práci, a tím se lépe zapojit do běžného života,“ uvedla Linda Hurdová, ředitelka organizace Nadání a dovednosti a dodala: „Jsme velmi rádi, že projekt může fungovat již čtvrtým rokem a těšit se velké iniciativě jak ze strany jednotlivců, tak firem.

Více informací o organizaci Nadání a dovednosti a projektu Roz(h)led k dispozici na webových stránkách www.nadaniadovednosti.cz.

Zdroj: 108 AGENCY

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno