[quote]Evropská komise podává žalobu na Českou republiku k Soudnímu dvoru EU, protože země nezajistila zpětné převzetí 20 000 tun nebezpečného odpadu, který jeden z českých podniků koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 přepravil do polských Katovic.[/quote]

Případ je součástí sporu mezi dvěma členskými státy – Polskem a Českou republikou – ohledně klasifikace přepraveného odpadu. Polské orgány odmítly předmětné zásilky přijmout z důvodu, že byly realizovány v rozporu s nařízením o přepravě odpadů (nařízení (ES) č. 1013/2006).

Před přemístěním odpadu mělo dojít k písemnému oznámení a operace měla být odsouhlasena. Zásilky však oznámeny nebyly, a považují se tak za „nedovolenou přepravu“. České orgány by tudíž měly podniknout nezbytné kroky, aby byl odpad navrácen do země původu. Pokud by Česká republika požadovaná opatření nepřijala, znamenalo by to porušení právních předpisů EU.

České orgány nicméně zpětné převzetí zásilek odmítly s odůvodněním, že dotčený materiál (kyselé dehty ze zpracování ropy, uhelný prach a oxid vápenatý) není odpad, nýbrž produkt registrovaný v souladu s nařízením REACH (ES) č. 1907/2006).

V návaznosti na stížnost zasáhla do záležitosti Komise, aby spor mezi oběma státy rozřešila.

V listopadu 2015 bylo České republice zasláno odůvodněné stanovisko, ve kterém byly její argumenty, že by měly být zásilky klasifikovány jako produkt, zamítnuty a země byla vyzvána, aby zajistila odvoz odpadu zpět na své území.

Vzhledem k tomu, že české orgány toto zpětvzetí stále odmítají, postupuje Komise věc Soudnímu dvoru EU.

Souvislosti:

Nařízení o přepravě odpadů (nařízení (ES) č. 1013/2006) stanoví pravidla, jež zajišťují, aby přeprava odpadů probíhala způsobem šetrným k životnímu prostředí a byly při ní dodržovány evropské a mezinárodní předpisy. Ukládání odpadů na skládky nebo nestandardní nakládání s odpady má závažné dopady na životní prostředí a nese s sebou dlouhodobá zdravotní rizika pro občany i pracovníky.

Pokud se příslušné orgány v členském státě určení a v členském státě původu nemohou dohodnout na tom, zda určitá zásilka představuje odpad, či nikoli, musí se s danou zásilkou zacházet jako s odpadem, a země původu ji tudíž musí vzít zpět.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno