Zdroj: Archiv

[quote]Podle odhadu Eurostat sezónně upravený HDP vzrostl EU28 v průběhu druhého čtvrtletí roku 2016, ve srovnání s předchozím čtvrtletí o 0,3 % v EA19 a 0,4 % v EU28. V prvním čtvrtletí roku 2016 vzrostl HDP o 0,5 % v obou zónách.[/quote]

Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, sezónně upravený HDP vzrostl o 1,6 % v eurozóně a o 1,8 % v EU28 ve druhém čtvrtletí roku 2016, po 1,7 % a 1,9 % v předchozím čtvrtletí.

Během druhého čtvrtletí roku 2016 ve srovnání s předchozím čtvrtletí (po + 0,2 % v prvním čtvrtletí roku 2016) HDP ve Spojených státech vzrostl o 0,3 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, HDP vzrostl o 1,2 % (po 1,6 % v předchozím čtvrtletí).

Tempa růstu HDP EU28, eurozóny a USA
% změna oproti předchozímu Q

vystrizek1

Růst HDP podle členských států

Ze zemí, za které jsou k dispozici údaje za druhé čtvrtletí roku 2016, byl nárůst ve srovnání s předchozím čtvrtletí v Rumunsku + 1,5 %, v Maďarsku (+ 1,0 %), České republice, Polsku a Slovensku + 0,9 %. HDP zůstal stabilní ve Francii, Itálii a Finsku.

Tempa růstu HDP v 2.Q f 2016

vystrizek2

Složky HDP a jejich příspěvky k růstu

Během druhého čtvrtletí roku 2016 výdaje domácností na konečnou spotřebu vzrostly o 0,2 % v eurozóně a o 0,4 % v EU28 (po +0,6 % a + 0,7 % v předchozím čtvrtletí). Tvorba hrubého fixního kapitálu byla stabilní, v eurozóně a EU28 vzrostl o 0,2 % (po 0,4 % a +0,1 %). Vývoz se zvýšil o 1,1 % jak v eurozóně, tak v EU28 (po 0,0 % a +0,1 %). Dovoz vzrostl o 0,4 % v eurozóně a o 0,6 % v EU28 (po + 0,1 % v obou zónách).

Výdaje domácností na konečnou spotřebu měl pozitivní příspěvek k růstu HDP jak v eurozóně, tak v EU28 (+0,1 +0,2 %), zatímco příspěvek z tvorby hrubého fixního kapitálu byl
neutrální. Příspěvek bilance zahraničního obchodu k růstu HDP byl pozitivní pro obě zóny, zatímco příspěvek změny stavu zásob byl negativní.

Tempa růstu objemu HDP
(na základě sezónně upravených dat*)

vystrizek3vystrizek4

Metody a definice

Evropské čtvrtletní národní účty jsou sestavovány v souladu s Evropským systémem účtů 2010 (ESA 2010).

Odhad růstu HDP v druhé čtvrtletí roku 2016 v této tiskové zprávě je založen na údajích členských států, za kkteré jsouk dispozici; pokrývají 98 % HDP EA19 a 98 % EU28 .
Výdaje na konečnou spotřebu domácností zahrnují NISD (Neziskové instituce sloužící domácnostem).

vystrizek5

vystrizek7