Zdroj: Archiv

[quote]Eurostat na základě údajů z kvartálního odhadu národních účtů  zveřejnil 13.9. 2016, že se počet pracujících osob zvýšil ve druhém čtvrtletí roku 2016 ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 % v eurozóně (EA19) a 0,3 % v EU28. V prvním čtvrtletí roku 2016 se zaměstnanost v obou zónách zvýšila o 0,4 %. Tyto údaje jsou sezónně očištěné.[/quote]

Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku se zaměstnanost v EU28 zvýšila o 1,4 % v eurozóně a o 1,5 % ve druhém čtvrtletí roku 2016 (po + 1,4 % v obou zónách v prvním čtvrtletí roku 2016).

Eurostat odhaduje, že v druhém čtvrtletí roku 2016 bylo zaměstnáno v EU28 232,1 milionů mužů a žen (nejvyšší úroveň vůbec kdy zaznamenaná); z čehož 153,3 milionu bylo v eurozóně (nejvyšší úroveň od čtvrtého čtvrtletí roku 2008).

vystrizek

Růst zaměstnanosti v členských státech

Z členských států s dostupnými daty byl největší nárůst zaměstnanosti v Estonsku (+4,7 %), Irsku (+1,1 % a Lotyšsku (+1,0 %). Pokles byl v Chorvatsku (-0,4 %), stabilní zaměstnanost zůstala ve Finsku.

Míry růstu zaměstnanosti v členských státech EU ve 2. Q 2016 proti předchozímu Q sezónně upravené

vystrizek2

Metody a definice

Zaměstnanost se vztahuje na zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné pracující v rezidentských výrobních jednotkách (tj. koncept  domácí zaměstnanosti). Není-li uvedeno jinak, jsou všechny odhady zaměstnanosti v tomto pracovním využití měrnou jednotkou uvolněné  osoby. ESA2010 uznává další možná měření zaměstnanosti: pracovní místa a celkový počet odpracovaných hodin.

vystrizek3

vystrizek4

vystrizek5

I statistika zaměstnanosti přechází kvartálně na data z národních účtů. Z podkladů poskytnutých členskými státy lze sledovat posun zaměstnanosti podle skupin odvětví.

Údaje lze použít spolu s odhady toků na trhu práce mezi osobami zaměstnanými, nezaměstnanými a neaktivními, (zatím mají prodlevu ve zpracování proti statistice zaměstnanosti dva až 3 měsíce, za 1. Q 2016 v porovnání se 4. Q 2015 vyšla statistika toků až koncem srpna, popis byl v článku „Lidé bez práce v EU“ na eLogistika.info 30.8. 2016) rozvíjet opatření k přeřazení neaktivních na trhu práce, kteří jsou v pracovním věku s vyhovujícím zdravotním stavem a nemají jiné zdroje obživy než sociální dávky, rekvalifikovat je podle potřeb na trhu práce a nabídnout zaměstnání.

Lze k tomu využít spolufinancování z EGF- Evropského fondu globalizace, do něhož přes podíl úhrady na vlastních zdrojích Komise Česko přispívá, i jiných zdrojů EU.

Jen se nedá zaměňovat údaje o nezaměstnanosti a neaktivitě na trhu práce.

Pokud jde o nezaměstnanost, může se měnit úpravou doby vyplácení dávek v nezaměstnanosti podmíněnou registrací na úřadech práce.