V duchu tohoto hesla se nesl již 7. ročník studentské interaktivní konference Správy železnic, které se zúčastnili také studenti naší fakulty.

Na pořadu dne byla témata jako vysokorychlostní tratě v ČR, ETCS anebo moderní řízení provozu. Studenti si mohli vyslechnout přednášky od tuzemských a zahraničních hostů ze společností Správa železnic, Alstom, ÖBB a DB Netz AG.

A nezůstalo jen u přednášek. Pro studenty byly připraveny interaktivní workshopy s mentory. Během těchto workshopů se mohli studenti blíže seznámit s různými projekty a úlohami z oblasti železniční infrastruktury.

Fotogaleri: Správa železnic – Studentský web | Fotogalerie (spravazeleznic.cz)