[quote]Technologické firmy a systémoví integrátoři sdružení v programu „Akreditovaní partneři GS1 Czech Republic“ svým zákazníkům garantují správnost implementace globálních standardů Systému GS1 pro automatickou identifikaci, sběr a sdílení dat v dodavatelsko-odběratelském řetězci již od roku 2009. Program se nyní dostává do další fáze.[/quote]

Těsná spolupráce českého zastoupení globální standardizační organizace GS1 s firmami z oblasti automatické identifikace má počátky ještě v 80. letech. Technologičtí partneři čerpali potřebné know-how, jak optimálním způsobem zavádět projekty automatické identifikace zboží v mezinárodním standardu EAN•UPC (dnes GS1).

Tři desítky let globálního vývoje přinesly řadu nových datových nosičů a Systém GS1 se vyvinul v rozsáhlý integrovaný soubor standardů pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů a pro komunikaci mezi těmito partnery. Nároky na správnou a z hlediska standardů korektní implementaci řešení na bázi Systému GS1 úměrně vzrostly. Sdružení GS1 Czech Republic proto spolupráci s technolo­gickými firmami průběžně posilovalo, rozšiřovalo nabídku odborných školení a certifikačních programů. V roce 2009 toto úsilí korunovalo zřízením projektu Partnerský program. Spolupráce s akreditovanými partnery (AP) znamenala dosažení a udržení vysoké míry jistoty, že implementace globálních standardů za konkrétních podmínek bude prováděna korektně a vyústí v sérii předpokládaných benefitů zejména pro konečného uživatele.

Program reprezentuje pět firem

Potřebný „drive“ získal program po určitém čase. Za kulatý stůl usedli zástupci firem, které si nezřídka na trhu přímo konkurují. Tyto firmy však brzy zjistily, že podpora GS1 Czech Republic pro ně má významnou hodnotu. Přesvědčily se, že neutrální nezisková organizace nemá zájem na preferenci některého z partnerů a nemá důvod zneužívat nabytých, mnohdy i velmi citlivých informací. Jednotliví partneři po sérii workshopů, školení a praktických testů získali ročně obnovovaný certifikát „Akreditovaný partner GS1 Czech Republic“. Současně se přesvědčili, že záměrem GS1 Czech Republic je vysoká kvalita poskytovaných služeb koncovým uživatelům Systému GS1, a to i s přihlédnutím k předpokládanému vývoji standardů v dané oblasti.

V současné době je Partnerský program reprezentován pěti akreditovanými partnery, na trhu dlouhodobě etablovanými firmami se zkušenými odborníky a širokým portfoliem nabízených služeb. Firmy Bartech, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., Gaben, spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s. a Kodys, spol. s r.o. představují pro zákazníky profesionální servis a pro GS1 Czech Republic jistotu přesného zacházení se širokým portfoliem standardů Systému GS1.

Nové logo odkazuje na profesionální pomoc

Akreditovaní partneři v současnosti vstupují do nové fáze spolupráce více zaměřené na marketing se společnou vizí „dát o sobě vědět“. Budou vystupovat pod společným logem, symbolem podaných rukou, jako znak profesionální pomoci, kterou nabízí. Logo je dominujícím motivem čelní strany společného materiálu, který přehledně představuje každého z partnerů včetně kontaktů a odkazů na webové stránky. Plná podpora Programu je současně dána prostřednictvím webu GS1 Czech Republic.

Společné prezentace na vybraných akcích, jako jsou celostátní konference, nejčastěji formou společného stánku přinesou projektu potřebnou viditelnost. Výrazně tak bude prezentována připravenost profesionální pomoci při rychlém a bezchybném uvádění standardů Systému GS1 do praxe.

Častější budou společná vystoupení na specializovaných výstavách a cílených propagačních i výukových akcích zaměřených na určitý segment trhu, intenzivnější bude spolupráce s asociacemi zastupujícími příslušná odvětví. Související informace v odborném tisku budou průběžně násle­dovat.

Akreditovaní partneři po letech příprav v oblasti standardů Systému GS1 zdůrazňují svoji plnou připravenost k profesionálnímu servisu a schopnost dosažení vysoké efektivity příslušných operací a výhod pro koncové uživatele, které správně implementované standardy Systému GS1 přinášejí.

Autor: Michal Bílý – GS1 Czech Republic

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno