[quote]V uplynulém roce se projevil vliv krátkodobě odstranitelných překážek růstu ekonomiky a pracovních míst, pokud nevyžadovaly rychlé projednání v poslanecké sněmovně. V ní menšina na rozdíl od Evropského parlamentu nepodpoří změnu finanční politiky její složky v podobě prosté „účtařiny“ k financování rozvoje a zaměstnanosti, vše zdrží.[/quote]

Doznívají vlivy doktríny, že trh rozhodne vše lépe a proto stačí VIP jen z “politicky” odpovědných laiků. Tím složitější bylo zajistit v zájmu rozvoje a zaměstnanosti maximální dočerpání stamiliard rozvojových investic. Ohrozila se tím ale příprava investičních program pro střednědobý finanční výhled 2014-2020.

Ale i krátkodobě proveditelné změny vedly k tomu, že v letošním roce měla ČR druhou nejvyšší zaměstnanost v EU – hned za Německem (pokles zaměstnanosti v celém období 2009-2012 nebyl při silné vazbě na německou ekonomiku, která se do recese nepropadla, vysvětlen). Byla ale na prvním místě v zaměstnanosti mužů, zaměstnanost mladých do 24 let a žen byl horší a nižší podíl těchto dvou skupin na celkové zaměstnanosti se příliš nelepšil.

Chybí ještě rozbor příčin obvyklých rozdílů mezi podstatně vyšším podílem neregistrovaných na trhu práce a nezaměstnanými, jak se často ve veřejných dopravních prostředcích zaměňuje. Potřeba analýzy plyne z toho, že i při růstu hodinových nákladů práce (tempem typickým pro hospodářsky rozvinuté ekonomiky, ale z výrazně nižší výchozí úrovně jako dědictví staré koalice) má Česká republika jeden z nejvyšších podílů volných pracovních míst, který nadto velmi rychle narůstal a nárůstem ji vysunul dokonce také na první místo. A tak může dočasně podpořit řízená imigrace další rozvoj ekonomiky.

Při téměř stabilní úrovni ukazatelů trhu práce lze využít k ilustraci problému jen nejnovější ukazatele.

Vývoj podílu volných pracovních míst v ekonomice EU

pr1

Podle Eurostat podíl volných pracovních míst v EA19 ve třetím Q 2015 poklesl na 1,6% z 1,7% v předchozím Q, byl ale stabilní ve srovnání s třetím Q 2014. Podíl volných pracovních míst v EU28 1,7% ve třetím Q2015 byl ve srovnání s předchozím Q stabilní, ale vyšší 1,6% ve třetím Q roku 2014.

Třetí čtvrtletí roku 2015. Podíl volných pracovních míst v eurozóně 1,6% v EU 28 1,7%

pr2

V eurozóně byl podíl neobsazených pracovních míst ve třetím Q 2015 1,1% v průmyslu a stavebnictví a 2,0% ve službách. V EU28 byl 1,2% v průmyslu a stavebnictví a 2,1% ve službách.

Členské státy

Z členských států, za které jsou k dispozici srovnatelné údaje, byl nejvyšší podíl volných pracovních míst ve třetím Q 2015 v Belgii (2,7%), v Německu a ve Spojeném království (po 2,6%) a České republice (2,3%), nejnižší v Lotyšsku ( 0,4%), Polsku a Portugalsku (po 0,6%).

Podíl volných pracovních míst vzrostl v dvaceti členských státech, zůstal stabilní v pěti a poklesl padl ve srovnání s třetím Q 2014 ve třech. Největší nárůst byl v České republice (+ 0,9 %), na Maltě (0,7 %) a na Kypru (0,4 %). Jediný pokles byl zaznamenán v Německu a Portugalsku (po -0,1 %) a Řecku (-0,2 %).

Podíly volných pracovních míst v ekonomice jako celku (%)

– sezónně neupraveno-

pr3

Podíl volných pracovních míst podle hlavních odvětví ekonomické aktivity v %

pr4
Třetí čtvrtletí roku 2015. Meziroční růst nákladů práce až 1,1% v eurozóně a  1,8% v EU28
Podle sdělení Eurostat hodinové náklady práce vzrostly ve třetím Q 2015 ve srovnání se stejným Q předchozího roku o 1,1% v eurozóně a o 1,8% v EU28,. Ve druhém Q 2015 vzrostly hodinové náklady práce o 1,6% v eurozóně a 1,9% v EU28. Dvě hlavní složky mzdových nákladů jsou mzdy a platy a mimo mzdové náklady. V eurozóně mzdy a platy na jednu odpracovanou hodinu vzrostly o 1,4% a součásti mimo mzdových nákladů ve třetím Q 2015 ve srovnání se stejným Q předchozího roku o 0,1%. V druhém Q 2015 byly roční změny + 2,0% u mezd a platů a + 0,3% u mimo mzdových nákladů. V EU28 hodinové mzdy a platy vzrostly o 2,0% a složky mimo mzdy o 1,1% ve třetím Q 2015. Ve druhém Q 2015, meziroční změny byly + 2,2% a + 1,1%.

pr5

Rozdělení podle ekonomické aktivity

Ve třetím Q 2015 ve srovnání se stejným Q předchozího roku rostly hodinové mzdové náklady v eurozóně o 1,3% v průmyslu, o 0,8% ve stavebnictví, o 1,2%, ve službách a o 0,8% v (převážně) nepodnikatelské ekonomice. V EU28 se  náklady práce na jednu hodinu ve třetím Q zvýšily o 1,6% v průmyslu, o 2,3%, ve stavebnictví, o 2,0% ve službách a o 1,5% v (především) nepodnikatelské ekonomice.

Členské státy

Ve třetím Q 2015 byl nejvyšší meziroční nárůst hodinových nákladů práce za celou ekonomiku v Lotyšsku a Bulharsku (shodně o 7,4%), v Rumunsku (+ 7,3%), v Estonsku (+ 6,1%) a Litvě (5,7 %). Pokles byl zaznamenán v Portugalsku (-2,8%), Slovinsku (-1,5%), na Kypru (0,5%), Itálii a Lucembursko (po -0,4%).

pr6

Nominální hodinové náklady práce

% změna proti témuž Q předchozího roku s úpravou pracovních dnů:

V záhlaví: celkem=T, mzdy & platy= W,  Ostatní= O

pr7

 

Nominální hodinové náklady práce podnikání a v hlavně nepodnikatelské ekonomice
% změna proti témuž Q předchozího roku s úpravou pracovních dnů

pr8

Nominální hodinové náklady práce podle hlavních odvětví podnikatelské ekonomiky
% změna proti témuž Q předchozího roku s úpravou pracovních dnů

 

pr9

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno