Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise sdělila 4.7. 2016 konečná antidumpingová opatření na výrobky z oceli  z Číny a Ruska, protože ten den bylo zveřejněno příslušné nařízení přijaté dříve, ale platné až po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.[/quote]

Opatření byla zveřejněna jako nelegislativní právní akt nařízení L 210 v „ Úředním věstníku Evropské unie“ 4.7. jako prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých, za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla; tato opatření budou platit po dobu pěti let a poprvé budou rovněž uplatněna zpětně na dovoz evidovaný v průběhu dvou měsíců, které předcházely přijetí prozatímních opatření dne 12. února 2016.

Vyšetřování bylo zahájeno dne 14. května 2015 v návaznosti na stížnost podanou evropským ocelářským průmyslem. Jde o výrobky ze „za studena válcované oceli“. Všeobecně používané ve strojírenství k výrobě „bílého zboží“, obalů, v automobilovém průmyslu.

Cla se pohybují od 19,7 % do 22,1 % ceny v případě čínských a od 18,7 % do 36,1 % v případě společností z Ruské federace. V době počínající globální krize ocelářství způsobené nadměrnými kapacitami krize uplatňovala Evropská komise nástroje na ochranu obchodu k obnovení rovných podmínek mezi EU a zahraničními výrobci. Evropská unie uplatnila v současné době více než 100 opatření na ochranu obchodu, z toho 37 z nich zaměřená na nekalý dovoz výrobků z oceli; 15 z Číny. 12 další šetření týkající se výrobků z oceli stále probíhá.

Komise po podání stížnosti pokračovala ve vyhledávání a ověřování všech informací, které považovala za nezbytné pro konečná zjištění a rozhodnutí. Aby získala obsáhlejší informace o ziskovosti, požádala výrobce v Unii zařazené do vzorku o údaje o ziskovosti za období 2005–2010, pokud jde o prodej výrobků, které byly předmětem šetření v Unii. Všichni výrobci v Unii zařazení do vzorku poskytli požadované informace.

Za účelem ověření odpovědí na dotazník k ziskovosti byly provedeny inspekce na místě týkající se údajů předložených těmito výrobci v Unii: — ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Německo — ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgie — ArcelorMittal Sagunto SL, Puerto de Sagunto, Španělsko.

Všem účastníkům řízení sdělila Komise základní skutečnosti a úvahy, na nichž založila svůj záměr uložit konečné antidumpingové clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z ČLR a Ruska a provést konečný výběr částek zjištěných jako újma pro evropské oceláře prostřednictvím prozatímního cla (dále jen „poskytnutí konečných zjištění“). Všem účastníkům řízení byla poskytnuta lhůta, během níž mohli k uvedeným konečným zjištěním předložit svá stanoviska.

Stanoviska předložená zúčastněnými společnostmi Komise využila ke konečnému řešení.

Pokud jde o dovozy z Číny, byla konečná dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procentní podíl z ceny CIF s dodáním na hranice Unie před proclením podle vyvážejících čínských společností společností následující:

Angang Group                                                        59,2 %

Shougang Group                                                    52,7 %

ostatní spolupracující společnosti                       56,9 %

Pokud jde o dovozy z Ruské federace, byla konečná dumpingová rozpětí v procentech podle ruských společností:

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC           18,7 %

PAO Severstal                                                       35,9 %

PJSC Novolipetsk Steel                                        38,9 %

Všechny ostatní společnosti                              38,9 %

Celková spotřeba (na závislém i volném trhu – v tunách) příslušných výrobků byla podle šetření v roce

Celková spotřeba příslušných výrobků byla podle let:  

2011: 36 961 744  ( index 100)                 2012: 34 375 474 (index 93)

2013: 36 277 064 (index 98)                     2014:  37 461 260 (index 101)