[quote]Společnost Supply Chain Education s.r.o. otevírá registraci na kurz Základy řízení dodavatelského řetězce v Praze.[/quote]

Supply Chain Education je oficiálním mezinárodním partnerem APICS v Česku. Zkušení lektoři provedou účastníky kurzem BSCM, který je součástí certifikace CPIM. Součástí kurzu je školení s certifikovaným lektorem APICS, učebnice APICS, kredit ke zkoušce, e-learning.

Kurz je tematicky zaměřený na řízení dodavatelského řetězce, který pokrývá základní koncepty, nástroje a terminologii, které musí znát každý profesionál pohybující se v této sféře. Díky tomu je zajištěn plynulý tok materiálu od dodavatele až ke koncovému zákazníkovi.

Cílovými skupinami jsou především:

 • profesionálové, kteří jsou v oboru supply chain noví
 • profesionálové, kteří se věnují oboru supply chain a chtějí si oživit své teoretické znalosti a aplikovat je v praxi
 • každý, kdo se zajímá o supply chain a chce získat znalosti o přesné terminologii

Zájemci získají kompletní přehled o toku materiálu jak uvniř společnosti, tak externě u dodavatelů a odběratelů. Znalosti získané v BSCM jsou nejlepším základem pro celou certifikaci CPIM. BSCM je vstupním modulem, díky kterému získáte přehled o obsahu dalších 4 modulů CPIM.

Certifikace je v angličtině, takže je celosvětově uznatelná.

Zaregistrovat se můžete na e-mailové adrese  info@supply-chain-education.cz

Kurz se koná ve dvou termínech, v dubnu a v květnu letošního roku v Praze.

O APICS

APICS „Sdružení pro řízení provozu“ je světovým lídrem a hlavním zdrojem poznatků v řízení provozu včetně výroby, skladováni, nákupu, logistiky, prostě celého dodavatelského řetězce. Od roku 1957 se firmy i jednotlivci spoléhají na APICS díky vynikajícímu školení, mezinárodně uznávaným certifikacím a celosvětovou sítí vyškolených profesionálů. Přes 100 000 profesionálů celosvětově získalo certifikaci CPIM, která přinesla benefity jak jednotlivcům, tak i společnostem, pro které pracují.

Zkratka APICS znamená „Advancing Productivity, Innovation and Competitive Success“, což APICS vyjadřuje ve svém poslání: „APICS buduje znalosti a dovednosti profesionálů činných v řízení provozu a tím zlepšuje jejich schopnosti a urychluje kariéry. Pomáháme našim členům a jejich podnikům úspěšně konkurovat na trhu a budovat silnější globální ekonomiku.“

With Supply Chain Education – the official International APICS Channel Partner in Czechia. We will enrol you in the APICS CPIM or CSCP program and provide you with courseware (participant handbooks and access to the APICS e-learning system) and classroom training with certified APICS lector.

APICS Basics of Supply Chain Management – BSCM, Prague

Date:

 • 14-15/04 2016   09:00 – 17:00
 • 12-13/05 2016  09:00 – 17:00

Supply Chain Education s.r.o.

SCE opens registration for the „Basics of Supply Chain Management (BSCM)“ course in Prague.

To register: info@supply-chain-education.cz

For detailed information: BSCM, www.supply-chain-education.cz

REGISTER TODAY!

The Basics of Supply Chain Management (BSCM) program covers fundamental concepts, tools and terminology in managing the complete flow of materials in the supply chain from suppliers to customers. You get a complete overview of material flow, from internal and external suppliers, to and from your organization. Knowledge of the material in this module is a prerequisite for the other CPIM modules. Basics of Supply Chain Management (BSCM) is the entry module of the CPIM program which offers a good overview for the other 4 CPIM modules.

Certification is in English. It is recognized worldwide.

Target group:

  • Professionals with early experience in Supply Chain Management
  • Supply Chain operatives wanting to refresh their knowledge
  • Everyone who wants to acquire the key terminology and basic concepts of Supply Chain Management

About APICS:

For many decades, APICS is the worldwide reference for education and certification in supply chain and operations management. Over 100.000 professionals worldwide have earned the CPIM certification, which benefits both the company and personal career.

APICS stands for ‘Advancing Productivity, Innovation and Competitive Success’, which is a shorted summarization of their mission: ‘APICS builds knowledge and skills in operations management professionals to enhance and validate abilities and accelerate careers. We help our members and their organizations successfully compete and build a stronger global economy.’