Zdroj: pixabay.com

[quote]Archeologický výzkum na trase dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je v polovině. Některá naleziště jsou tak bohatá, že archeologové zažádají o prodloužení termínu průzkumu. ČTK to dnes v Archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku řekl Radomír Tichý z hradecké univerzity, která se na výzkumu podílí. V archeoparku dnes začal dvoudenní program věnovaný výzkumu na trase budoucí dálnice D11.[/quote]

„Z pohledu archeologie je to obrovská sonda do krajiny. Pro nás je to zajímavé i z toho důvodu, že o tomto prostoru jsme mnoho nevěděli, nekonaly se tady žádné významné zásahy do terénu. Až teď se ukazuje, co v podzemí skutečně je. Překvapení je proto vše, co odkrýváme,“ řekl ředitel archeoparku Radomír Tichý.

Nálezy začínají mladší dobou kamennou, tedy zemědělským pravěkem, nechybějí domy a pohřebiště ze starší doby bronzové, pohřebiště raného středověku či pozůstatky z prusko-rakouské války roku 1866 či dnes už zaniklé zpevněné cesty i se stopami kol. Oblast mezi Hradcem a Jaroměří, kudy dálnice povede, patří z archeologického hlediska mezi nejbohatší místa v zemi. Archeologové se obávají, že v některých úsecích nestihnout vykopávky dokončit ve stanoveném termínu k březnu příštího roku.

„Ve dvou případech uvažujeme o podání žádosti o prodloužení termínu o jeden či dva měsíce. Jsou to místa u Jaroměře a na Trotině,“ uvedl Tichý.

Archeology nejvíce překvapily dvě pohřebiště u Semonic ze sklonku mladší doby kamenné.

„Pohřebiště by měla patřit kultuře se šňůrovou keramikou, o které jsme si donedávna mysleli, že ve východních Čechách není,“ řekl Tichý.

Stopy po této kultuře pravěkých kočovníků, jejichž nejvýraznějším projevem byla v ruce tvarovaná keramika s otisky šňůry, našli vědci nedávno i v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku.

Archeologové dosavadní výsledky výzkumu, který dělají od jara na patnácti úsecích, představili veřejnosti takto komplexně proprvé. Vykopávky zajišťují Archeologické centrum Olomouc, Univerzita Hradec Králové a pražská společnost Archaia.

Hodnota průzkumných a zemních prací na území dlouhém asi 20 kilometrů je 789 milionů korun bez DPH. Zakázka svým objemem nemá v soutěžích na archeologický průzkum v Česku obdoby. I když tentokrát vykopávky nevede Muzeum východních Čech v Hradci Králové, veškeré nálezy skončí právě tam.

Zdroj: ČTK