[quote]V současné logistice se stále častěji setkáváme s důrazem na automatizování skladových procesů. Automatizace zrychluje pohyb zboží ve skladu, snižuje nehody a ztráty a přispívá k efektivnímu a hospodárnému fungování skladového zařízení. Jak vidí současnou situaci v zavádění automatizace do skladů ti, kteří na ní nějakým způsobem podílejí? Jakým způsobem podle nich přispívá ke zvyšování efektivity skladových operací a jaké další benefity může přinášet? Obrátili jsme se na představitele firem, které pro automatizaci skladů vyrábějí zařízení či se v rámci své logistické činnosti zabývají skladováním a na toto téma jsme s nimi hovořili.[/quote]

 „Automatizace je široký pojem, který obecně znamená provádění úkonů bez nutnosti operativních zásahů člověka,“ uvedl specialista pro intralogistická řešení společnosti STILL ČR spol. s r.o., Filip Šustek. „Jistá míra automatizace již v logistických procesech mnoha firem existuje (například pro výběr optimálního umístění položky se používá WMS systém a podobně). Ale stále jsou pozice, které tomuto trendu odolávají.“

STILL jako poskytovatel intralogistických řešení se zabývá především automatizací skladové a manipulační techniky, také ve spojení s dalšími technologiemi (například dopravníkovými systémy).

„Tyto stroje umožňují minimalizaci negativních lidských faktorů, vysokou přesnost, optimalizace tras, maximální transparentnost a kontrolu všech operací, snížení nákladů na lidské i jiné zdroje (vytápění, osvětlení) a další,“ pokračoval Filip Šustek.

„I přes nižší špičkový výkon je díky nepřerušovanému provozu (žádné přestávky, střídání směn, a tak dále) výsledek stabilní a ve srovnání se stroji s řidičem stejný nebo vyšší. Významným benefitem je také systém STILL Dual Use, tzn. v případě jakékoli poruchy nebo nouzového režimu systému může být manipulační technika plně využívána v manuálním režimu jako standardní neautomatizované vozíky,“ zdůraznil Filip Šustek. Automatizace se podle jeho slov stává tématem dnešní doby a stále více se uplatňuje i v logistice. Jedná se o silný nástroj modernizace a zefektivnění provozu.

Také výrobce manipulační techniky společnost Toyota Material Handling CZ s.r.o. potvrzuje, že o automatické vozíky je stále větší zájem, i když u některých firem zatím jen v informační rovině. Implementace je ovšem náročná, záleží vždy na konkrétních podmínkách i z hlediska návratnosti investice.

„Rozšířili jsme i nabídku vozíků, pro které je technologie Autopilot k dispozici. Elektrické paletové vozíky, zakladače, retraky, vychystávací vozíky a VNA vozíky – pro všechny tyto stroje je k dispozici technologie Autopilot, umožňující modernizovat a zefektivnit všechny typy provozů,“ řekl Aleš Hušek, vedoucí oddělení Logistics Solutions, specialista na systémová řešení a automatizaci.

Široká škála automatizovaných řešení Toyota umožňuje podle jeho slov realizovat dálkově řízené a bezobslužné operace. To je vynikající volba pro frekventované provozy, které vyžadují stále se opakující přepravu zboží. Výhodou je mimořádně efektivní a hospodárná manipulace se zbožím a rychlá návratnost investic.

„Díky vyspělému integračnímu software Toyota lze naše automatizovaná řešení integrovat do vašich WMS systémů řízení skladu a docílit tak maximální efektivity,“ zdůraznil Aleš Hušek. „Realizovali jsme projekt v Siemensu, který nyní připravuje již druhou instalaci, a o automatizovaném řešení uvažují i další. Rozbíhá se to slušně. To je systém, který na základě pokynů WMS nasměruje vozík na správnou pozici a úzce souvisí i s automatizací,“ vysvětlil Aleš Hušek.

Vozík BT Autopilot je navigován prostřednictvím speciálního softwaru naváděného pomocí rotujícího laseru na vrchu stožáru a odražečů namontovaných na regálech, zdech, sloupech a podobně. Do systému je naprogramováno uspořádání provozu a poloha manipulačních stanovišť.

Nevýhodou se může zdát legislativně omezená rychlost pojezdu, která je u automatů přibližně poloviční. Automat ale na druhou stranu nepotřebuje přestávky na svačinu, na kouření, na oběd. Nebourá, nemá prostoje, dodržuje bezpečnostní předpisy. Tím se výkonnost srovnává. Dalším faktem je, že ani běžný vozík nemůže neustále jezdit maximální rychlostí kvůli struktuře skladu. Zpomaluje v zatáčkách, na křižovatkách. To je jasná zkušenost z funkčních provozů z celé Evropy. Počet palet je srovnatelný a zůstávají jen výhody. Mezi ně patří snížení nákladů na personál, zvýšení produktivity, nižší provozní a servisní náklady díky plynulé jízdě, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti a také méně vozíků na pracovišti.

„Pomocí automatizace lze eliminovat chybovost lidského faktoru a všechny skladové operace zpřesnit a v daných aplikacích i výrazně zrychlit. Zákazník má neustále pod kontrolou přesnou lokaci a pohyb jakékoliv položky ve skladu, protože celý systém musí být ovládán řídicím softwarem WMS,“ uvedl Ing. Vladislav Záveský, Linde Material Handling Česká republika s.r.o.

Benefity z plně automatizovaného skladu plynou především z minimalizovaných nákladů za energie na osvětlení a vytápění, které s ohledem na charakter uloženého zboží v takovém skladu není potřeba. Nezanedbatelné jsou i úspory vzniklé na mzdových nákladech. Další výhodou může být nasazení automatizovaných vozíků, zakladačů i dopravníků v pracovním prostředí, které je pro lidskou sílu nevyhovující.

„Jedná se o další možnost, jak zákazníkovi zefektivnit procesy skladování a v celkovém hodnocení docílit úspory jeho nákladů,“ zdůraznil Ing. Vladislav Záveský. „Spolupracujeme se špičkovými dodavateli v oboru a zákazníkům nabízíme stále sofistikovanější řešení. Nejnovější technologický vývoj a automatizovaná řešení jdou spolu ruku v ruce, proto jsme v loňském roce představili přelomový projekt v oblasti robotických vozíků pod označením Linde MATIC. Jedná se o první robotické vozíky Linde – robotický tahač a elektrický paletový vozík – pro jejichž vedení je použit inovativní systém laserového skenování LIDAR, který nepotřebuje žádnou dodatečnou infrastrukturu, což je úplná novinka na trhu. Velkou výhodou řešení je, že nejsou potřeba žádné speciální stroje, ale stávající standardní vozíky Linde jsou během výroby dovybaveny potřebnou technologií a řešení tak může být skutečně cenově přijatelné,“ dodal Ing. Vladislav Záveský.

 „Ptáme-li se, jaký způsobem může automatizace skladových procesů zvýšit efektivitu skladových operací, je třeba uvést, že díky omezení vlivu lidského faktoru zvyšuje automatizace skladových procesů přesnost manipulace, snižuje chybovost a umožňuje bezpečný, kontinuální a konstantní výkon,“ vysvětlil Daniel Göllner, vedoucí oddělení logistických systémů společnosti Jungheinrich CZ.

Z toho vyplývají i další benefity – v případě manipulační techniky automatizace eliminuje výpadky kvůli poškození obsluhou. Například automatizované manipulační vozíky Jungheinrich prokazují v praxi delší životnost oproti manuálně řízeným. V aktuální situaci ekonomického růstu je automatizace i řešením nedostatku vhodné pracovní síly.

Pro Jungheinrich znamená automatizace skladových procesů potvrzení správnosti naší dlouhodobé strategie se zaměřením na komplexní dodávky skladových celků. Z hlediska způsobu naší práce rozhodně vyšší koncentraci na přesnou analýzu potřeb zákazníka. Produktově rozšíření portfolia o další SW a HW prvky. Firma Jungheinrich má aktuálně vlastní softwarové řešení pro WMS (řízení skladových operací) a WCS (řízení pohybu zboží v rámci strojového skladového celku) aplikace. Dále v minulém roce proběhla akvizice vývojové a výrobní firmy automatizovaných zakladačových komponent i celků pro paletové i KLT sklady.

Dobře zvolené automatizované řešení daného skladu může přinést významnou úsporu prostoru potřebného k uskladnění daného zboží či materiálu, a podstatně zvýšit kapacitu vychystávání. Zvyšuje efektivitu skladových procesů při běžném provozu, a hlavně v rámci zvládání sezónních špiček. Klasickým příkladem je nasazení různých modifikací páternosterových systémů v kombinaci s různými technologiemi pro vychystávání. Například pick-by-light, pick-by-voice a podobně.

„Benefity ze správně nasazené technologie získáváme právě již zmiňovanou úsporou místa, rychlejší možností vychystávání a hlavně možnosti práce ve 24 hodinovém cyklu bez známky únavy pickera či baliče. Automatizace logistických procesů hraje v současné době, kdy se náš obor potýká s nedostatkem kvalitních zaměstnanců, stále významnější roli. A nejinak tomu bude v naší branži i v budoucnosti,“ zhodnotil vývoj v této oblasti Ing. Pavel Křížek, ředitel produktu Logistika, Geis CZ s.r.o.

„Automatizace je pro nás nevyhnutelný trend, který v minulosti zajišťoval určitou konkurenční výhodu, ale nyní je podle mého názoru již naprostou nutností. Na druhou stranu je třeba vždy pečlivě zvážit vhodnost investic vynaložených do automatizace skladových procesů v souvislosti se stávajícími i plánovanými objemy, jak ve skladování, tak handlingu. To znamená neupínat se k drahým sofistikovaným řešením, když ani během následujících pěti let nedojde v daném skladu k reálnému využití potenciálu technologického řešení. Prostě jako vždy platí, že je potřeba použít zdravý rozum,“ uzavřel Ing. Pavel Křížek.

LN

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno