Zdroj: Archiv

[quote]Už se vám stalo, že jste si rezervovali auto online a pak jste museli u přepážky v autopůjčovně zaplatit více? V minulém roce se to stalo 2 000 evropských zákazníků, kteří podobné problémy nahlásili evropským spotřebitelským centrům, jež pomáhají spotřebitelům při cestování do zahraničí a přeshraničních nákupech.[/quote]

V reakci na prudký nárůst počtu stížností na problémy s půjčováním vozidel začaly Evropská komise a národní úřady pro ochranu spotřebitele hledat ve spolupráci s pěti největšími autopůjčovnami řešení.

Úřady se rozhodly, že tuto fázi spolupráce uzavřou, protože považují změny v obchodních praktikách pěti největších autopůjčoven – společností Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt – za uspokojivé. Jejich praktiky jsou nyní v souladu s předpisy EU pro ochranu spotřebitelů. Obchodní sdružení EU Leaseurope, které zastupovalo při přípravě opatření autopůjčovny, rovněž dále rozvíjí své pokyny pro celé odvětví pronájmu automobilů.

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla:

„Evropští spotřebitelé mají důvod k radosti. Po nelehkých jednáních s autopůjčovnami se nám podařilo zajistit, aby se s občany EU, kteří si chtějí vypůjčit auto, jednalo v celé Unii férovým způsobem. Chtěla bych poděkovat národním úřadům pro spotřebitele za odvedenou práci a autopůjčovnám za jejich vstřícnost. Spotřebitelé v celé Evropě nyní mohou využívat svá práva a jsou lépe chráněni.“

Díky těmto jednáním s národními úřady pro ochranu spotřebitelů, která zprostředkovala Evropská komise pod vedením Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy Spojeného království, se mohou spotřebitelé spoléhat na tyto podmínky:

  • Celková cena rezervace zahrnuje všechny povinné poplatky. Pokud jsou například v některých zemích povinné zimní pneumatiky, budou zahrnuty v nabízené ceně.
  • Srozumitelný popis hlavních podmínek zapůjčení. Spotřebitelé dostanou jasné informace o hlavních podmínkách zapůjčení vozidla (počet kilometrů zahrnutých v ceně, způsob vyúčtování paliva, podmínky zrušení rezervace, požadavky na zálohu ).
  • Jasné informace o doplňkovém pojištění. Spotřebitelé budou mít k dispozici informace o volitelných službách, zejména o pojištění pro případ nehody, které snižuje spoluúčast v případě poškození. Předtím, než si spotřebitel příslušný produkt zakoupí, musí být jasně uvedeno, co je pokryto v rámci základní ceny a co pokrývá doplňkové pojištění.
  • Transparentnější vyúčtování paliva. Spotřebitelé budou mít vždy možnost pronájmu vozidla s plnou nádrží a možnost ho s plnou nádrží vrátit.

Pokud dojde k poškození vozidla:

  • Jednoznačný postup pro kontrolu vozidla. Ještě před úhradou budou spotřebitelé seznámeni s příslušnými důvody a budou jim předloženy důkazy o poškození.
  • Spravedlivý přístup k řešení škod. Spotřebitel má možnost rozporovat jakoukoli škodu před uskutečněním

Další kroky

Evropská komise a národní úřady pro ochranu spotřebitele budou trh s pronájmem vozidel i nadále pozorně sledovat. Komise se zaměří zejména na praktiky dalších subjektů na trhu, jako jsou zprostředkovatelé a ostatní autopůjčovny. Pokud jde o služby a ceny, měly by být všechny subjekty působící v tomto odvětví stejně transparentní.

Souvislosti

Komise, evropské úřady pro ochranu spotřebitelů a pět největších autopůjčoven (celkově s dvoutřetinovým podílem na trhu pronájmu soukromých vozidel) zahájily v roce 2014 dialog, který byl reakcí na velké množství stížností, jež evropská spotřebitelská centra obdržela od turistů z celé EU (viz IP/15/5334). Pět hlavních autopůjčoven (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt) nyní v návaznosti na tento dialog změnilo a zlepšilo své obchodní praktiky, smluvní podmínky a vnitřní politiku a dokončilo provádění příslušných změn.

Počet stížností v odvětví pronájmu automobilů se mezi lety 2010–2016 zdvojnásobil, přičemž celkový počet stížností, které evropská spotřebitelská centra obdržela, se ve stejném období zvýšil pouze o dvě třetiny. Zatímco v roce 2012 to bylo 1 050 stížností, v roce 2014 již 1 750 stížností a v roce 2016 více než 2 000 stížností. Toto prokazatelné rozšíření problematických praktik autopůjčoven, které odhalila evropská spotřebitelská centra, vedlo Evropskou komisi k tomu, že vyzvala národní orgány odpovědné za prosazování pravidel, aby pod vedením Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy Spojeného království společně na úrovni EU přiměly subjekty v odvětví pronájmu automobilů, aby důsledněji dodržovaly evropské právní předpisy na ochranu spotřebitelů.

Nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele propojuje úřady pro ochranu spotřebitele v jednotlivých státech do celoevropské sítě pro vymáhání práv, díky které může národní úřad v jedné zemi vyzvat svůj protějšek v jiné zemi EU ke koordinované spolupráci při řešení rozšířených problémů týkajících se spotřebitelů. Při této činnosti je jim nápomocna Evropská komise.

Pan Oldřich z Brna si na rodinné dovolené v Nice vypůjčil auto. Během dovolené však najel na malý kámen, o čemž při vrácení auta informoval autopůjčovnu. Na autě nebylo žádné viditelné poškození. Pan Oldřich si myslel, že je tím věc vyřešena, ale brzy zjistil, že mu bylo z kreditní karty strženo více než 15 000 Kč. Okamžitě se proti tomu ohradil. Autopůjčovna však trvala na tom, že pan Oldřich musí zaplatit, aniž by mu vysvětlila, že základní služba, kterou si zakoupil, nepokrývá poškození podvozku vozidla. Tato skutečnost byla ve smlouvě uvedena malým písmem. Pan Oldřich se obrátil na evropské spotřebitelské centrum v České republice.

Nyní musí pět největších autopůjčoven jednoznačně informovat spotřebitele o tom, co pokrývá základní pronájem, zejména jaký druh poškození není krytý nebo zda se na něj vztahuje spoluúčast. Navíc by musela autopůjčovna panu Oldřichovi předtím, než mu strhne peníze z účtu, předložit účet za opravu nebo rozumný odhad ceny opravy.

Další informace

Najděte si evropské spotřebitelské centrum ve své zemi

Zpráva k 10. výročí evropského spotřebitelského centra

Spotřebitelská politika EU – vymáhání práva IP/17/86

Kontaktní osoby:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail