[quote]Činnost několika aktivistů v rámci hnutí Zero Waste propagující prodej zboží bez obalů se nám snaží některá média, zřejmě z nedostatku jiných bulvárních zpráv, podsunout jako trend v prodeji zboží. Je to mystifikace, v dodavatelském řetězci teatrálně odbourávají spotřebitelské obaly, nicméně i sami jsou závislí na obalech přepravních. Tuto hru na „bezobaly“ si mohou dovolit díky nadbytku potravin a zboží vůbec.[/quote]

Save Food

Jsou to právě obaly, které dovolují zboží včetně potravin uchovávat a bránit jejich zničení škůdci, plísněmi, oxidací a dalšími degradačními procesy včetně mechanického poškození.  Značná část obyvatel naší planety trpí hladem a podvýživou, jednou z cest, jak přispět k odstranění hladového problému je i iniciativa Spojených národů orientovaná na zlepšení balení a tím snížení ztrát vypěstovaných plodin a zpracovaných potravin – Save Food.

Environmentální aspekt

Save Food klade akcent na vyváženost obalu mezi ochranou potravin a minimalizací spotřeby obalového materiálu v duchu hesla“As little as possible, as much as necessary” a dívá se na obaly komplexněji jako na prostředek snižování ztrát potravin, krmiv a tím eliminování odpadu.

Samozřejmostí je podpora využití obalových odpadů ať cestou recyklace nebo spalování pro získání energie či kompostování v závislosti na typu, způsobu použití i regionálních podmínek ovšem v souladu s technickými podmínkami a hospodárným nakládáním.

Trendy

Porovná-li se iniciativa Zero Waste s fenoménem nákupu přes internet, je zřejmé že trendem je e-shop: distribuční centrum Amazon, Alza, Kolonial.cz (potraviny)  a desítky dalších rostoucích internetových prodejců versus bezobalová prodejna v Praze na Vinohradech (Bělehradská 96). Důvodně lze proto očekávat rozmach obalů (a to jak opakovaně použitelných, tak jednocestných) umožňující efektivní distribuci zboží nakoupeného v e-shopech. O roku 2014 roste jenom segment českého trhu s online potravinami meziročně o 100 %, očekává se, že letos bude na hodnotě 4 mld. Kč v tržbách.

Zdroj: Syba – Vlado Volek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno