[quote]Migrace látek, jako jsou minerální oleje z obalů do potravin, je v současnosti žhavé téma. Aby této migraci bylo zabráněno, je třeba použít vhodné bariéry. Tou může být vnitřní sáček z plastové fólie.[/quote]

Pracovní skupina Joint Industry Group on Packaging for Food Control (JIG) Švýcarského obalového institutu (SVI) testovala různé fólie a vyvinula metodu pro měření účinnosti bariéry. Zveřejnila směrnici „Guideline 2015.01 Innenbeutel“, která představuje důležitý nástroj pro odvětví, která používají obaly z recyklovaného kartonu a jsou významným přínosem ke zvýšení důvěry k němu. Kromě minerálních olejů jsou tu i četné jiné látky, které nejsou známé a toxikologicky ověřené. U recyklovaných kartonů se nelze migraci těchto látek vyhnout, a proto musí být použity barierové materiály k ochraně potravin.

Obecné zásady SVI slouží jako průmyslový standard a mají význam i za hranicemi Švýcarska. Definují minimální požadovanou bariérovou účinnost vnitřního sáčku, aby přestup látek z recyklovaného kartonu do potravin byl tak dalece redukován, že přechod látek dosud neznámých a toxikologicky nezajištěných mohl být považován za neškodný. Nastavují měřítka ohledně hodnotících kritérií, která specifikují bariérovou účinnost podle přidělené hodnoty a měřicí metody. Směrnice se vztahuje na aplikace s následujícími charakteristikami:

  • skládačky běžně používané v maloobchodě
  • recyklované kartony vyráběné převážně z recyklovaných vláken
  • suché potraviny
  • dlouhodobé skladování při normální teplotě

Výsledky této metody měření ukazují, že mnoho plastů vyhovuje v souladu s definovanými orientačním testováním. Podle směrnice by se měla posílit důvěra výrobců obalů a potravinářského průmyslu v účinnost bariéry vnitřního sáčku u obalů z recyklovaného kartonu a také to, že může být zajištěna bezpečnost potravinářských obalů pro konzumenty. Dílčí projekt „Barrieren für Innenbeutel“ byl zahájen v roce 2013. Zkoušky byly prováděny v období od podzimu 2014 do jara roku 2015 v kantonální laboratoři v Curychu. K testování dodalo 8 firem 30 vzorků fólií. 20 výsledných testů bylo zveřejněno ve Směrnici.

JIG – pracovní skupina pro bezpečnost potravinářských obalů švýcarského obalového ústavu (SVI) se zabývá iniciativou průmyslových partnerů Švýcarska, kteří produkují a uvádějí do provozu potraviny a materiály pro potravinářské výrobky. Aktéři této iniciativy mají za cíl zajistit konformitu s požadavky potravinářských zákonů uvnitř zhodnocovacího řetězce.

Zdroj: Packaging