[quote]Rychlý růst světového obchodu vyvolaný globalizací spojenou s odstraněním překážek pro toky peněz a zboží otevřel příležitosti pro padělání výrobků. Vyčíslit rozsah padělání je obtížné, protože neexistuje jeho jednotná definice ani způsoby výpočtu, jelikož se jedná o nelegální aktivitu.[/quote]

V roce 2012 International AntiCounterfeiting Coalition konstatovala, že za poslední dvě desetiletí objem padělků vzrostl o 10 000 %. Odhady ročního objemu se pohybují mezi 200–600 mld. a jedním bilionem dolarů. Podle Světové celní unie WCO tvoří 7 % světového obchodu padělky v hodnotě odhadem 600 mld. $ ročně. Částečně je to zapříčiněno poptávkou spotřebitelů a částečně expanzí online obchodu – spolu s ním jsou na vzestupu i mezinárodní zločinecké organizace.

Zpráva „Anti-Counterfeit Packaging Technologies Market Forecast 2015–2025“ agentury Visiongain proto předpokládá, že trh s obaly chránícími proti padělání poroste. V dlouhodobém horizontu přijde na trh množství nových a levných řešení. K nárůstu přispěje též rostoucí publicita technických řešení pro účely sledování a serializace [OF1] . V rozvíjejících se ekonomikách by mohly pomoci nové technologie přicházející obzvlášť z rychle rostoucího sektoru RFID. Vedle toho přibývají přísná vládní opatření na ochranu duševního vlastnictví a sílí spolupráce organizací a výrobců na ochraně značek.

Severní Amerika (USA, Kanada a Mexiko) bude ztrácet svůj tržní podíl, jelikož rychle rostou Čína a Jižní Amerika.

198 str., 106 tabulek a grafů, podle oblasti využití (oděvy, tašky a peněženky, hodinky a šperky, léčiva, elektronika a součástky, osobní hygiena, optická média, nápoje, potraviny, tabákové výrobky, ostatní), profily osmi geografických oblastí a 14 firem (mj. 3M, Aesica, Alien Technology), tři rozhovory, cena od 1 799 liber.

Zdroj: Packaging