[quote]Chemický koncern BASF rozšiřuje své výrobkové portfolio o Ecovio EA. Je to pěnová hmota na bio bázi s uzavřenými buňkami, biologicky odbouratelná a certifikovaná jako kompostovatelná. Je vhodná především pro výrobu přepravních obalů pro citlivé zboží z důvodu vysoké dynamické pevnosti a robustnosti. Její vlastnosti jsou podobné jako u expandovaného polystyrenu (EPS).[/quote]

Výrobek utlumí velké množství energie a při vícenásobném namáhání v rázu má velmi dobrou tvarovou paměť. Skládá se z biologicky odbouratelného plastu Ecoflex a kyseliny polymléčné (PLA), která se vyrábí z kukuřice nebo jiné rostliny vytvářející cukr, jako je např. kasava. K předpěnění Ecovio granulátu se jako hnací plyn používá pentan a proces, jakož i pozdější tvarování, se může provádět na konvenčním zřízení pro EPS. Surový granulát má hustotu asi 700 g/l. Dodává se o velikosti částic 1,05 mm, které jsou hnědě zbarvené. Ve vývoji je i velikost 0,8 mm.

V přímém srovnání s EPS má Ecovio EA nižší tuhost a absorpční kapacitu energie mezi hodnotami EPS a EPP. Je vhodný pro balení zboží, jako jsou pračky a televize. Kromě toho Ecovio EA má minimální tepelnou vodivost 34 mW/(mK) a tudíž je vhodné i pro všechny tepelné izolace v sektoru dopravy.

Díky své základní surovině může být Ecovio EA skladováno více hodin při teplotě až 100º C, čehož může být využito při lepení za horka. Jako certifikovaný kompostovatelný produkt neobsahuje látky zpomalující hoření. V budoucnosti chce BASF nabídnout Ecovio EA schválené pro potravinářské použití.

Za normálních podmínek je Ecovio EA dlouhodobě stabilní. Při kompostování na konci životního cyklu je nutno vytvořit podmínky podobné průmyslovým kompostárnám.

Zdroj: Packaging