[quote]Podle asociace European Bioplastic pokračuje celosvětově růstový trend průmyslu bioplastů, přestože ceny ropy jsou nízké.[/quote]

„Ve střednědobém horizontu porostou o více než 350 %,“ řekl na 10. evropské konferenci o bioplastech v Berlíně François de Bie, předseda této asociace.

Ze získaných údajů vyplynulo, že globální výrobní kapacity bioplastů se zvýší z 1,7 mil. tun v roce 2014 na přibližně 7,8 mil tun do roku 2019. Biologicky odbouratelný PE a PET jsou hnací silou tohoto růstu. Asi 60 % světové výrobní kapacity v roce 2014 tvořily pevné plasty na bio bázi. Tento podíl stoupne do roku 2019 na více než 80 %.

Výrobní kapacity biologicky odbouratelných plastů jako jsou PLA, PHA a na bázi škrobu, zaznamenají také výrazný nárůst z 0,7 mil. tun v roce 2014 na více než 1,2 mil. tun v roce 2019. Výrobní kapacita PHA se do roku 2019 zdvojnásobí díky výstavbě nových kapacit v Asii a USA.

Obaly zůstávají zdaleka největším aplikačním oborem bioplastů s téměř 70 % (1,2 mil. tun) z celkového trhu bioplastů. Vzhledem k vhodnosti bioplastů pro obalové účely tento podíl stoupne do roku 2019 na více než 80 % (6,5 mil. tun).

Výměra zemědělské půdy pro pěstování obnovitelných surovin pro výrobu bioplastů činila v roce 2014 cca 0,68 mil. hektarů. To odpovídá 0,01 % ze světové zemědělské plochy, která činí 5 mld. hektarů. Z toho je 97 % využíváno jako pastviny pro pěstování potravinářských rostlin a krmiv, pro pěstování rostlin pro výrobu bioenergií a biopaliv. Asie bude i nadále rozšiřovat svou roli centrálního výrobce. V roce 2019 bude v Asii vyráběno více než 80 % bioplastů. Evropa bude zaostávat za tímto trendem s méně než 5 % vyrobených bioplastů.

Asociace European Bioplastics je zájmové sdružení evropských výrobců bioplastů. Jejími členy jsou společnosti z celého hodnotového řetězce. Její členové vyrábějí, zpracovávají a distribuují bioplasty pocházející z obnovitelných zdrojů, jsou biologicky odbouratelné nebo obě vlastnosti v sobě spojují.

Zdroj: Packaging

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno