Zdroj: pixabay.com

[quote]Podle zprávy Eurostatu  z 31. července sezónně upravená míra nezaměstnanosti v eurozóně (EA19) byla v červnu 2017 9,1 %, v květnu 2017 se snížila na 9,2 % a v červnu 2016 se snížila na 10,1%. Jedná se o nejnižší sazbu zaznamenanou v eurozóně od února 2009. Míra nezaměstnanosti EU28 byla v červnu roku 2017 7,7 %, v porovnání s květnem 2017 byla stabilní a v červnu 2016 poklesla z 8,6 %. To je i nejnižší úroveň zaznamenaná v EU28 od prosince 2008.[/quote]

Eurostat odhaduje, že bylo v červnu 2017 nezaměstnaných 18,725 milionů mužů a žen v EU28, z nichž 14,718 milionů v eurozóně. V porovnání s květnem 2017 se počet nezaměstnaných osob snížil o 183 000 v EU28 a 148 000 v Eurozóně. Ve srovnání s červnem 2016 se nezaměstnanost snížila o 2 368 milionů v EU-28 a o 1,667 milionu v eurozóně.

Členské státy
Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v červnu 2017 v České republice (2,9 %), Německu (3,8 %) a na Maltě (4,1%). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v Řecku (21,7 % v dubnu 2017) a Španělsku (17,1 %).
Ve srovnání s předchozím rokem míra nezaměstnanosti klesla ve všech členských státech, jejichž údaje jsou časově srovnatelné, s výjimkou Estonska, která zaznamenala nárůst (ze 6,5 % v květnu 2016 na 6,9 % v květnu 2017). Největší pokles zaznamenalo Španělsko (z 19,9 % na 17,1 %) a Chorvatsko (z 13,3 % na 10,6%).
V červnu roku 2017 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,4 %, v květnu 2017 4,3 %, avšak v červnu 2016 se snížila z 4,9 %.

Nezaměstnanost mladých
V červnu 2017 bylo v EU28 nezaměstnaných 3,710 milionů mladých (do 25 let), z nichž bylo v eurozóně 2,588 milionu. Ve srovnání s červnem 2016 se nezaměstnanost mladých lidí v EU28 snížila o 586 000 a v eurozóně o 399 000. V červnu 2017 dosáhla míra nezaměstnanosti mládeže 16,7 % v EU28 a 18,7 % v eurozóně v porovnání s 18,8 % a 21,0 % v červnu 2016. V červnu roku 2017 byla nejnižší míra v Německu (6,7%), nejvyšší byla zaznamenána v Řecku (45,5 % v dubnu 2017), Španělsku (39,2 %) a Itálii (35,4 %).

 

Metody a definice
Eurostat zpracovává harmonizovanou míru nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozónu a EU. Tato míra nezaměstnanosti vychází z definice doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření je založeno na harmonizovaném zdroji, průzkumu pracovních sil Evropské unie (LFS).
Na základě definice ILO Eurostat definuje nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74 let, které:
– jsou bez práce;
– jsou k dispozici k zahájení práce v průběhu následujících dvou týdnů;
– a aktivně hledali zaměstnání v určitém čase během posledních čtyř týdnů.
Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob jako procento pracovní síly.
Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných osob a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které se týkají osob ve věku 15 až 74 let.
Míra nezaměstnanosti mládeže je počet osob ve věku 15 až 24 nezaměstnaných jako procento pracovní síly ve stejném věku. Míra nezaměstnanosti mládeže by tedy neměla být interpretována jako podíl nezaměstnaných na celkové populaci mládeže.
Nejsou-li pro členský stát k dispozici údaje za poslední měsíc, agregáty EU a EA se vypočítávají podle nejnovějších údajů dostupných pro daný členský stát.

Poznámky k zemím
Belgie: čtvrtletní údaje jsou uvedeny ve všech tabulkách. Kvůli metodickému přerušení údajů o VZPS za 1. čtvrtletí     roku 2017 nejsou údaje před obdobím prvního čtvrtletí roku 2017 srovnatelné, a proto nejsou zobrazeny.
Německo, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Island: namísto volatilnějších sezónně očištěných údajů se používá trendová složka.
Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: namísto čistých měsíčních ukazatelů se používají 3měsíční klouzavé průměry údajů  VŠPS.

Sezónně upravená nezaměstnanost

  Míry ( v %) Počet osob (v 1000)
  6/16 3/17 4/17 5/17 6/17 6/16 3/17 4/17 5/ 17 6/17
EA19 10.1 9.4 9.2 9.2 9.1 16 385 15 211 14 924 14 866 14 718
EU28 8.6 7.9 7.8 7.7 7.7 21 093 19 333 18 991 18 908 18 725
Belgie : 7.6 : : : : 375 : : :
Bulharsko 7.8 6.3 6.1 6.0 5.9 255 209 202 197 195
Česká republika 4.1 3.3 3.3 2.9 2.9 220 174 176 157 157
Dánsko 6.2** 5.9 5.6 5.7 : 187** 175 167 170 :
Německo 4.2 3.9 3.9 3.9 3.8 1 806 1 673 1 665 1 652 1 633
Estonsko 6.5** 5.6 6.3 6.9 : 45** 39 44 48 :
Irrsko 8.3 6.6 6.4 6.4 6.3 181 146 142 140 139
Řecko 23.6* 22.0 21.7 : : 1 134* 1 054 1 041 : :
Španělsko 19.9 18.0 17.6 17.3 17.1 4 538 4 095 3 990 3 920 3 870
Francie 10.0 9.6 9.5 9.6 9.6 2 964 2 814 2 806 2 820 2 833
Chorvatsko 13.3 11.4 11.1 10.8 10.6 243 203 198 192 188
Itálie 11.7 11.5 11.1 11.3 11.1 3 024 2 972 2 867 2 912 2 855
Kypr 12.9 12.1 11.3 11.0 10.8 54 51 48 46 46
Lotyšsko 9.7 8.5 8.3 8.2 8.3 96 84 80 80 80
Litva 8.2 8.1 7.5 7.3 7.2 121 119 110 107 105
Lucembursko 6.3 6.0 6.0 6.0 6.0 17 17 17 17 17
Maďarsko 5.2** 4.4 4.3 4.3 : 237** 201 199 198 :
Malta 5.0 4.2 4.1 4.1 4.1 10 9 8 8 8
Nizozemí 6.1 5.1 5.1 5.1 4.9 550 463 456 456 446
Rakousko 6.3 5.7 5.4 5.2 5.2 282 255 244 234 234
Polsko 6.3 4.9 4.8 4.8 4.8 1 084 847 833 828 821
Portugalsko 11.1 9.7 9.5 9.2 9.0 566 502 490 474 463
Rumunsko 5.9 5.3 5.3 5.4 5.3 527 478 471 478 470
Slovinsko 8.0 7.1 7.1 7.1 7.1 79 72 73 73 73
Slovensko 9.7 8.3 8.2 8.0 7.6 269 230 227 220 208
Finsko 8.9 8.8 8.8 8.8 8.7 238 238 238 237 236
Švédsko 6.9 6.7 6.6 6.6 6.6 366 358 356 354 353
Spojené království 4.9* 4.5 4.4 : : 1 613* 1 493 1 461 : :
Island 3.0** 2.7 2.7 2.6 : 6** 5 5 5 :
Norsko 4.7** 4.5 4.5 4.3 : 131** 124 126 120 :
Spojené státy 4.9 4.5 4.4 4.3 4.4 7 806 7 199 7 040 6 872 7 010

*Duben 2016 ** Květen 2016 Belgie kvartální data

Sezónně upraveně upravená nezaměstnanost mladých (do 25 let)  

  Míry (v %) Počet osob (v 1000)
  6/16 3/17 4/17 5/17 6/17 6/16 3/17 4/17 5/ 17 6/17
EA19 21.0 19.1 19.0 19.0 18.7 2 987 2 676 2 645 2 634 2 588
EU28 18.8 17.0 16.9 16.9 16.7 4 296 3 818 3 779 3 768 3 710
Belgie : 21.5 : : : : 76 : : :
Bulharsko 16.7 13.3 13.0 13.0 13.2 27 21 20 20 20
Česká republika 11.8 9.3 9.4 9.2 8.9 39 31 30 29 28
Dánsko 11.8 11.5 10.8 10.9 : 58 53 50 51 :
Německo 7.1 6.8 6.8 6.8 6.7 299 283 282 281 280
Estonsko 15.0 14.9 18.2 15.7 : 9 9 11 9 :
Irrsko 17.9 12.9 12.0 11.8 11.9 37 25 24 24 24
Řecko 46.5 45.7 45.5 : : 123 121 120 : :
Španělsko 45.3 40.2 39.4 39.1 39.2 674 596 586 580 570
Francie 24.6 22.3 21.9 21.6 21.4 684 606 595 586 577
Chorvatsko 32.1 28.5 25.9 25.9 25.9 56 47 41 41 41
Itálie 37.3 34.3 35.0 36.5 35.4 589 531 526 548 534
Kypr 29.0 24.6 20.3 20.3 20.3 10 9 7 7 7
Lotyšsko 19.7 15.9 14.3 13.6 13.2 15 11 10 9 9
Litva 15.0 14.5 12.8 12.5 12.1 18 17 15 15 14
Lucembursko 19.1 17.5 17.5 17.3 17.3 4 4 4 4 4
Maďarsko 12.9 10.6 10.9 10.8 : 45 36 37 37 :
Malta 11.1 11.0 10.5 10.6 10.6 3 3 3 3 3
Nizozemí 10.8 9.6 9.5 9.0 8.9 152 135 134 128 126
Rakousko 12.0 10.2 10.1 9.1 8.4 69 56 55 49 45
Polsko 18.1 14.1 13.9 13.9 13.9 252 188 186 185 182
Portugalsko 26.7 22.9 23.7 23.9 23.4 98 83 88 87 85
Rumunsko 20.8 19.9 : : : 126 122 : : :
Slovinsko 15.3 10.4 9.3 9.3 9.3 10 8 7 7 7
Slovensko 22.1 18.9 18.7 18.3 17.6 46 39 39 38 37
Finsko 20.7 20.5 20.6 20.9 21.0 67 67 67 67 67
Švédsko 18.2 17.7 17.2 17.2 17.5 121 111 110 108 107
Spojené království 13.4 12.2 12.2 : : 596 539 538 : :
Island 6.4 6.5 6.5 6.5 : 2 2 2 2 :
Norsko 10.7 10.8 10.6 10.7 : 39 39 38 39 :

Belgie, Chorvatsko, Kypr, Rumunsko a Slovinsko: čtvrtletní údaje

 

Sezónně upravené míry nezaměstnanosti podle pohlaví (%)

  Muži Ženy
  6/16 3/17 4/17 5/17 6/17 6/16 3/17 4/17 5/ 17 6/17
EA19 9.8 9.0 8.8 8.8 8.7 10.5 9.8 9.7 9.6 9.5
EU28 8.4 7.7 7.5 7.5 7.4 8.8 8.2 8.1 8.0 7.9
Belgie : 7.3 : : : : 7.9 : : :
Bulharsko 8.3 6.2 6.0 5.9 5.8 7.2 6.5 6.3 6.2 6.1
Česká republika 3.5 2.4 2.4 2.4 2.5 4.8 4.4 4.3 3.7 3.5
Dánsko 6.1 5.8 5.5 5.3 : 6.2 5.9 5.8 6.1 :
Německo 4.5 4.3 4.3 4.3 4.2 3.8 3.4 3.4 3.4 3.3
Estonsko 7.9 5.9 6.8 7.5 : 5.7 5.3 5.8 6.3 :
Irrsko 9.4 7.3 7.2 7.1 7.1 6.9 5.9 5.6 5.5 5.4
Řecko 19.8 18.6 18.2 : : 28.0 26.4 26.2 : :
Španělsko 18.3 16.4 16.0 15.7 15.5 21.7 19.8 19.4 19.1 19.0
Francie 10.3 9.3 9.2 9.3 9.3 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9
Chorvatsko 12.7 10.3 10.1 9.8 9.7 14.0 12.6 12.3 11.9 11.7
Itálie 10.8 10.7 10.2 10.5 10.4 12.9 12.5 12.2 12.2 12.0
Kypr 12.9 11.9 11.4 11.1 10.8 12.9 12.3 11.2 10.8 10.8
Lotyšsko 10.9 9.5 8.9 8.8 8.7 8.6 7.6 7.6 7.7 7.8
Litva 9.4 10.1 9.1 8.8 8.7 7.1 6.2 6.0 5.9 5.7
Lucembursko 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 6.6 6.2 6.1 6.1 6.1
Maďarsko 5.2 4.1 4.1 4.0 : 4.9 4.6 4.6 4.7 :
Malta 4.7 4.0 3.9 3.7 3.6 5.6 4.4 4.4 4.7 4.7
Nizozemí 5.7 4.8 4.6 4.6 4.6 6.6 5.5 5.6 5.6 5.4
Rakousko 6.8 6.2 6.0 5.6 5.5 5.7 5.0 4.9 4.8 4.9
Polsko 6.3 4.8 4.7 4.7 4.6 6.3 5.1 5.0 5.0 4.9
Portugalsko 11.0 9.5 9.2 8.7 8.5 11.2 10.0 9.9 9.7 9.5
Rumunsko 6.6 5.9 5.9 5.9 5.9 4.9 4.5 4.6 4.7 4.4
Slovinsko 7.3 6.5 6.5 6.6 6.6 8.8 7.8 7.8 7.7 7.7
Slovensko 8.8 8.2 8.1 7.8 7.5 10.9 8.5 8.4 8.1 7.7
Finsko 9.0 9.1 9.1 9.0 9.0 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5
Švédsko 7.3 7.0 7.0 6.9 6.9 6.5 6.3 6.3 6.3 6.2
Spojené království 5.0 4.7 4.6 : : 4.7 4.3 4.1 : :
Island 3.0 2.9 3.0 3.0 : 3.0 2.4 2.3 2.3 :
Norsko 5.5 4.8 4.9 4.7 : 4.1 4.1 4.1 4.0 :

 

Nejnižší podíl nezaměstnanosti má Česká republika řadu let. Mnohem horší však je, že není přehled o některých neaktivních na trhu práce, kteří nemají nárok na dávku v nezaměstnanosti (ale mají možnost získat některou z dalších položek výdajů státu na sociální ochranu.

A druhý problém je obrana proti využívání pracovních sil z jiných států EU i z třetích států. Podnikatelé oznamují více volných pracovních míst než zbytky nezdůvodněně se nepodílejících na trhu práce.

Posléze je vážným problémem nezaměstnanost mladých, kteří nestudují či neprocházejí rekvalifikací, aby mohli začít pracovat.

Vysoká nezaměstnanost brání restrukturalizaci ekonomiky. Škody z toho lze zhruba odhadnout z polovičního přírůstku HDP, než kolik by bylo možno dosáhnout přiblížením reálného HDP k potenciálnímu HDP