Zdroj: freeimages.com

[quote]Čeští lodníci pracující v Nizozemsku by nemuseli platit úroky z dlužných daní, které měli odvést v tuzemsku, pokud by zaplatili samotnou daň, a to i formou splátkového kalendáře. S tímto návrhem přišly ministerstvo financí a finanční správa na dnešním jednání sněmovního rozpočtového výboru, který se situací lodníků opět zabýval. ČTK to řekl předseda výboru Václav Votava a potvrdila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.[/quote]

„Došlo tam k určitému posunu, kdy finanční správa, respektive ministerstvo financí, v podstatě přišlo s tím, že by za určitých podmínek byly prominuty úroky z prodlení, tato sankce těm lodníkům. Nicméně oni si musí svoji daňovou povinnost splnit. To znamená, musí buď zaplatit tu daň v České republice, nebo si sjednat s finančním úřadem splátkový kalendář,“ popsal postup Votava.

Za těchto podmínek je možné potom prominout sankci. Výbor podle něj však tuto záležitost ještě neukončil.

„Finanční správa rozšíří podmínky pro prominutí příslušenství daně – konkrétně úroku z prodlení a úroku z posečkané daně, prominout bude možné až 100 procent. Podmínkou je to, že konkrétní lodník uhradí daň (lze i formou povoleného splátkování),“ sdělila ČTK Schillerová.

Další podmínky a parametry zveřejní finanční správa do 14 dnů. Pole prvotních analýz by se prominutí příslušenství ve výši 100 procent podle nových analýz mohlo týkat přibližně 50 procent dotčených lodníků, dodala.

Ministerstvo podle Votavy přislíbilo součinnost s finančními úřady v Nizozemsku. Bude pomáhat s tím, aby tam, kde byla daň zaplacena, ji tamní úřady také vrátily lodníkům. Poznamenal však, že tamní daň zahrnuje také zdravotní a sociální pojištění, takže vracenou daň bude nutné o tyto položky očistit.

Podle vzájemné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Nizozemskem musejí lodníci platit daně v místě své rezidence, tedy v Česku. Lodníci ale daně zaplatili v minulosti v Nizozemsku. České finanční úřady po nich nyní chtějí doplatky daní zpětně za tři roky včetně penále někdy i ve výši statisíců korun. Podle dřívějších informací z tisku se problém týká zhruba 500 lodníků, kteří se plaví na nizozemských lodích a v Nizozemsku platí daně.

Zdroj: ČTK