[quote]Čas od času téměř každý z nás někdy něco ztratí. Vždy jde o dosti nepříjemnou záležitost spojenou s mnoha komplikacemi, obzvlášť když tou ztracenou věcí jsou klíče, doklady nebo telefon. Hledání bývá zdlouhavé a komplikované. Člověk obíhá všechna možná místa, kde před ztrátou byl a doufá, že se jeho cennost nedostala do rukou nepoctivému nálezci. Co kdyby ale bylo jednodušší řešení, jak svou ztracenou věc nalézt?[/quote]

Právě takovým řešením je Národní databáze nálezů neboli eztraty.cz. Že jste o ní ještě neslyšeli? Nevadí. V dnešním rozhovoru nám zakladatel projektu Marko Nguyen přiblíží, za jakých okolností a s jakým cílem nápad vznikl. Především se ale dozvíte, jak v databázi najít své ztracené věci nebo jak výrazně zrychlit jejich návrat k vám. Kromě toho zjistíte, že si obce a firmy mohou díky tomuto projektu výrazně ulehčit práci z nálezy.

Můžete nám v krátkosti představit projekt Národní databáze nálezů?

Projekt eztraty.cz oficiálně funguje od července tohoto roku a klade si za cíl o nic míň, než vyřešit ztrácení v Čechách. Každý, kdo někdy něco ztratil, se potýkal se stresem a náročným hledáním s nejistým výsledkem. A poctivý nálezci (lidé, firmy i úřady) májí s věcí jenom starosti. Proto jsme přišli se dvěma recepty, které dokážou pomoci oběma stranám současně.

Prvním receptem je Národní databáze nálezů – eztraty.cz, což je centrální internetové místo, kde se setkávají nálezci a vlastníci ztracených věcí. Nálezci už nemusí s nálezem nikam chodit. Pouze ho zaevidují ze svého telefonu či počítače na www.eztraty.cz, které automaticky vyřídí zákonné ohlášení úřadům a hlavně tím dají možnost vlastníkovi věc najít online. Takto pověšené nálezy na internetu jsou dohledatelné ihned, nonstop a hezky pohromadě na jednom místě. To vlastníkům jejich hledání značně zefektivňuje. Databáze je k dispozici všem zdarma.

Jak jste přišli zrovna s nápadem celorepublikové databáze ztrát a nálezů?

Došlo k tomu náhodou, na základě negativní zkušenosti při hledání důležitých klíčů. Bylo velmi únavné několikrát do měsíce obvolávat místa, zda se již náhodou klíče neobjevili. Drtivá většina míst, kde se nálezy schraňují, včetně Prahy, totiž stále nevede elektronickou evidenci, natož aby byla online. Během přemýšlení, jak toto vylepšit jsem došel k nápadu založit Národní databázi nálezů. Zároveň jsem nedobrovolně udělal průzkum trhu, takže jsem věděl, na co se zaměřit.

Kdo všechno se do projektu může zapojit a jak?

Čím více lidí, úřadů a firem bude své nálezy do Národní databáze nálezů vkládat, tím bude šance na nalezení větší. Zapojit se může úplně každý. Občané přispějí svým nálezem skrze formulář na www.eztraty.cz. Firmy a úřady se potýkají s nálezy daleko častěji. Aby nemuseli vyplňovat formulář znovu a znovu, mají k dispozici modul ZTRATOS. Zde se jednou zaregistrují a zde si vedou seznam svých nálezů. ZTRATOS tak funguje i jako nástroj pro evidenci a seznam se dá snadno zobrazit i na vlastních webových stránkách prostřednictvím widgetu. Tam budou zákazníci firem hledat své ztráty nejspíš také.

Jaký je zájem o registraci do databáze?

Po 3 měsících s námi v tuto chvíli spolupracuje přes 300 partnerů, tedy míst, která do databáze zapisují právě prostřednictvím ZTRATOSu. Výčet je pestrý, od malých obcí, přes městské části, nemocnice až po města okresní. Zapojena jsou také velká obchodní centra a dopravci. V létě využily komfortu online evidence například festivaly s tisíci návštěvníky. Od Nového roku rozbíháme spolupráci s Českými drahami a chystáme aktivní oslovení zimních středisek.

1

Jak řešíte logistiku nálezů? Tedy co se s nalezenými věcmi děje a jak se dostanou zpět k majitelům?

V tom je právě největší kouzlo celé Národní databáze. Předměty zůstávají u nálezce ve stejné krabici s nálezy jako doposud, jen jej zaevidují online. Vlastník si však snáze najde, kde jej zanechal, což kolikrát sám netuší a přijde si pro věc osobně. Stejně tak pro individuálního nálezce platí, že si ho ponechá u sebe. Zapsáním do databáze se nález ohlásí úřadům, čímž splní zákonnou povinnost. Poté, co se mu vlastník ozve, domluví si předání věci individuálně. Pouze u klíčů opatřených Vrátilkou, zprostředkujeme vrácení prostřednictvím kurýra. Tím se přetrhne vazba na vlastníka a klíče tak zůstanou chráněné proti zneužití.

Co je to Vrátilka a kde se dá sehnat?

Vrátilky jsou naším druhým receptem, jakým se dá vyřešit ztrácení v Čechách.

Představte si, že se bojíte ztráty klíčů nebo mobilu, a ráda byste si je nějak označila, aby případný nálezce věděl, koho kontaktovat. Nosit na nich vlastní adresu je ale dost riskantní až nebezpečné. Proto jsou tu Vrátilky – samolepky a klíčenky, které obsahují unikátní návratový kód. Vše je tedy anonymní a nenápadné. Návratový kód je spárován s vaším e-mailem a v případě nalezení získáte přímí kontakt na nálezce. Zároveň jste tak ulehčila nálezci vrácení na pouhé opsání návratového kódu do systému.

Vrátilky jsou k dostání v našem e-shopu a u některých partnerů v informačních centrech. Jednáme s několika velkými hráči o možnosti maloobchodního prodeje. Zajímavá je také možnost opatřit je logem a věnovat zákazníkům místo propisky jako propagační předmět. Takto je zákazník dostane zdarma výměnou za nošení reklamy na svých věcech.

Kolik lidí se o projekt stará? Sháníte další lidi do týmu? Případně jaké a co by měli umět?

V tuto chvíli jde o pět lidí, ne všichni se ale projektu věnují na plný úvazek. Něco zůstává na úrovni spíše konzultační. Hledáme ale lidi do projektu Vrátilka, jde zejména o obchodní část, protože efektivní rozšíření mezi firmy není momentálně v naší kapacitě.

2

 

Na závěr by nás zajímalo, s jakými nejkurióznějšími nálezy jste se dosud setkali?

Celá oblast ztrát a nálezů je velmi pestrá, nevěřila byste, co všechno lidé dokážou někde zapomenout. Přes náš systém vraceli psa v Dolních Břežanech, od té doby se ale objevily například dřevěné vchodové dveře! Jinak dominují mobilní telefony, různé doklady a samozřejmě klíče. Na ty se právě hodí již zmíněná Vrátilka – klíčenka, protože klíče jsou poměrně choulostivá věc, vyžadující rychlé a zároveň bezpečné zacházení.

Nakonec bych rád doplnil osobní přání, aby se do naší iniciativy zapojili co nejdříve i všichni dopravci ve veřejné dopravě v Čechách. Cestující to určitě ocení.

Doplňující informace

[box type=“info“]Občanský zákoník stanoví dopravcům určité povinnosti, týkající se nakládání s věcmi nalezenými ve veřejném dopravním prostředku. Lze je shrnout takto: dopravce se zachová podle přepravního řádu případně podle svých smluvních přepravních podmínek; pokud ty žádná pravidla pro nakládání s nálezy neurčují, postupuje dopravce podle ustanovení občanského zákoníku pro občanské nálezy (§ 1052 ObčZ). Těmi jsou:

  1. je-li možné zjistit majitele, pak mu věc vrátit, a
  2. pokud majitele zjistit možné není, pak nález bez odkladu (do tří dnů) oznámit obci, kde k nálezu došlo, a návazně na to věc obci odevzdat, ledaže se s ní dohodne, že má zůstat u nálezce.

Vyjma ČD ovšem přepravní řád ani smluvní přepravní podmínky dopravců žádná ustanovení o nakládání s nálezy neobsahují. Velká většina dopravců si proto nálezy nechává zhruba 1 týden u sebe (na nádražích, v depech, a podobně) a pak je fyzicky odevzdává nejbližší obci. Přestože zákon ukládá povinnost nález vyhlásit jen obcím (§ 1053 ObčZ), rovněž někteří dopravci informace o nálezech v dopravních prostředcích vyvěšují na své webové stránky.[/box]

[box type=“info“]Poctivý nálezce je odměněn, nepoctivý riskuje pokutu nebo i citelný trest

Nálezci patří odměna „nálezné“ ve výši 10 % ceny nálezu. Vedle toho má nálezce právo na náhradu vzniklých nákladů, jakými mohou podle okolností být například náklady na údržbu věci, balné a poštovné za odeslání věci jejímu majiteli, apod.

Pokud ovšem nálezce nález neoznámí nebo věc neodevzdá, právo na nálezné mu nevznikne. Naopak tím ještě může spáchat buď majetkový přestupekpřisvojení cizí věci nálezem“, anebo dokonce trestný činZatajení věci“; přestupky jsou do hodnoty věci 5.000 Kč, trestný čin od 5.000 výše.

Zatímco pachatele uvedeného přestupku čeká pokuta do až 15.000 Kč (od 1.10.2016 případně až 30.000 Kč), pachatele trestného činu je možné potrestat  i odnětím svobody, a to v extrémním případě až na 8 let; plejáda trestů je ovšem širší.

Zákony tedy motivují nálezce k poctivosti a odstrašují je od zatajení nálezu a porušování souvisejících povinností.[/box]