[quote]Podle zprávy Eurostat vydané v předvečer Mezinárodního dne mladých bylo v Evropské unii téměř 90 milionů lidí ve věku 15 až 29 let, 17 % její populace. Tito mladí lidé jsou ve velmi odlišných situacích, pokud jde o vzdělání a zaměstnanost, nadto se výrazně měnících mezi jednotlivými členskými státy a věkovými skupinami.[/quote]

Ve věku mezi 15 a 29 let je jasný významný posun od světa vzdělávání do světa práce. Zatímco ve věkové skupině 15-19 let drtivá většina lidí v EU v roce 2015 byla ve sféře vzdělávání, bylo tomu opačně  u osob ve věku 25-29 let: většina z nich byla v zaměstnání. Mezi nimi skupina mladých ve věku 20-24 let byla relativně rovnoměrně rozdělena mezi vzdělání a zaměstnání.

Kromě toho se výrazně zvyšuje s věkem podíl mladých lidí, kteří ani nepracují, ani se nevzdělávají. (NEET- Nor in Emploment, Education or Training). Podíl NEET, který byl 6,3 % ve věkové skupině 15-19 v roce 2015, se téměř ztrojnásobil na 17,3 % ve věkové skupině 20-24 let a dosáhl 1 z 5 mladých ve věku 25-29 let (19,7 %).

Zaměření se na „NEET“ ve věkové skupině 20-24 let

Největší podíl na NEET ve věku 20-24 let byl v Itálii a Řecku, nejnižší v Nizozemsku a Lucembursku.

V roce 2015 ve všech členských státech nebyl  více než 1 ze 4 mladých osob ve věku 20-24 let  ani v zaměstnání, ani v oblasti vzdělávání nebo odborné přípravy v Itálii (31,1%), v Řecku (26,1%), více než 1 z každých 5 byl také v této situaci v Chorvatsku (24,2 %), v Rumunsku (24,1 %), v Bulharsku (24,0 %), ve Španělsku a na Kypru (oba 22,2 %).

Naproti tomu nejnižší míra NEET mezi mladými lidmi ve věku 20-24 let byla v Nizozemsku (7,2 %), v Lucembursku (8,8 %), v Dánsku, Německu a Švédsku (po 9,3 %), na Maltě a v Rakousku (po 9,8 %) a České republice (10,8 %).

Na úrovni EU téměř 5 milionů mladých osob ve věku 20-24 let (17,3 %) v roce 2015 ani nepracovalo, ani se nevzdělávalo, nebo bylo v odborné přípravě.

Podíl osob ve věku 20-24 let ani zapojených do vzdělávání nebo školení, ani do zaměstnání, 2015

Přestože podíl mladých lidí ve věku 20-24 let ani v zaměstnání, ani v oblasti vzdělávání nebo odborné přípravy zůstal v EU jako celku v letech 2006 a 2015 relativně stabilní, došlo k významným změnám v posledním desetiletí v členských státech. V deseti z nich se míra NEET snížila, přičemž nejvýznamnější snížení bylo v Německu (z 15,2 % v roce 2006 na 9,3 % v roce 2015, -5.9 %), v Bulharsku (-5,3 %), ve Švédsku (-3,4 %), České republice (-2,9 %) a Polsku (-2,8 %).

V ostatních osmnácti členských státech se situace zhoršila, přičemž podíl osob NEET ve věku 20-24 let vzrůstal zejména v Itálii (z 21,6 % na 31,1 %, o 9,5 %), v Řecku (+ 9,3 %), Španělsku (9,0 %), na Kypru (8,5 %), v Irsku (7,8 %), Chorvatsku (5,4 %),  Rumunsku (5,2 %), Portugalsku (4,9 %), Spojeném království (4,4 %), Dánsku (4,3 %) a Finsku (4,1 %).

Změna podílu NEET u 20-24 letých v členských státech EU 2015/2006 v %

Metody a definice

Údaje o vzdělávání a zaměstnání v této tiskové zprávě jsou založeny na šetření pracovních sil v EU.

Indikátor mladí lidé ani nepracují, ani v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zkráceně NEET, odpovídá procentu populace dané věkové skupiny, kteří nejsou zaměstnáni a nejsou zapojeni do dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy.

V čitateli tohoto ukazatele jsou osoby splňující tyto dvě podmínky: nejsou zaměstnanci (to znamená, že jsou nezaměstnaní nebo neaktivní na trhu práce) a nezískali  žádné formální nebo neformální vzdělání nebo odborné přípravu během čtyř týdnů předcházejících průzkumu.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno