[quote]Kontrolám České obchodní inspekce (ČOI) loni u benzinových stanic nevyhovělo 1,1 procenta odebraných vzorků pohonných hmot. Inspekce o tom informovala v tiskové zprávě. Z 2549 vzorků odebraných za celý rok neodpovídalo stanoveným jakostním požadavkům 28. Celkem loni ČOI zakázala prodej téměř 140.000 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě více než 3,7 milionu korun.[/quote]

„Kvalita pohonných hmot se v posledních dvou letech drží téměř na stejné úrovni. V roce 2015 nevyhovělo jakostním požadavkům 1,2 procenta odebraných vzorků, což bylo jen o desetinu procentního bodu více než v roce 2016,“ uvedl ústřední ředitel inspekce Mojmír Bezecný.

U automobilových benzinů a nafty, jejichž vzorky odebírali inspektoři nejvíce, nevyhovělo loni 1,4 procenta vzorků nafty a 0,7 procenta vzorků benzinu. Největší podíl nekvalitních vzorků nalezla loni inspekce u bionafty (FAME) a u ethanolu E85. U obou paliv neprošel ze sedmi testovaných vzorků jeden, tj. 14,3 procenta.

Bez problémů vyšel z loňských kontrol stlačený zemní plyn (CNG). ČOI za celý rok neobjevila nekvalitní vzorek paliva.

Inspekce podotkla, že jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla loni kolísavá. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno v červnu, kdy neprošla tři procenta. V červenci, listopadu a prosinci byla kvalita vzorků bez závad. V ostatních měsících se počet nevyhovujících vzorků pohyboval v rozmezí 0,4 až 2,4 procenta, dodala ČOI.

Odebrané vzorky motorových paliv podle druhů za celý rok 2016

druh paliva počet odebraných vzorků % počet nevyhovujících vzorků % z druhu paliva
automobilové benziny 992 38,9 7 0,7
motorové nafty 1193 46,8 17 1,4
směsné palivo 13 0,5 1 7,7
FAME 7 0,3 1 14,3
LPG 295 11,6 1 0,3
CNG 42 1,6 0 0,0
Ethanol E85 7 0,3 1 14,3
Celkem 2549 100,0 28 1,1

Zdroj: ČTK