Zdroj: freeimages.com

[quote]Česká republika loni do rozvoje českých přístavů v Hamburku investovala 4,1 milionu korun. Ohlášené stomilionové investice, které měly ze zanedbaného majetku vytvořit zajímavý komunikační uzel pro rejdaře, se tak odkládá. Největší investicí byla oprava asfaltových zpevněných ploch v Sálském přístavu, které bylo nezbytné pro jeho udržení v provozu. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.[/quote]

Přibližně 1,8 milionu Kč loni ministerstvo prostřednictvím podřízené organizace Ředitelství vodních cest (ŘVC) investovalo do dokončení stavebních prací započatých v minulých letech. Šlo především o oplocení Vltavského a Sálského přístavu a jejich vybavení kamerovým systémem pro zvýšení bezpečnosti uskladněného zboží.

Česká republika má v Hamburku tři přístavní území: Sálský a Vltavský přístav, které k sobě přiléhají a byly propůjčeny Československu k užívání na základě versailleské smlouvy, a samostatný Peutský přístav, který v roce 1929 Československo koupilo.

Modernizaci přístavů komplikuje skutečnost, že ČR s Hamburkem řeší výměnu území Sálského a Vltavského přístavu za jiné lokality.

,,Další prostředky se do přístavů Moldauhafen a Saalehafen s ohledem na probíhající jednání o výměně přístavních území nevkládaly, neboť nebyl zřejmý časový horizont opuštění území a bylo by riziko, že investice by pak nebyly efektivní,“ uvedl Neřold.

Jednání o výměně území trvají už déle než rok a zatím nemají jasný výsledek. Ještě do konce měsíce chce Hamburk kvůli tomu navštívit ministr dopravy Dan Ťok. ČR svá území chce vyměnit za přístavní zónu s lepším dopravním napojením, zejména pro námořní lodě. Takové území by pak mohlo plnohodnotně sloužit zahraničnímu obchodu podniků z České republiky. Německá strana uvádí, že má zájem o české území, které chce využít pro komerční výstavbu.

Rozsáhlou modernizaci českého území ministerstvo dopravy oznámilo v roce 2015. Do dlouhodobě chátrajících pozemků plánovalo investovat zhruba 150 milionů korun a znovu jej obnovit do podoby, kdy by bylo lákavé pro lodní dopravce. Z plánovaných investic se zatím uskutečnil zlomek v podobě demolice zchátralých budov, nebo zmíněného oplocení areálu a rekonstrukce asfaltových ploch.

Zdroj: ČTK