[quote]V sobotu 20. února vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, která mimo jiné upravuje i podmínky pohybu cyklistů po stezkách pro cyklisty. Řidič automobilu nově nesmí ohrozit cyklistu, který přejíždí pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Tento bod byl v uplynulých dnech několikrát mylně interpretován tak, že cyklisté mají nově na tomto přejezdu absolutní přednost.[/quote]

Na přejezdu pro cyklisty, tedy na místě, kde stezka pro cyklisty protíná silnici, platí obdobná pravidla jako na přechodu pro chodce. Stejně jako na přechodu nemá chodec absolutní přednost, nemá ani cyklista absolutní přednost na tomto přejezdu.

Cyklista tedy nesmí vjet na přejezd pro cyklisty, pokud by řidič přijíždějícího vozidla jedoucí po vozovce, musel náhle brzdit nebo měnit směr jízdy a mohl vyvolat nebezpečnou situaci. Novinkou však je, že ve chvíli, kdy se již cyklista nachází v prostoru přejezdu pro cyklisty, nesmí řidiči ostatních vozidel vyvolat pro cyklistu nebezpečnou situaci, která by končila jeho pádem, sražením a podobně.

Zdroj: BESIP