Zdroj: Archiv

[quote]Od prvního ledna jsou Aarhus a Pafos nositeli označení Evropské hlavní město kultury. Kulturní program bude oficiálně zahájen 21. ledna v Aarhusu. Zahajovací ceremoniál na Pafosu 2017 se bude konat dne 28. ledna za přítomnosti Christose Stylianidese, komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí a kyperského presidenta Nicose Anastasiadese (bude potvrzeno).[/quote]

Komisař Tibor Navracsics prohlásil: „Titul Evropského hlavního města kultury je jedinečnou příležitostí, jak pomocí kultury propojit komunity a podnítit vznik pevných lokálních, evropských a mezinárodních partnerství do budoucna. Přeji Aarhusu a Pafosu v nadcházejícím roce mnoho úspěchů.“

Obě města představila programy, které prezentují staletí kultury a zároveň se prostřednictvím uměleckých forem snaží řešit sociálně-ekonomické problémy, jimž dnes v Evropě čelíme.

Ústředním tématem Aarhusu 2017 je „Rethink“. Dánské město ukáže, jak nám umění, kultura a kreativní odvětví může pomoci přehodnotit a znovu definovat naše základní sociální, městské, kulturní a hospodářské vzorce chování a nalézt nová řešení naších společných problémů. Vikingská sága hraná na střeše, umělecká výstava rozmístěná po celém městě a na pobřeží, „Světové forum kreativity“ a mezinárodní dětský literární festival jsou některé z mnoha událostí, které propojí minulost s kreativními ideami přítomnosti či budoucnosti.

Při zahájení kulturního programu Aarhus 2017 budou hrát hlavní roli děti. Stovky dětí ze Středního Dánska se shromáždí v Aarhusu, aby v sérii akcí nazvaných „Země přání“ představovaly budoucnost. Během slavnostního zahájení proběhne po setmění spektakulární světelná show s okázalými efekty, duchy a vikingskými bohy, která odstartuje počátek roku evropského hlavního města kultury pro město.

„Spojování kontinentů, propojování kultur“ je obecným leitmotivem stovek událostí organizovaných v rámci projektu Pafos 2017. První kyperské město, které se stává Evropským hlavním městem kultury, vychází ze svých zkušeností s multikulturalismem a zeměpisné blízkosti Blízkému východu a severní Africe za účelem posílení vztahů mezi zeměmi a kulturami. Pafos se stane obrovskou otevřenou scénou tzv. „Open Air Factory“, kde dojde k propojení tisícileté tradice kulturního života pod otevřeným nebem se současnými způsoby tvorby, myšlení a života.

Slavnostní zahájení je v případě Pafosu 2017 inspirováno jedním z témat kulturního programu roku:

„Mýty a náboženství“. Znovu ožijí mýty o Pygmalionovi a Galatei a další příběhy z historie Pafosu v jedinečném víru hudby a tance. Během zahajovacího víkendu 28. a 29. ledna se město promění v Open Air Factory s řadou show a uměleckých představení.

Souvislosti

Evropské hlavní město kultury je jednou z nejviditelnějších iniciativ v Evropě, kterou v roce 1985 zahájila řecká ministryně kultury Melina Mercouri. Města jsou vybírána na základě kulturního programu, který musí být silně proevropský, vybízet k účasti a aktivnímu zapojení obyvatel města a pomáhat dlouhodobému rozvoji města.

Pro města jde rovněž o výtečnou příležitost, jak změnit svůj obraz a zviditelnit se na mapě světa, přilákat více turistů a pomocí kultury přehodnotit svůj vlastní rozvoj.

Tento titul má dlouhodobý dopad nejen z hlediska kulturního, ale i z hlediska společenského a ekonomického, a to jak pro samotné město, tak i pro přilehlý region. Studie například doložila, že počet turistů navštěvujících evropské hlavní město kultury na alespoň jednu noc naroste průměrně o 12 % ve srovnání s rokem předcházejícím udělení tohoto titulu.

V roce 2016 byla evropskými hlavními městy kultury polská Vratislav a španělský San Sebastián. Po Aarhusu a Pafosu v roce 2017 budou příštími evropskými hlavními městy kultury Valletta (Malta) a Leeuwarden (Nizozemsko) v roce 2018, Plovdiv (Bulharsko) a Matera (Itálie) v roce 2019 a Rijeka (Chorvatsko) a Galway (Irsko) v roce 2020. Temešvár (Rumunsko), Elefsina (Řecko) a Novi Sad (Srbsko, kandidátská země) byly nedávno doporučeny pro tři evropská hlavní města kultury na rok 2021 a čeká se na oficiální jmenování ze strany příslušných orgánů.