[quote]Děčín se připravuje na velké dopravní komplikace v souvislosti se stavbou Vilsnické spojky. Kritickým místem budou okružní křižovatky pod Novým mostem, změní se dopravní značení, omezí se průjezd kamionů. Řešení dnes představili veřejnosti odborníci z Fakulty dopravní ČVUT.[/quote]

Stavba spojky už začala. Doposud se pracovalo na přeložce inženýrských sítí, uzavírek bylo velmi málo.

„Hlavní omezení na nás čeká s příchodem nového roku, kdy dojde k uzavření Pětimostí, tedy viaduktů pro automobilovou dopravu u pošty v Děčíně IV. Podchody pro pěší budou bez omezení. Podle posledních informací hned 9. ledna začne frézování vozovky a nastoupit by měli plynaři,“ uvedla primátorka Marie Blažková.

Omezení potrvají několik měsíců.

„Děčín bude kritickým místem pro řidiče, kteří jezdí z Teplic nebo Ústí směrem na Liberec a obráceně,“ uvedl Milan Koukol z ČVUT.

Protože neexistují objízdné trasy, očekávají se dopravní zácpy.

Děčín se rozkládá na obou březích Labe, má dvě centra, která spojují dva mosty.

„Požadavek policie byl takový, aby doprava od Liberce zůstala stát na (Novém) mostě tak, aby nezablokovala dopravu ve městě,“ uvedl Koukol.

Řidiči, kteří míří do Ústí nad Labem, by měli využít trasu podél pravého břehu Labe.

„Nejlepší se bude Děčínu úplně vyhnout,“ podotkl Koukol.

Nejzatíženější úsek je ve směru Teplice – Liberec a obráceně. Ve směru na Liberec projede za hodinu podle měření odborníků 1500 vozidel, v opačném směru je to 1000 aut za hodinu, z toho je asi 20 procent kamionů.

Řidiči musí počítat s tím, že se z některých hlavních silnic stanou vedlejší a opačně. Průjezd bude komplikovaný přes část Podmokly, kde se zároveň začne s revitalizací Husova náměstí. Veškeré informace bude město zveřejňovat na svém webu.

„Průjezd některými místy bude záviset na tom, jak se řidiči naučí jezdit,“ poznamenal Koukol.

Dopravní inženýři připravili několik variant řešení, z nichž to konečné vybrali ve spolupráci s policií a investorem na základě průzkumů dopravního zatížení. Kritickým bodem bude okružní křižovatka u Mototechny na Labském nábřeží a na druhé straně řeky křižovatka u ÖMV.

Město na stavbu přeložky čekalo 35 let. Náklady na vybudování téměř dvou kilometrů silnice s mimoúrovňovou křižovatkou, mosty a kruhovým objezdem jsou 474 milionů korun bez DPH. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Výstavba začala v září a potrvá 18 měsíců.

Spojka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem. Podle ŘSD odvede tranzitní dopravu z Ústecké ulice, sníží se tak hlučnost a prašnost v obytné zástavbě a zjednoduší se doprava v okolí průmyslové zóny Rozbělesy. Podle posledních výsledků sčítání dopravy projede po silnici I/62 mezi Ústím nad Labem a Děčínem v průměru přes 9000 aut za den.

Zdroj: ČTK