[quote]Česká logistická asociace, dlouholetý člen Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu, pořádá již 2. ročník Dne české logistiky – logistický veletrh s diskuzní platformou pro širokou odbornou veřejnost. ČLA tímto navázala na velmi úspěšný 1. ročník a naplňuje tak myšlenku vytvoření pravidelného prostoru pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury.[/quote]

European Supply Chain Day

Jelikož Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény, organizátor by rád oslovil všechny subjekty s vlivem na vývoj české logistiky a přizval je k aktivní spolupráci na tomto novém projektu.

Ťok a Syba

Akce se koná pod záštitou ministra dopravy Dana Ťoka a ve spolupráci s OBALOVÝM INSTITUTEM SYBA.

Diskuzní platforma

Den české logistiky je stejně jako obdobné akce v dalších evropských zemích naplánován na 21. dubna 2016 a bude mít podobu logistického veletrhu doplněného diskuzní platformu určenou pro širokou odbornou veřejnost – vrcholové představitele společností poskytující profesionální logistické služby, výrobních a obchodních firem, zástupce odborných škol a universit a odborníky z jednotlivých článků logistického řetězce.

Obal hrou

Zapojení hlavy i rukou v rámci neformálního vzdělávání za asistence expertů bje připraveno v rámci workshopu OBAL HROU. Hravou formou v malých týmech si účastníci zkusí zboží zabalit, sestavit přepravní jednotku. Vyzkouší si také svůj odhad správné síly pro napnutí upínacích popruhů pro bezpečnou fixaci přepravních jednotek na ložné ploše dopravního prostředku.

Výstava

Den české logistiky nabízí příležitost představit formou individuální expozice výrobky a služby a k tomu mít k dispozici důstojný prostor pro prezentaci v rámci celodenního programu akce.

Praha-Ruzyně

Akce se bude konat v prostorách hotelu Courtyard by Marriott Prague Airport, Aviatická 1092/8, Praha 6. Celkový předpokládaný počet účastníků je 300.

Zdroj: Syba – Vlado Volek