[quote]Druhý ročník logistického veletrhu a setkání s odborníky „Den České Logistiky“ zamířil do exkluzivních prostor Retailové pasáže hotelu Courtyard by Marriott Prague Airport na letišti Václava Havla v Praze. Akce se uskuteční 21. dubna.[/quote]

Tak jako loni i letos nabídne kombinaci atraktivních expozic, prezentací, technologických inovací vystavovatelů, podnětných přednášek a diskuzí. Den české logistiky připravují společnost Reliant Group spolu s Českou logistickou asociací v rámci Evropského dne zásobovacích řetězců European Supply Chain Day. Záštitu převzal ministr dopravy Dan Ťok. Zajímaly nás podrobnosti o této unikátní akci a na naše otázky odpověděl prezident České logistické asociace, Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Po úspěšné loňské premiéře vstupuje Den české logistiky do druhého ročníku. Co je jeho hlavním cílem?

Tato akce propojuje diskusní fórum s logistickým veletrhem a je určena pro širokou odbornou veřejnost, vrcholové představitele společností poskytujících profesní logistické služby a činnosti, výrobních a obchodních firem, odborníky z jednotlivých článků logistického řetězce, zástupce odborných škol, vysokých škol a univerzit, ale i pro vrcholové představitele z oborů dodávajících pro logistiku technická, technologická, softwarová a komunikační řešení.

Podstatou akce je poskytnout prostor pro prezentaci jednotlivých prvků strategie dopravy a logistiky v prostředí individuálních expozic a veletržních instalací předních českých i zahraničních subjektů aktivně ovlivňujících moderní logistiku. Doprovodný přednáškový program představí nejnovější trendy v logistice ovlivněné čtvrtou průmyslovou revolucí a platformou Logistika 4.0. V našem logistickém prostředí zatím není této platformě věnována pozornost.

Den české logistiky vnímáme my všichni aktivně činní v logistice jako významnou akci pro českou logistiku jednak proto, že je vyhlášen Evropskou logistickou asociací a my se k této výzvě přihlašujeme. Jsme jediná asociace v zemích střední východní Evropy, která reaguje na výzvu Evropské logistické asociace.

Naším cílem je s pomocí aktivních účastníků připravit celou akci na ještě vyšší odborné úrovni, než byl loňský ročník, a zařadit se tak mezi nejvyspělejší země EU.

Organizátoři celý rok pracovali na dalším vylepšování úspěšného loňského konceptu této akce. Co letos přibude navíc, čím je letošní Den české logistiky zajímavější?

Letošní akce bude jiná již tím, že se bude konat v jiných prostorech, než tomu bylo loni. Den české logistiky, jak jsem již říkal, proběhne v hotelu Courtyard Prague Airport v centru letecké dopravy, která je navázána na vyspělou logistiku. Jedná se o atraktivní prostředí, do kterého se mnozí účastníci běžně nedostanou. V přednáškových blocích se zaměříme pouze na problematiku logistiky, sekci o vzdělávání jsme pro letošní ročník vyřadili. Ponecháme větší prostor pro diskusi za jednotlivými přednáškami. Zkrácením přednáškových bloků bude vytvořen větší prostor i pro jednání u výstavních stánků.

Zajímavé budou expozice z oblasti obalové logistiky, což je důležitý segment jak pro tuzemskou, tak především exportní logistiku.

Kdo jsou ti, které organizátoři zvou k účasti?

Akce je určena všem, kdo se zajímají o logistiku. Jde především o poskytovatele logistických služeb a činností, ale i dodavatele klíčových technických, technologických, softwarových a komunikačních řešení. Bez vzájemného propojení a sdílení požadavků mezi podnikatelskými subjekty při zachování konkurenčního prostředí, nelze prosazovat a zavádět inovativní přístupy.

Velkým tématem Dne české logistiky budou logistika a průmysl čtvrté generace…

V přednáškách zazní určitě výzvy k Logistice 4.0, která je důležitá pro nastavení průmyslové revoluce Průmysl 4.0. Logistika 4.0 předpokládá, že procesy dodavatelů přesahující podnikání různými partnery poskytující logistické a dopravní služby musí zajistit trvalý cílevědomý pohyb zboží a dopravních prostředků. Tento předpoklad bude dosažen pružnější partnerskou sítí a dodavatelským řetězcem, který bude integrovat kompletní vstupní a výstupní dodavatelský řetězec. Dlouhodobými vizemi jsou mimo jiné automatizace procesů napříč společností. Tak by si například mohly zásilky samy inteligentně a samostatně organizovat vlastní přepravu.

Podle aktuální studie obsahuje Průmysl 4.0 pět funkčních oblastí, které obecně platí jak pro podniky, tak pro odvětví a patří sem: sběr a zpracování dat, asistenční systémy, síťovost a integrace, decentralizace a orientace na služby, samoorganizace a autonomie. To znamená, že logistika nesmí selhat v souvislosti s nástupem revoluce Průmysl 4.0, která zvyšuje složitost a nákladovost, musí se reaktivně posunout k vedoucí instanci v nových hodnototvorných sítích.

K prosazení konceptu jsou dva přístupy, buď se zalekneme těchto nových změn a opatrně se s nimi budeme sžívat (když už před nimi nemůžeme utéci) anebo je pochopíme jako výzvu a půjdeme jim aktivně naproti. Průmysl 4.0 se soustředí na využívání nejnovějších technologií a nelze ho zúžit pouze na téma digitalizace. Digitalizace je nutná podmínka pro vzájemnou komunikaci mezi systémy. Důležité zde je decentralizované řízení a autonomní rozhodování, zapojení do výroby dodavatele i zákazníky s cílem zvýšit produktivitu a efektivitu s využitím platformy Logistika 4.0.

Co byste popřál letošnímu Dnu české logistiky?

Loňský Den české logistiky se setkal s velkým ohlasem, nezaznamenal jsem žádný negativní názor. Jsem proto přesvědčen, že letošní ročník naváže na úspěšný loňský rok a byl bych velmi potěšen, kdyby všichni zúčastnění odcházeli v dobrém rozmaru. To znamená, aby se ke každému účastníkovi dostalo vše, co očekával a byl obohacen o nové informace, které může uplatnit ve svém pracovním působení v oboru logistiky.

Poznamenejte si: Den české logistiky, 21. dubna 2016, hotel Courtyard by Marriott Prague Airport na letišti Václava Havla v Praze, Aviatická 1092/8, Praha 6.

Zaregistrujte se: www.czech-logistics.eu/den-ceske-logistiky/dcl-2016/registrace/