Zdroj: pixabay.com

[quote]Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna, tak aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne školního roku 2017/2018.[/quote]

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, budou nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

Projekt spojuje a optimalizuje dosavadní programy, které se vloni dostaly k více než 20 milionům dětí. Ačkoliv účast v této iniciativě je dobrovolná, hodlá se do ní ve školním roce 2017/2018 zapojit všech 28 členských států.

„Jsem velmi rád, že bude nový program zítra spuštěn. Je to cenná podpora pro miliony školáků a tisíce zemědělců ve všech členských státech. Jak se v posledních letech ukázalo, pro zemědělce je tato podpora obzvláště cenná, a díky vyššímu financování její cena ještě vzroste. Navíc se nový program nese v duchu mé snahy o zjednodušování, protože dva dosud samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – spojuje do jednoho. V neposlední řadě jsem také velmi rád, že se v této iniciativě mohu připojit ke komisařům Andriukaitisovi a Navracsicsovi a spolu s nimi propagovat zdravý životní styl. Jsem přesvědčen, že tento program v tom bude hrát důležitou roli,“prohlásil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýry budou dostávat, jen pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk, s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Každý členský stát si sám rozhodne, jak přesně bude projekt na jeho školách fungovat a jakým způsobem do něj začlení například tematické vzdělávací programy a další zemědělské produkty. Také se může rozhodnout, že peněžní podporu, kterou na projekt poskytuje EU, ještě dále navýší o podporu z vlastních státních prostředků.

Při výběru výrobků by se měly brát v úvahu zdravotní a environmentální aspekty, jejich sezónnost, pestrost a také dostupnost, přičemž přednost by měly mít výrobky pocházející z EU. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty.

Z celkem 250 milionů eur, jež byly v rozpočtu EU schválenyna školní rok 2017/2018, připadne zhruba 150 milionů eur na ovoce a zeleninu a 100 milionů eur na mléko.

Nový program je součástí programu zjednodušování komisaře Hogana. Umožňuje vytvářet větší synergie a realizovat celý program efektivněji a také doplňuje další opatření v rámci politiky zdravotní péče a vzdělávání.

Dosud dva samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – se od 1. srpna 2017 sloučí do jednoho právního rámce. Nová pravidla mají být efektivnější a podpora díky nim cílenější a více zaměřená na vzdělávací aspekt.

Do starého projektu ovoce a zelenina do škol je v současné době zapojeno 24 členských států a do starého projektu mléko do škol pak všech 28. Ovoce a zelenina se tak v loňském roce dostala k přibližně 11,7 milionu dětí, mléko ke zhruba 20 milionům.

Příloha: Pomoc EU na školní rok 2017/2018

 

 

Členský stát

Konečný příděl na ovoce a zeleninu do škol v EUR Konečný příděl na mléko do škol v EUR
Belgie 3 367 930 1 650 729

 

Bulharsko 2 677 109 1 167 367
Česká republika 4 082 903 1 842 407
Dánsko 2 386 393 1 606 402
Německo 25 826 315 10 947 880
Estonsko 565 888 732 225
Irsko 2 007 779 900 398
Řecko 3 218 885 1 550 685
Španělsko 12 932 647 6 302 784
Francie 17 990 469 17 123 194
Chorvatsko 1 720 946 800 354
Itálie 21 704 956 9 261 220
Kypr 390 044 400 177
Lotyšsko 813 091 745 497
Litva 1 134 661 1 091 333
Lucembursko 343 568 193 000
Maďarsko 3 885 599 1 972 368
Malta 372 747 144 750
Nizozemsko 7 063 251 2 401 061
Rakousko 2 946 591 1 278 933
Polsko 14 985 916 11 047 202
Portugalsko 3 283 397 2 220 981
Rumunsko 6 866 848 10 865 578
Slovinsko 727 411 363 811
Slovensko 2 185 291 1 020 425
Finsko 1 599 047 3 824 689
Švédsko 0 9 245 859
Spojené království 0 4 219 008
Celkem 145 079 683 104 920 317

Pokud by se ještě nahradily peněžní příspěvky na hladovějící Afriku potravinovou pomocí, pomohlo se rozvoji evropského zemědělství a možná předešlo hladomoru účinněji než penězi.