Zdroj: transport-logistika

S rozšiřováním programu imunizace o nové život zachraňující vakcíny a snahami o pomoc většímu počtu lidí, kteří se často nacházejí v těžko dosažitelných oblastech, se čím dál tím častěji ukazuje, jak omezující je zastaralá distribuční síť. Objemy vakcín stále narůstají a rigidita slabých a často nefunkčních systémů zdravotnictví ústí v zásadní potřebu zlepšení infrastruktury distribučních řetězců pro dodávky vakcín.

Při zkvalitňování zdravotnické péče bude během následujících tří let hrát velice zásadní roli právě nově uzavřené partnerství, které zefektivní distribuční řetězec. Odborné znalosti pracovníků koncernu Deutsche Post DHL Group, díky nimž zaujímá společnost přední místo v logistice v sektorech biologických věd a zdravotnictví, a globální přepravní síť DHL pomohou zemím překonat potíže a zefektivnit distribuci vakcín. Tímto způsobem bude dosaženo lepšího proočkování, nižšího množství odpadu a lepší dostupnosti i účinnosti vakcín, které v konečném důsledku sníží dětskou úmrtnost.

Keňa je jednou z prvních zemí, ve které bude partnerství působit a která o nové iniciativě s DHL, logistickou organizační jednotkou koncernu Deutsche Post DHL Group, informovala. Organizace Gavi, společnost DHL a keňský ministr zahraničí budou společně testovat připravené řešení řízení přepravy pro efektivní distribuci vakcín.

Díky kontrolní věži nazvané Transport Support Hub, která bude sloužit k lepšímu řízení a koordinaci ostatních samostatných přepravců, a využití vlastní globální přepravní sítě DHL dojde ke zrychlení a zvýšení spolehlivosti dodávek vakcín do nemocnic, klinik a do lékařských ordinací v celé zemi.

„Jsme hrdí, že můžeme podpořit alianci Gavi v její tak důležité společenské roli,“ prohlásil Frank Appel, CEO koncernu Deutsche Post DHL Group.

„Toto partnerství umožní koncernu Deutsche Post DHL Group přispět svými znalostmi a zkušenostmi v oblasti řízení subdodavatelských řetězců a sítí ke zlepšení distribuce vakcín v rozvojovém světě, a tím zlepšit životy,“  dodal.

Dr Seth Berkley, CEO aliance Gavi, zdůrazňuje důležitost partnerství:

„Spolehlivá distribuční síť pro vakcíny má zásadní podíl na budování robustního systému zdravotnictví, které dokáže doručit život zachraňující vakcíny dětem, rodičům a komunitám bez ohledu na bydliště. Odborné znalosti pracovníků DHL v doručování zdravotnických potřeb a její přítomnost v subsaharské Africe usnadní rozvoj partnerství i testování nových inovativních řešení, jejichž cílem je zvýšit kvalitu zdravotnické péče v zemích podporovaných organizací Gavi.“

Tento projekt je přímo spjat se strategií zapojování soukromého sektoru do veřejně prospěšných činností, jejímž cílem je vybudovat skupinu partnerů z řad soukromých společností podílejících se na řešení kritických potíží v řádném a rovnoměrném proočkování populace v zemích podporovaných organizací Gavi.

Cílem organizace Gavi je zrychlit postup a dosáhnout kladného vlivu využitím dovedností, odborných znalostí a technologií soukromého sektoru v oborech distribuce vakcín, kvality dat a generování poptávky.

Nové partnerství koncernu Deutsche Post DHL Group s aliancí Gavi staví na sdílených hodnotách. Je důkazem, že Deutsche Post DHL Group a Gavi dokážou spoluprací přispět k lepší společnosti a prostředí a zároveň k úspěchu podnikání koncernu Deutsche Post DHL Group.

Zdroj: transport-logistika.cz