[quote]Společnost DHL spustila dvě soutěže pro inovace a vyzývá vynálezce a vizionáře z celého světa k účasti. Úkolem účastníků je přijít s nápady v oblasti trvale udržitelné logistiky nebo robotiky. Do soutěže se mohou zapojit univerzity, studenti, společnosti i jednotlivci starší 18 let a do 28. září 2016 zaslat písemný dokument a video vysvětlující jejich nápad.[/quote]

V rámci soutěže „Fair and Responsible Challenge“ by měli vizionáři přijít s návrhem koncepce vytváření trvale udržitelných logistických řešení pro budoucnost. Hledají se původní nápady a praktická řešení týkající se ekologické a environmentální problematiky řešené pomocí nových a inovativních obchodních modelů pro logistiku. Koncepce mohou být napojeny na stávající logistiku a podpořit cyklickou ekonomiku nebo na globální přepravní síť a nabídnout nové možnosti v oblasti fair-trade a fair-production. Jako nápad je možné předložit jak nový produkt, tak službu či koncepci balení. Důležité je, aby jejich výsledkem byl přínos pro společnost, životní prostředí i soukromý sektor.

Jsme přesvědčení, že podstatou úspěchu je konání dobra. Pomocí této soutěže se snažíme vnést podnikavost i do férových a odpovědných přístupů. Podle naší koncepce, by se společnosti měly zaměřovat na vytváření sdílené hodnoty a přetvářet sociální a ekologickou problematiku do trvale udržitelných, spravedlivých a potenciálně ziskových obchodních modelů. Soutěž „Fair and Responsible Challenge“ si klade za cíl najít nové a inovativní nápady, které posunou tuto vizi vpřed,“ uvedl Bill Meahl, Chief Commercial Officer, DHL.

pr_g0_061416_fullDruhá soutěž nese název „Robotics Challenge“. Jejím cílem je vyvinout prototyp samořízeného doručovacího vozíku, který dokáže doprovázet pracovníka v závěrečné části přepravy přímo příjemci. „Naši kolegové se potýkají s neustále rostoucím počtem balíčků, které je potřeba doručit. Jelikož v současnosti musejí kurýři tyto objemy doručovat a předávat ručně, hledáme koncepce, které pomohou našim zaměstnancům,“ uvedl dále Meahl. Obdržené prototypy musí umět překonat běžné městské i mimoměstské trasy rychlostí chůze a zároveň vézt balíčky.

Po odeslání budou přihlášky posouzeny v předvýběrovém řízení na základě funkčnosti, potenciálu řešit daný problém i předpokládané obchodní realizovatelnosti. Po provedení předběžného výběru se sejde panel logistických expertů, který zvolí tři finalisty každé soutěže a ti pak budou mít možnost prezentovat svůj nápad nebo prototyp před 180 předními odborníky v oboru dodavatelských řetězců na akci DHL Innovation Day dne 17. listopadu. Vítěz z každé kategorie bude vyhlášen na základě hlasování naživo. Vítězové akce DHL Innovation Challenge s nejvyšším počtem hlasů získají peněžní odměnu z celkově vyhrazených 20 000 EUR a jejich nápad bude vystaven v Centrech pro inovaci DHL v německém Troisdorfu a v Singapuru. Společnost DHL je navíc pozve k diskuzi nad příležitostmi přetvoření jejich nápadu do reálné podoby v rámci společného testování koncepce.

Další informace najdete na webu http://www.dhlinnovationchallenge.com.

Zdroj: DHL Express Czech Republic

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno