[quote]Zástupci vlád, zaměstnavatelé a zaměstnanci se na konci května sešli v Ženevě na Mezinárodní konferenci práce 2016, aby prodiskutovali, jak zajistit slušné pracovní podmínky v rámci globálního dodavatelského řetězce.[/quote]

Zpráva Lidská práva v dodavatelském řetězci: Výzva k vytvoření závazných globálních standardů vydaná organizací Human Rights Watch mapuje bezmála 20 let výzkumu týkajícího se pracovních podmínek, dětské práce a dalšího zneužívání v oblasti pracovního práva, ničení životního prostředí a porušování práva na zdraví, půdu, výživu a vodu v kontextu dodavatelského řetězce.

„Lidská práva milionů lidí po celém světě jsou porušována, dochází k tomu v důsledku nekalých praktik zaměstnavatelů a laxního přístupu vlády, která se tímto příliš nezabývá,“ řekla Juliane Kippenberg za práva dětí.

w704

„Legálně vymezit pravidla je jediným skutečným způsobem jak zajistit, aby ve společnostech nedocházelo k vykořisťování zaměstnanců či zneužívání.“

Lidská práva v rámci dodavatelského řetězce jsou podle zprávy porušována celou řadou způsobů, dochází kupříkladu ke zneužití pracovního práva a využívání protiunijních praktik vůči dělníkům v továrnách, kde se vyrábí značkové oděvy a obuv pro zákazníky z celého světa, dětské práci na farmách, kde se pěstuje tabák pro mezinárodní zpracovatele tabáku, hrubému porušování pracovního práva ve vztahu k migrantům pracujícím ve stavitelství a smrtelným nehodám horníků, kteří těží zlato, které pak putuje na světový trh.

V rámci dodavatelského řetězce v současnosti pracuje zhruba 450 mil. lidí.

Neustále přibývá společností se skutečně komplexním dodavatelským řetězcem, jejichž dodavatelé bývají často roztroušeni po celém světě.

Human Rights Watch zjistila, že vlády obvykle selhávají v plnění své funkce v oblasti ochrany lidských práv prostřednictvím efektivní regulace aktivit firem, jak domácích, tak zahraničních. Navíc právě díky nedostatečnému ošetření přístupu k lidským právům těchto případů přibývá.

w704

Šestnáctiletá Elena G. stojí uprostřed tabákového pole v Lenoir County v Severní Karolíně oblečená ve svém pracovním oděvu. Společně se svou rodinou žije v karavanu. Už od svých 12 let tráví každé letní prázdniny jako najatý dělník na tabákových plantážích v okolí.

„Moc se toho od mých 12 let nezměnilo,“ řekla Elena. „Mívám bolesti hlavy… bolí mě břicho. A je mi nevolno… Cítím, jako by se mi převracel žaludek. Jako bych se měla pozvracet.“

Tyto příznaky poukazují na akutní otravu nikotinem, je to onemocnění specifické pro dělníky na tabákových plantážích. Ke vstřebávání nikotinu do organismu dochází během kontaktu rostliny tabáku s pokožkou.

Společnosti zodpovídají za efektivní dodržování lidských práv, což zahrnuje též vyhodnocení možných rizik společně s podniknutím efektivních kroků jak případná rizika zmírnit či jim plně zamezit. Společnosti mají též povinnost zajistit zaměstnanci odpovídající nápravu v případě, že i přes veškerá preventivní opatření došlo k újmě. V zemích, kde jsou lidská práva jasně zakotvena prostřednictvím zákona a regulace, dosahují pozitivních výsledků.

„Dobrovolnost v dodržování lidských práv v oblasti obchodu nestačí, některé společnosti je dodržují, ale některým je to jedno a někteří nepřebírají zodpovědnost vůbec. Mezinárodní konference práce je jedinečnou příležitostí změnit tenhle neefektivní systém volného trhu.“

Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv představují nezávazný mezinárodní standard týkající se zodpovědnosti firem a definující klíčové elementy zakotvení lidských práv. V rámci těchto zásad by měly podniky zajistit dodržování lidských práv nejen ve své vlastní společnosti, ale také ve svých obchodních vztazích s dodavateli.

V mnoha ohledech představují tato pravidla účinný nástroj pro zodpovědné podnikání – takový nástroj, jehož legitimita je široce akceptována úřady, společnostmi a odbory. Jelikož ale nejsou závazná, není možné jejich nedodržování trestat.

Nový mezinárodní a právně závazný standard dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci by mohl pomoci blíže určit tento problém a vycházet by měl z pravidel a zásad OSN.

Na nuzné pracovní podmínky a porušování práv zaměstnanců v oděvním průmyslu upozornilo až neštěstí, ke kterému došlo v dubnu 2013 v Bangladéši. Pod troskami zřícené tovární budovy Rana Plaza zahynulo více než 1 100 lidí a další 2 000 bylo zraněno. Od té doby sice došlo v Bangladéši ke značnému zlepšení protipožární ochrany a bezpečnosti budov, ale obuvnický a oděvní sektor i nadále sužuje hrubé porušování lidských práv. Nejmenovaná odborářka prozradila, že byla zmlácena a kvůli její práci jí bylo vyhrožováno smrtí.

„Neštěstí Rana Plaza ukázalo, co se může stát, pokud nedochází k dostatečné regulaci a prosazování pracovních práv,“ řekla Kippenberg. „Je jasné, že vytvoření závazných pravidel v oblasti lidských práv v globálním dodavatelském řetězci je nezbytné k tomu, aby firmy přistupovaly zodpovědně k jejich dodržování.“