Zdroj: pixabay.com

[quote]Dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou o výměně informací o cestujících v letecké dopravě není možné uzavřít v její současné podobě, neboť některé její části jsou v rozporu se základními právy, které unie svým občanům zaručuje. Dnes to konstatoval Soudní dvůr EU, který se ujednáním dohodnutém v roce 2014 zabýval na žádost Evropského parlamentu.[/quote]

Údaje do jmenné evidence cestujících (PNR, Passenger Name Record) shromažďují letečtí dopravci během procesu, kdy si cestující rezervuje letenky. Jde o informace, které vedle jména a adresy cestujícího zahrnují například i data o platbě nebo čísle sedadla. Úřady je mohou využívat třeba v případě podezření z terorismu nebo dalších závažných zločinů.

Unijní soud ale ve svém verdiktu uvedl, že předávání údajů kanadským úřadům zasahuje do základního práva na respektování soukromého života a také do základního práva na ochranu osobních údajů.

Rozsudek podle Reuters znamená, že znění dohody před jejím schválením musí být změněno. Navíc hrozí, že upravena bude muset být i obdobné ujednání se Spojenými státy, jehož podmínky mohou být vzhledem k dnešnímu verdiktu rovněž zpochybněny.

Zdroj: ČTK