[quote]Podle 2. odhadu Eurostat sezónně upravený HDP vzrostl o 0,4 % I ve 4. Q 2014. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl sezónně upravený HDP o 1,0 % v eurozóně a 1,5 % v EU28, proti předchozímu Q v prvním čtvrtletí roku 2015 + 0,9 % a + 1,4 %. [/quote]

Během prvního čtvrtletí roku 2015, HDP se ve Spojených státech snížil o 0,2 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím (po zvýšení o 0,5 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014). Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, HDP vzrostl o 2,7 % (po + 2,4 % v předchozím čtvrtletí).

01

Růst HDP v členských státech

Z údajů států s dostupnými daty za 1. Q 2015 byla na prvním místě  ve srovnání s předchozím čtvrtletím Česká republika (+ 3,1 %), Kypr a Rumunsko  + 1,6 %), Polsko (+ 1,0 %),  Bulharsko a Španělsko ( + 0,9 %), Maďarsko, Slovinsko a Slovensko ( + 0,8 %). Pokles byl registrován v Litvě (- 0,6 %), v Estonsku (-0,3 %), v Řecku (-0,2 %) a ve Finsku (o 0,1 %).

Za Irsko, Lucembursko a Maltu nejsou za 1.Q 2015 data k dispozici 

Růst HDP v členských státech oblasti euro a EU28 v 1.Q 2015

02

 

Složky HDP a a jejich příspěvky k růstu

Během prvního čtvrtletí roku 2015 se výdaje na konečnou spotřebu domácnosti se zvýšily v eurozóně a EU28 o 0,5 % (po + 0,4 % a 0,5 v předchozím čtvrtletí). Tvorba hrubého fixního kapitálu se zvýšila o 0,8 % (po 0,4 % v obou zónách). Vývoz se zvýšil o 0, 6 % (+ 0,8 % a + 1,4 %), dovoz o 1,2 % v eurozóně a 1,4 % v EU28 (po 0,8 % a + 1,1 %).

Výdaje domácností na konečnou spotřebu měly kladný příspěvek k růstu HDP v eurozóně i EU28 (0,3 %), právě tak tvorba hrubého fixního kapitálu (+0,2 %). Příspěvek vnější rovnováhy k růstu HDP byl negativní pro obě zóny, zatímco příspěvek změny stavu zásob byl kladný.

Tempa růstu objemu HDP (data sezónně upravena*)

  % změna proti předchozímu Q % změna proti témuž Q přechozího roku
2014 2015 2014 2015
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
EA19 0.1 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8 0.9 1.0
EA18 0.1 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8 0.9 1.0
EU28 0.3 0.3 0.4 0.4 1.3 1.3 1.4 1.5
Členské státy
Belgie 0.1 0.3 0.2 0.3 1.1 1.0 1.0 0.9
Bulharsko 0.3 0.4 0.4 0.9 1.8 1.5 1.3 2.0
Česká republika 0.3 0.4 0.4 3.1 2.1 2.2 1.4 4.2
Dánsko 0.3 0.6 0.5 0.4 1.3 1.2 1.6 1.7
Německo  

-0.1

 

0.1

 

0.7

 

0.3

 

1.4

 

1.2

 

1.5

 

1.0

Estonsko 1.0 0.4 1.2 -0.3 2.6 2.4 2.9 1.8
Irsko 1.2 0.4 0.2 : 6.1 4.1 4.1 :
Řecko 0.3 0.7 -0.4 -0.2 0.3 1.5 1.3 0.4
Španělsko  

0.5

 

0.5

 

0.7

 

0.9

 

1.2

 

1.6

 

2.0

 

2.7

Francie -0.1 0.2 0.0 0.6 -0.2 0.2 0.0 0.7
Chorvatsko -0.1 0.2 -0.1 0.0 -0.9 -0.3 0.2 0.1
Itálie -0.1 -0.1 0.0 0.3 -0.3 -0.5 -0.4 0.1
Kypr  

-0.2

 

-0.8

 

-0.4

 

1.6

 

-1.8

 

-2.1

 

-1.8

 

0.2

Lotyšsko 0.7 0.4 0.5 0.3 3.3 2.3 2.0 2.0
Litva 0.8 0.5 0.7 -0.6 3.3 2.7 2.6 1.5
Lucembursko 0.5 2.3 : : 1.3 3.8 : :
Maďarsko  

1.0

 

0.6

 

0.8

 

0.8

 

3.8

 

3.4

 

3.3

 

3.3

Malta 1.2 0.8 0.8 : 3.1 3.9 3.9 :
Nizozemsko** 0.7 0.3 0.8 0.4 1.1 1.0 1.4 2.4
Rakousko 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.3 -0.1 0.1
Polsko  

0.7

 

0.9

 

0.8

 

1.0

 

3.4

 

3.4

 

3.5

 

3.5

Portugalsko 0.5 0.2 0.4 0.4 0.9 1.2 0.6 1.5
Rumunsko -0.6 2.2 1.0 1.6 1.8 2.9 2.7 4.2
Slovinsko 1.1 0.7 0.3 0.8 2.8 3.1 2.1 3.0
Slovensko  

0.7

 

0.6

 

0.7

 

0.8

 

2.4

 

2.5

 

2.6

 

2.9

Finsko 0.4 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.0 0.1
Švédsko 0.7 0.6 0.8 0.4 2.7 2.6 2.6 2.6
Spojené království 0.8 0.6 0.6 0.3 2.9 2.8 3.0 2.4
Ostatní země
Island -0.6 4.2 0.2 : 1.8 2.1 1.9 :
Norsko 1.1 0.5 0.9 : 1.9 1.7 3.0 :
Švýcarsko 0.3 0.7 0.6 : 1.6 1.9 2.0 :
USA 1.1 1.2 0.5 0.2 2.6 2.7 2.4 2.7

:        Data nedostupná.

*       Sezonní úprava nezahrnuje úpravu pracovních dnů pro Irsko, Slovensko a Island.

**     % změna proti témuž Q předchozího roku včetně úpravy pracovních dnů

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno