[quote]Příští Evropská rada se zaměří na dvě otázky, které krystalizují z mnoha obav o budoucnost Evropy:  otázku uprchlíků a Velké Británie. Naše zjištění budou zkoumána; zatímco mnozí pozorovatelé překypují každý den poznámkami, která lze roztřídit zhruba na ty, kteří tvrdí, že psychodrama Evropy vede krůček po krůčku k rozpadu, a ty, kteří očekávají od evropských lídrů výron  předvídavosti, vizi v dlouhodobém horizontu.[/quote]

To nám připadá špatné, dává tedy naději druhému, počínaje naším vedením uprchlické krizi, o níž již bylo  vše řečeno, ale zbývá ještě mnoho dělat.

Nemáme být co hrdi na náš kolektivní výkon. Uprchlická krize se stává c každý den trochu víc krizí evropské solidarity, kde potřebujeme větší koordinaci, větší spolupráci, více Unie. Pokud jsem se  rozhodl loni shromáždit kolem jednoho stolu vedoucí představitele zemí zapojených do migračních toků na cestě západním Balkánem, bylo to proto, aby nakonec mluvili společně; lépe pochopili problémy, které jsou také problémy jiných.

Protože řádné fungování schengenského hodnotícího mechanismu je prioritou pro Komisi, doporučujeme nepostihovat  za identifikované nedostatky, ale rychle definovat nápravná opatření.

To je to, co se děje s Řeckem, kde návštěvy v loňském listopadu na námořních a pozemních hranicích mezi Řeckem a Tureckem odhalily závažné nedostatky, které musí Řecko napravit.

To není o  izolaci Řecka, jak někteří říkají. To nedává smysl. Nechci uvažovat vystoupení Řecka z eurozóny a Schengenu.

To však neznamená stigmatizovat Řeky, kteří jsou pod velmi silným migračním tlakem, na který jsme zapomenuli příliš rychle, mnoha individuálních aktů solidarity vůči uprchlíkům, a také na snahu zabránit možným utonutím dokonce i v těchto dnech, díky řeckým záchranářům.

To není izolovat ani stigmatizovat Řeky, ale pomoci Řecku, aby splnilo své povinnosti tím, že pomůže k nápravě selhání, která mohou existovat. To je to, co již Komise udělala, zejména prostřednictvím významné finanční a logistické podpory na místě.

Od loňského prosince, a na základě žádosti z Řecka, Frontex nasazuje rychle týmy na vnější hranici ostrovů v Egejském moři. A pomáhá také Řecku  identifikovat a registrovat přistěhovalce na hranicích s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie.

Ale i pokud je jasně nezbytné další úsilí  Řecka, jeho rozsah je stále omezený, když ostatní členské státy neukládají rozhodnutí, která již byla přijata, zejména pokud jde o posílení personálu pro řádné fungování „hotspotů“ a zrychlení přemístění. Úsilí zůstala omezená u evropské pohraniční stráže a pobřežních hlídek.

Je tu naše společná odpovědnost za optimálnější ochranu naší společné vnější hranice, pokud se chceme vyhnout obnově vnitřních hranic – a znovu trvale – v Evropě.

Je však zřejmé, že kontrola toků uprchlíků a budoucnosti schengenského prostoru nemůže být jen v Evropě, mezi Evropany, ale i za našimi hranicemi s našimi partnery ve třetích zemích.

A především u problematiky zpětného přebírání musí být každému jasné, že zintenzivníme naše úsilí, aby všichni ti, kteří nesplňují podmínky pro nárok na mezinárodní ochranu, byli rychle navráceni.

Pokud jde konkrétně o návrat nelegálních migrantů z Řecka do Turecka, než mezi EU a Tureckem vstoupí v platnost readmisní dohoda, Komise je připravena úzce spolupracovat s příslušnými řeckými a tureckými orgány, aby urychlily tyto akce v rámci stávající dvoustranné dohody mezi Řeckem a Tureckem.

Je nezbytné posílit v Evropě naši návratovou politiku. Je to nezbytné pro obnovení důvěry našich občanů v naší správu uprchlických toků, a pro věnování energie a zdrojů těm, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu.

Dodávám ovšem, že to do značné míry závisí na tom, že se akční plán s Tureckem bude provádět. Turecké orgány nedávno ujistily Komisi, že budou dělat vše pro to, aby splnily závazky k boji proti obchodníkům s lidmi a proti nedovolenému přistěhovalectví.

Musíme však splnit naše závazky. Turecko hostí na svém území téměř 3 miliony uprchlíků, a je proto zásadní, aby se poskytla ​​podpora EU a členských států 3 mld. € na syrské uprchlíky v Turecku. Vítám výslovně skutečnost, že italská vláda uznala tyto platby solidarity.

Hlavní věcí Evropské komise je učinit všechno pro to, aby uprchlíci mohli žít tak blízko své země původu. Proto musíme země blízké k uprchlíkům přesvědčit o potřebě jejich aktivní solidarity.

To neplatí jen pro Turecko – to platí i pro Jordánsko a Libanon, které se ve značně větší míře, a mnohem silněji než my, budou muset vypořádat s následky syrského válečného konfliktu samotného. Obě země mají nejvyšší hustotu uprchlíků na celém světě. A nesmíme ztrácet ze zřetele, že se tyto země nebezpečně blíží bodu nasycení.

Celý problém uprchlíků zejména v Řecku, má samozřejmě co do činění s ozbrojeným konfliktem v Sýrii; tak dlouho, dokud se nám a mezinárodnímu společenství nepodaří ukončit válku v Sýrii, tak dlouho budeme muset s následky války žít.  Proto Komise od ledna spolufinancuje humanitární konvoje do Madaja. Ale existuje mnoho Madajas a jsou stovky míst v Sýrii, kde lidé umírají, protože pomoc je nemůže dosáhnout. To nemůžeme akceptovat. Založili jsme svěřenecký fond pro Sýrii. Komise poskytla 500 milionů EUR. Členské státy by měly udělat totéž, dosud se to ale nestalo, protože na straně členských států stále chybí 448 z 500 milionů eur. To nemůže být. Totéž platí pro nouzové fondy pro Afriku. Komise sdílí společné úsilí s Evropským parlamentem. Členské státy tak ještě neučinily. To se musí napravit co nejrychleji. Boj proti přízrakům je důležitý, protože usnadňuje živobytí postižených. Ale boj proti příčině požáru je důležitější. Musíme udělat obojí.

Včera předseda Tusk uvedl svůj návrh nového uspořádání vztahu Spojeného království v Evropské unii. Dovolte mi, abych již na počátku ujasnil: Evropská komise byla plně do této práce zapojena. Nejlepší odborníci Komise pracovali v průběhu mnoha měsíců na nalezení kreativního řešení. Úzce jsem spolupracoval s předsedou Tuskem a předsedou vlády  Cameronem formovat návrh předložený včera. Komise proto podporuje text. Vždycky jsem chtěl, aby Spojené království zůstalo členem Evropské unie na základě spravedlivého podílu. Navržené uspořádání je spravedlivé pro Spojené království a spravedlivé pro ostatních 27 členských států. Proto by mělo být spravedlivé i pro Evropský parlament.

Evropský parlament má klíčový podíl na procesu a hraje klíčovou roli. Mnoho z vašich členů se zapojilo. Vítám mezi ostatními příspěvky příspěvek předsedy Schulze, Manfreda Webera, Gianni Pittella, pan Kamalla a Guy Verhofstadta. Od pátku se budou vaši Šerpové podílet na diskusích, které vedly k rozhodujícímu zasedání Evropské rady 18. února. Předseda Schulz bude sedět u stolu v Evropské radě. Všichni pochopili, že se Evropský parlament musí plně podepsat na novém uspořádání. Pokud občané Spojeného království vysloví pozitivní verdikt, budete vyzváni poskytnout klíčové legislativní prvky uspořádání. Nebudu vás provádět jeho hlavními prvky. To je mimochodem povinností předsedy Evropské rady, ne Evropské komise.

Ale stejně jako ministerský předseda Cameron, všichni chceme, aby se Evropská unie stala konkurenceschopnější a vytvářela více pracovních míst. Nesmíme zbrzdit inovace a konkurenceschopnost příliš normativními předpisy  a dělat je příliš podrobné, zejména pokud jde o malé a střední podniky. To je důvod, proč Komise zkrátila a zjednodušila svůj roční pracovní program stažením většího počtu legislativních aktů. To je důvod, proč je tak důležité, aby Komise a nizozemské předsednictví dokončily jednotný trh,  vytvořily energetickou Unii, dokončily jednotný digitální trh a vytvořily Unii kapitálových trhů. To je program Evropské komise a oceňuji v tomto směru podporu Spojeného království.

Návrh na vyrovnání předsedy Tuska uznává, že by se ne všechny členské státy měly podílet na všech oblastech politiky EU. Spojené království těží z více protokolů a rozhodnutí o neúčasti, než jakýkoliv jiný členský stát. Proto podle zákona a praxe v jeho případě již představa o stále těsnější Unii přijala jiný význam. Návrh na vyrovnání to uznává. Uznává, že v případě, že má Spojené království názor, že je nyní na hranici své úrovně integrace, pak je to v pořádku. Současně to ukazuje, že se ostatní členské státy mohou pohybovat směrem k hlubšímu stupni integrace, jak uznají za vhodné. Tímto způsobem jsme se vyjádřili k obavám předsedy vlády, při respektování Smluv. Od začátku své předvolební kampaně jsem obhajoval, že by národní parlamenty měly hrát větší roli v našem demokratickém systému. Zahrnul jsem tento slib do politických pokynů, na jejichž základě jste tuto  komisi zvolili. Včerejší narovnání to respektuje..

Jsem pro zachování integrity vnitřního trhu a zároveň prohlubování naší hospodářské a měnové unie. Dohoda navržená předsedou Tuskem  tyto dva požadavky splňuje. Mají za cíl chránit oprávněné zájmy členských států, které se účastní na vnitřním trhu, aniž by byly členy eurozóny. Je legitimní, aby se těmto členským státům umožnilo vstoupit na Evropskou radu, pokud se domnívají, že by zásada nediskriminace mohla být porušena. Je legitimní hnát členské státy k finanční odpovědnosti za opatření, přijatá k zajištění stability eurozóny.

Současně moje červená linka je pro možnost mít více než Evropu  v eurozóně, s cílem posílit jednotnou měnu. Euro zůstává jednotnou měnou Evropské unie. Evropský parlament zůstává parlament eurozóny a EU jako celku.

Jak víte, nejvíce diskusí jsme měli s našimi britskými kolegy k volnému pohybu. Dohoda se zabývá situací s velkým rozsahem pohybu občanů EU, nesouvisejících  s atraktivitou pracovních trhů, ale se strukturou cílů a štědrosti systémů sociálního zabezpečení.

Navrhujeme vytvoření ochranného mechanismu, šitého na míru obavám Spojeného království, který by mu umožnil omezit přístup nových pracovníků z EU k sociálním benefitům a dávkám kalibrovaným způsobem po dobu až čtyř let. Doba trvání tohoto mechanismu bude časově omezená – to je zásadní charakteristika ochranných mechanismů, které jsou nezbytné, aby byly v souladu v souladu se smlouvami. Platí to ve výjimečných případech, jako všechny odchylky od čtyř svobod pohybu.

V roce 2004, Spojené království nepoužilo přechodná opatření, která mu byla dovolena v etapě úvodní fáze práva volného pohybu občanů z osmi nových členských států. Výsledkem je, že v posledních deseti letech Velká Británie přilákala rekordní počet mobilních občanů EU. Chceme umožnit Spojenému království použít mechanismus na zabezpečené  řešení důsledků tohoto rozhodnutí.

Stručně řečeno, agenda Evropské rady přespříští týden je hustě naplněna. Vím, že mohu počítat s aktivní podporou Evropského parlamentu, jako vždy, když přijde Komise s potřebou něco velmi naléhavé předběžně projednat.

Byli vyhlášeni vítězové překladatelské soutěže EU pro školy „Juvenes Translatores“

Evropská komise vyhlásila 28 vítězů dalšího ročníku překladatelské soutěže pro středoškolské studenty Juvenes Translatores. Celkem 28 studentů středních škol, každý z jedné členské země Evropské unie, vybojovalo v konkurenci 3000 účastníků ze 740 škol po celé Evropě cenu EU pro mladé překladatele. Vítězové budou pozváni do Bruselu, kde jim 14. dubna 2016 ceny předá místopředsedkyně Evropské komise Kristalina Georgieva. Za Českou republiku se soutěže zúčastnilo 104 studentů z 21 středních škol a vítězem se stal Miroslav Řehounek z Gymnázia Třinec.

Srdečně blahopřeji všem letošním vítězům, kteří na cestě za vítězstvím ve své zemi porazili řadu nelehkých soupeřů. Soutěž Juvenes Translatores dává každoročně studentům příležitost, aby si prověřili své jazykové schopnosti a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co obnáší překlad, tedy dovednost, která je v naší mnohojazyčné Unii vysoce ceněna,řekla místopředsedkyně Geiorgieva.

Studenti překládali texty týkající se rozvojové spolupráce. Téma bylo vybráno u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015. Účastníci soutěže si mohli pro překlad vybrat jednu z 552 kombinací, které nabízí 24 úředních jazyků EU. V tomto ročníku bylo použito 166 jazykových kombinací. Soutěžící většinou – stejně jako profesionální překladatelé evropských institucí – překládali do svého mateřského jazyka, což byl i případ českého vítěze, ale nechyběly ani méně časté kombinace, jako je překlad z němčiny do irštiny, z češtiny do italštiny nebo z maltštiny do nizozemštiny.

Souvislosti
Soutěž Juvenes Translatores (latinsky „mladí překladatelé“) již od roku 2007 každoročně pořádá Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. Cílem je podpořit výuku jazyků ve školách a dát mladým lidem šanci vyzkoušet si, jaké je to být překladatelem. Soutěž je určena 17letým studentům středních škol (v právě probíhajícím ročníku jde o studenty narozené v roce 1998) a probíhá současně ve všech vybraných školách po celé EU, a to i v jejích nejvzdálenějších regionech. Soutěž inspirovala a motivovala některé účastníky k dalšímu studiu jazyků na univerzitě a k profesní dráze překladatele.

Letošní vítězové:

JUVENES TRANSLATORES vítězové ročníku 2015–2016

 

Země

Vítěz Účastníci
JMÉNO, JAZYKOVÁ

KOMBINACE

ŠKOLA Počet škol Počet žáků
Rakousko Fiona Baumhauer, ES-

DE

BG Purkersdorf, Purkersdorf 18 73
Belgie Margaux Cuyle, FR-NL Immaculata-instituut, De

Panne

16 72
Bulharsko Георги Христов, EN-BG Езикова гимназия „Д-р

Петър Берон“, Кюстендил

17 75
Chorvatsko Katarina Zornada, EN-

HR

Gimnazija i strukovna škola

Jurja Dobrile, Pazin

11 53
Kypr Στέφανος Μιχαηλίδης,

FR-EL

Λύκειο Αποστόλων Πέτρου

και Παύλου, Λεμεσός

6 26
 

Česká republika

Miroslav Řehounek, EN- CS Gymnázium, Třinec,

příspěvková organizace, Třinec

 

21

 

104

Dánsko Amalie Dam Møller, EN-

DA

Niels Brock HHX, Kultorvet,

København

13 54
Estonsko Eva Lea Jääger, EN-ET Hugo Treffneri Gümnaasium, Tartu 6 30

 

Finsko Atte Kaljonen, EN-FI Puolalanmäen lukio, Turku 13 59
Francie Florian Pesce, RO-FR Lycée Notre-Dame-Saint-

Joseph, Epinal

72 333
Německo Emily Bruns, FR-DE Coppernicus Gymnasium,

Norderstedt

92 348
Řecko Λήδα-Χρυσή Γανωτάκη,

EN-EL

Πειραματικό Γενικό Λύκειο

Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

21 95
 

Maďarsko

Franciska van Waarden, NL-HU Tinódi Sebestyén Gimnázium

és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár

 

21

 

92

Irsko Lauren Ní Bhaoill, EN-

GA

Coláiste Phobail Cholmcille,

Dún na nGall

11 45
Itálie Gabriella Grassiccia,

ES-IT

I.I.S. „G. Verga“, Modica 72 356
 

Lotyšsko

 

Justīne Ševele, EN-LV

Saldus novada pašvaldības

Druvas vidusskola, Saldus novads

 

8

 

37

 

Litva

Vytautas Petras Rudys, EN-LT Kretingos Jurgio Pabrėžos

universitetinė gimnazija, Kretinga

 

11

 

51

Lucembursko Magali Sumkötter, EN-

DE

Athénée de Luxembourg 6 26
Malta Sarah Falzon, EN-MT G.F. Abela Junior College,

Msida

6 29
Nizozemsko Eliana Jager, ES-NL Atheneum College Hageveld,

Heemstede

25 95
 

Polsko

 

Maciej Nakoniecznik, EN-PL

XXXIII Liceum

Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika, Warszawa

 

51

 

229

Portugalsko Mariana Vaz, EN-PT Quinta das Flores, Coimbra 21 92
Rumunsko Roxana-Maria Chiorean,

EN-RO

Colegiul Național „Emil

Racoviță”, Cluj-Napoca

31 152
Slovensko Zuzana Kráľová, ES-SK Gymnázium bilingválne,

Žilina

13 60
Slovinsko Eva Malovrh, FR-SL Prva gimnazija Maribor,

Maribor

8 38
Španělsko Elvira Tornay Mora, EN-

ES

IES Trevenque, La Zubia 53 248
Švédsko Oliver Knutas, ES-SV Katedralskolan, Skara 20 87
Spojené království Harvey Scriven, FR-EN Winchester College,

Winchester

73 299
Celkem 736 3 258

Akce by mohla přilákat pracovníky české sekce GŘ Evropské komise pro překlady, která na tom mírně řečeno není nejlépe.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno