Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise přijala 22.9. 2016 návrh Radě k podpisu politického dialogu a spolupráci (PDCA) s Kubou.[/quote]

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci otevírá nové možnosti pro podporu procesu hospodářské a sociální modernizace Kuby s cílem podpořit udržitelný rozvoj, demokracii a lidská práva, stejně jako hledat společná řešení globálních výzev. Ve stejné době vysoká představitelka Federica Mogheriniová přenáší návrh, aby Rada formálně zrušila společný postoj EU vůči Kubě z roku 1996.

Přijetí obou rozhodnutí Rady a provádění PDCA bude zlomovým bodem ve vztazích EU-Kuba.

Vysoký představitelka/místopředsedkyně Federica Mogheriniová řekla:

„Dvoustranná dohoda mezi EU a Kubou je výsledkem plodné a konstruktivní práce EU a Kuby spolupracovat a označí zlom v našich vztazích Tato smluvní ujednání vytvářejí jasný společný rámec pro intenzivnější politický dialog, zvýšenou spolupráci v celé řadě oblastí politiky, a vzácnou platformu pro vývoj společné akce v regionálních a mezinárodních otázkách.“

Oba návrhy přezkoumá Rada před jejich konečným přijetím a podpisem PDCA v nadcházejících měsících.

Souvislosti

Evropská unie a Kuba uzavřely svá jednání o dvoustranném politickém dialogu a spolupráci (PDCA) dne 11. března 2016. Tato dohoda zahrnuje tři hlavní kapitoly: politický dialog, spolupráci a politický dialog v  sektorech, obchod a obchodní spolupráci.

PDCA přispěje k posílení vztahů EU-Kuba, doprovázející proces „aktualizace“ kubánské ekonomiky a společnosti, podpoře dialogu a spolupráce s cílem podpořit udržitelný rozvoj, demokracii a lidská práva, a hledání společných řešení globálních výzev.

Dohoda odráží rozšiřování a posilování vztahů EU-Kuba, a to na základě významného pokroku v oživení politického dialogu a spolupráce v roce 2008. Nabízí rámec pro prosazování evropských hodnot a zájmů a doprovází probíhající proces změn Kubánců.

Po podpisu se dohoda stane nástrojem, který vymezuje vnější vztahy EU s Kubou; nahradí společný postoj z roku 1996. Nabízí komplexní rámec, který také doplňuje a podporuje vztahy, které byly vyvinuty s celou řadou členských států EU.

Fúze: Komise schválila akvizici podniků Vattenfall Europe Generation a Vattenfall Europe Mining společnostmi EPH a PPF Investments (kam jde část uhlí z Česka)

Evropská komise schválila 27.9. 2016 navrhovanou akvizici podniků Vattenfall Europe Generation a Vattenfall Europe Mining společnostmi Energetický a průmyslový holding (EPH) a PPF Investments (PPF). Komise dospěla k závěru, že tato obchodní transakce nebude mít nepříznivý vliv na hospodářskou soutěž na relevantních trzích.

Komise posoudila dopad navrhované akvizice na hospodářskou soutěž na trzích pro 1) těžbu a dodávky hnědého uhlí, 2) dodávky práškového hnědého uhlí v Německu a 3) výrobu a velkoobchodní elektřiny.

Šetření Komise ukázalo, že navrhovaná transakce nebude mít nepříznivý dopad na trh s těžbou a dodávkami hnědého uhlí, jelikož účastníci řízení na sebe navzájem nevyvíjejí žádný konkurenční tlak. Činnosti podniku Vattenfall jsou omezeny na region Lužice („lužický revír“) v Německu a EPH prostřednictvím své dceřiné společnosti Mibrag provozuje povrchové doly ve středním Německu („středoněmecký revír“ ).

Komise měla za to, že přesun dodávek hnědého uhlí mezi doly Vattenfall a EPH by v budoucnosti byl z několika důvodů nepravděpodobný, mj. kvůli vysokým nákladům na dopravu a rozdílné kvalitě hnědého uhlí těženého v těchto dolech.

V důsledku německé energetické politiky zaměřené na snížení emisí CO2 bude hnědé uhlí navíc v nadcházejících letech čelit rostoucí konkurenci ze strany jiných zdrojů energie, jako je zemní plyn, což bude smluvní strany po provedení transakce výrazně omezovat.

Obě strany jsou činné také v oblasti dodávek práškového hnědého uhlí v Německu. Nicméně práškové hnědé uhlí obou stran není kvůli rozdílům v kvalitě nahraditelné. Zvýšení tržního podílu v důsledku fúze bude kromě toho malé a podnik vzniklý spojením bude přesto čelit velké konkurenci ze strany společnosti RWE, která si v tomto odvětví udržuje vedoucí postavení na trhu.

Komise rovněž zkoumala, zda by spojený podnik mohl znemožňovat přístup k výrobě a velkoobchodním dodávkám elektrické energie. Šetření na trhu potvrdilo, že po uskutečnění transakce nebude mít spojený podnik ani schopnost, ani motivaci znemožňovat zákazníkům přístup k dodávkám, a to zejména vzhledem k omezené nahraditelnosti různých dodávek hnědého uhlí, existenci dlouhodobých dodavatelských smluv mezi účastníky trhu a vzájemné závislosti dodavatelů a zákazníků.

Spojení bylo Komisi oznámeno dne 18. srpna 2016.

Podniky a jejich výrobní činnost

Podnik Vattenfall Europe Generation působí v oblasti výroby elektřiny. Vattenfall Europe Mining je činný v oblasti těžby surového hnědého uhlí v regionu Lužice ve východním Německu a dodává vytěžené hnědé uhlí elektrárnám a rafinériím v rámci skupiny. Obě společnosti jsou v stoprocentním vlastnictví společnosti Vattenfall GmbH, což je holdingová společnost založená podle německého práva.

EPH je holdingová společnost se sídlem v České republice, která se zabývá těžbou uhlí, výrobou a distribucí elektřiny a tepla z konvenčních a obnovitelných zdrojů a také distribucí a dodávkami zemního plynu.

PPF je mezinárodní skupina soukromého kapitálu s ručením omezeným patřící do jurisdikce ostrova Jersey.

Pravidla a postupy pro kontrolu spojování podniků

Evropská komise musí posuzovat fúze a akvizice společností, jejichž obrat přesahuje určitý limit (viz článek 1 nařízení o spojování podniků), a bránit spojením, která by zásadně narušila účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru nebo v jeho podstatné části.

Převážná většina oznámených spojení nepředstavuje z hlediska hospodářské soutěže problém a je schválena po běžné kontrole. Od okamžiku, kdy je transakce oznámena, má Komise zpravidla 25 pracovních dnů, aby rozhodla, zda s ní vysloví souhlas (fáze I) nebo zahájí podrobné šetření (fáze II).

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno