[quote]Jak hodnotí občané EU humanitární pomoc? Chtějí dále přispívat? A jak to vypadá s kuřáckou obcí v Evropě? Zaznamenává spíše klesající nebo rostoucí trend? Ke Světovému dni bez tabáku proběhl zajímavý průzkum.[/quote]

Humanitární pomoc: Devět z deseti Evropanů si přeje, aby EU i nadále poskytovala humanitární pomoc

Podpora veřejnosti v otázce financování humanitární pomoci ze strany EU se navzdory hospodářské krizi zvýšila. 90 % občanů se domnívá, že je důležité, aby EU pokračovala ve financování humanitární pomoci; v porovnání s předchozím průzkumem z roku 2012 jde o nárůst o 2% body. 85 % podporuje financování humanitární pomoci navzdory hospodářské krizi v Evropě.

Občané EU mají stále vyšší povědomí o činnostech EU v oblasti humanitární pomoci. 76 % má obecný přehled o práci EU v této oblasti (v porovnání s 68 % v roce 2012). Mají rovněž značné povědomí o jednotlivých opatřeních EU v reakci na velké krizové situace, jako je například epidemie eboly v západní Africe.

Evropané získávají informace o humanitární pomoci nejčastěji z internetu, následují televize a tisk.

84 % podporuje také iniciativu Humanitární dobrovolníci EU, v rámci které jsou do celého světa vysíláni dobrovolníci poskytující humanitární pomoc. První z humanitárních dobrovolníků EU již mají za sebou více než roční nasazení v rámci série pilotních projektů.

Souvislosti

Evropská komise společně s členskými státy je největším světovým poskytovatelem humanitární pomoci,která zachraňuje životy na celém světě. Pomoc je realizována v partnerství s agenturami OSN, nevládními a mezinárodními organizacemi, například s Červeným křížem.

Zvláštní průzkum Eurobarometr věnovaný humanitární pomoci (č. 434) byl proveden ve dnech 21. až 30. března 2015 ve všech 28 členských státech EU. Na otázky týkající se vnímání humanitární pomoci, kterou poskytuje Evropská komise, osobně odpovědělo 28 082 respondentů.

Další informace

Výsledky průzkumu Eurobarometr najdete zde.

Světový den bez tabáku: užívání tabáku pokleslo v EU od roku 2012 o 2 %, ale 26 % Evropanů pořád ještě kouří

U příležitosti Světového dne bez tabáku (v neděli 31. května) zveřejňuje Komise průzkum o postojích Evropanů k tabáku. Průzkum ukazuje klesající trend spotřeby tabáku v celé Evropě. Celkové snížení ve srovnání s rokem 2012 činí 2 % (26 % proti 28 %). Věkovou kategorií, v níž došlo k největšímu poklesu (o 4 %), byli mladí lidé ve věku od 15 do 24 let (25 % proti 29 %). Ve spotřebě tabáku jsou velké rozdíly, přičemž nejnižší je ve Švédsku (11 %) a Finsku (19 %), nejvyšší v Řecku (38 %) a Bulharsku (35 %). Pokud jde o pokusy o odvykání, 59 % kuřáků se již pokusilo přestat, přičemž 19 % se o to snažilo během posledních 12 měsíců. Pokud jde o elektronické cigarety, vyzkoušelo je již 12 % Evropanů, ve srovnání se 7 % v roce 2012. 67 % z nich uvedlo, že je zkusili, aby omezili kouření nebo kouřit přestali. Avšak pouze 14 % uživatelů elektronických cigaret bylo schopno přestat kouřit, pro odvykání kouření nejsou tedy příliš účinné.

Elektronické cigarety

Průzkum Eurobarometr odhalil určité zajímavé údaje o relativně nových elektronických cigaretách. Vyzkoušelo 12 % Evropanů, používají je v současné době pouze 2 %. Čísla se od roku 2012 výrazně zvýšila (tehdy 7 %, resp. 1 %). Spíše je zkoušeli mladší Evropané (13 %  ve věku 15–24 let, 3 % osob nad 55 let). Evropané ve většině případů začínají používat elektronické cigarety, aby omezili kouření nebo kouřit přestali (67 %), ale jen 21 % kuřáků dokázalo pomocí těchto výrobků omezit kouření a pouze 14 % bylo schopno přestat kouřit.

Expozice tabákovému kouři

Expozice tabákovému kouři v barech a restauracích neustále klesá. Pouze 12 % respondentů uvedlo, že byli v minulém roce vystaveni tabákovému kouři ve stravovacích zařízeních (pokles z 14 % v roce 2012) a 25 % v zařízeních prodávajících nápoje (pokles z 28 % v roce 2012). Jen   73 % pracovníků v Evropě je zřídka vystaveno kouři ve vnitřních prostorách na svém pracovišti nebo mu není vystaveno vůbec.

Veřejné mínění

Většina Evropanů je pro přísná politická opatření, týkající se tabáku a elektronických cigaret. 70 % z nich podporuje lepší sledovatelnost tabákových výrobků, aby se omezil nezákonný obchod (to je téma letošního Světového dne bez tabáku), i když se kvůli tomu výrobky zdraží. Pokud jde o vnímání nebezpečí, za nejdůležitější údaj o závažnosti škodlivosti se považují úrovně dehtu nebo nikotinu (32 %), následují přísady (12 %). Podíl respondentů, kteří považují elektronické cigarety za škodlivé, vzrostl v období pouhých dvou let z 27 % na 52 %.

Reklama

Čtyři z deseti respondentů se v posledních 12 měsících setkali s reklamou nebo propagací tabáku, zejména v podobě prodejních míst (39 %) a billboardů nebo plakátů na veřejném prostranství (30 %).

Průzkum Eurobarometru „Postoje Evropanů vůči tabáku“ provedla společnost TNS Opinion & social network ve všech 28 zemích EU v období od 29. listopadu do 8. prosince 2014. Průzkum zahrnoval osobní rozhovory s přibližně 28 000 respondentů z různých společenských a demografických skupin.

Souvislosti

Kouření je nejčastější odvratitelnou příčinou úmrtí v Evropě. Ročně si vyžádá asi 700 000 životů. EU zavedla komplexní politiku boje proti tabáku, která zahrnuje právní předpisy, týkající se reklamy na tabákové výrobky a souvisejícího sponzorství a také tabákových výrobků samotných, podporu členských států a akce na zvyšování informovanosti, jako je probíhající kampaň Evropské komise s názvem Ex-kuřáci jsou nezastavitelní.

Dne 3. dubna 2014 přijala EU směrnici o tabákových výrobcích (2014/40/EU), která obsahuje pravidla pro výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových a souvisejících výrobků, používaných v členských státech od května 2016. Vztahuje se na  cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový tabák, doutníky, doutníčky, bezdýmné tabákové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření.

Mezi prvky této směrnice patří zákaz charakteristických příchutí, kombinovaná (obrazová a textová) zdravotní varování, pokrývající 65 % přední i zadní strany balení cigaret a tabáku k ručnímu balení, zákaz uvádění veškerých propagačních a zavádějících prvků na tabákových výrobcích a systém sledování a vyhledávání v celé EU za účelem boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno