[quote]V druhém díle rozhovorů s reálnými zkušenostmi uživatelů aplikace Time Slot Control firmy Lotraco Vás seznámíme s provozem aplikace na odbavení vozidel pomocí časových oken ve společnosti Electropoli Czech Republic v Třemošnici.[/quote]

Společnost Electropoli Czech Republic je primárně orientována na povrchové úpravu kovových polotovarů a výrobků pro průmyslové účely, zejména v odvětví automotive, zbrojním a energetickém průmyslu, nebo v letectví. Společnost tedy nevyrábí vlastní výrobky, ale provádí povrchovou úpravu dovezených, pomocí technologií jako je žárové zinkování, práškování, lakování, barvení nebo chromování. To vše včetně navazujících logistických služeb na míru, od potisku loga, aplikace ochrany, až po balení pro speciální podmínky. Denně společnost odbavuje až 35 LKW denně.

galvanizace
ilustrační foto

Za provoz ve společnosti Electropoli Czech Republic jsme se vyptávali týmu přítomných dam.

Paní Daniela Jelínková pracuje ve společnosti jako vedoucí logistiky a nákupu, přičemž zodpovídá za nastavování procesů, tok materiálů, plánování, doprava, péče o obalová konta zákazníků a expedice výrobků v finální úpravou. Spadá pod ní celý tým lidí za tyto činnosti zodpovědný.

Paní Jana Nováková pracuje jako disponent dopravy, zajišťuje kompletní proces dopravy výrobků k zákazníkovi a zodpovídá za jejich včasné dodání.

Paní Petra Bakešová pracuje jako obalový disponent a administrátor aplikace Time Slot Control.

Paní Věra Šafránková pracuje jako vedoucí expedice, kde zodpovídá za všechny materiálové pohyby a skladovou evidenci.

Proč jste se rozhodli zabývat se výběrem systému na plánování nakládek vykládek?

V.Š.: Hlavním cílem bylo řízené organizování nakládek a vykládek, protože většina dopravců k nám jezdila samovolně a to zejména v dopoledních hodinách, kdy jsme začínali mít problémy s organizací práce.

D.J.: Dříve jsme si předávali interně velké množství informací různými způsoby, což nás zavalovalo nadměrnou administrativou, kdy jsme si všechno psali a někam zakládali.

Potýkali jste se s nějakými problémy před nasazením Time Slot Control?

V.Š.: Docházelo k nesrovnalostem nebo i dokonce ke konfliktním situacím s dopravci. Noční směny pak bývaly někdy méně nebo vůbec vytížené. Plánování směn nebylo možné provádět v důsledku nedostatečného množství dat, jak směrem k nám, tak směrem k dopravcům.

J.N.: Zhruba 40 % dopravy organizují sami zákazníci, kdy jsme ztráceli přehled a nedařilo se se nám nakládky organizovat.

D.J.: Nedostatečný přehled o toků zboží směrem k zákazníkovi nám zpomaloval práci v rámci konkrétního dne.

Jak proběhla implementace systému? Zaznamenali jste nějaké problémy, proběhlo vše včas?

V.Š.: Zkušební provoz probíhal poměrně dlouho, několik měsíců. Chtěli jsme si být jistí, že je to řešení pro nás vhodné z dlouhodobého hlediska, za tu dobu se podařilo téměř vše vyladit do dnešního stavu. Zásahy se strany Lotraco nebyly téměř třeba, systém byl již ve zkušební verzi nastavený na naše podmínky. Již tedy zkušební provoz byl de-facto začátek ostrého provozu.

Jaké změny jste zaznamenali po implementaci? Měla nějaké přínosy a výhody?

V.Š.: Jednoznačně lepší organizace práce, dopravci mají přesná data co kdy povezou a podle toho se přizpůsobují. Celkově se zlepšil tok materiálů, práci je možné plánovat díky denním snímkům plánu a víme, co se během 24 hodin na rampách děje.

Do systému zasahují i další kolegové, kteří postupně doplňují další podrobnosti k expedované zakázce, včetně druhu balení, štítkování a podobně, takže odpadá volání si a psaní mailů, vše nyní vidíme pohromadě.

Obecně se zlepšila komunikace s expedicí se zbytkem firmy, nyní je tok požadavků směrem k nám přehledný, vždy víme, jaké další operace je potřeba ještě v rámci expedice provádět.

P.B.: Pro mě zejména zlepšení komunikaci, dříve jsme si neustále zdlouhavě telefonovali, nyní přehledně vidím potřebné informace přímo v aplikaci nejen já, ale všichni v rámci našeho oddělení.

Máte vyčíslené úspory, které Vám aplikace TSC generuje? Případně nějaká další hard data efektů, které implementace přinesla?

D.J.: Máme vyčíslenou úsporu na lidských zdrojích, kdy není potřeba posílat nadbytečné množství pracovníků na některé rampy, protože tam zkrátka nejsou potřeba, to jsme dříve takto dopředu nevěděli, nebo jen těžko zjišťovali.

V.Š.: Dále máme přehledy o spolehlivosti dodavatelů, zda nám naváží potřebné suroviny včas v potřebném množství. To je pro nás podklad pro zlepšení spolehlivosti dodavatelského řetězce – úspory tedy generujeme tím, že se nám nezastaví provoz, kde by nám v některých případech mohly hrozit poměrně vysoké sankce.

P.B.: Víme přesně okamžik, kdy je například potřeba otevřít třetí rampu. Nemusíme zde tedy držet pět lidí v celé jedné směně, to je již významná úspora.

Jak si na zavedení systému zvykli obchodní partneři / zákazníci / dopravci?

D.J.: Začátky byly těžké a pro všechny to byla práce navíc.

J.N.: Dopravci tvrdili, že to nebude fungovat, ale po měsíci sami viděli, že jsou odbaveni ještě rychleji, než dříve, takže se situace nakonec obrátila.

Většina velkých dopravců s Time Slot Control funguje bez problémů, potíž bývá někdy s těmi menšími, ale těch tolik není.

Proč právě TSC od Lotraco?

D.J.: Nejdříve jsme se zajímali o konkurenční software, ale nelíbil se nám jejich přístup. Dále jsme chtěli, aby byl systém pro partnery zdarma, což nabízí pouze produkt od firmy Lotraco.

V.Š.: Několik let jsme zkoumali komerční software, následně jsme chtěli něco vyvinout svépomocí s naším IT oddělením. To se nám bohužel nepodařilo a tak jsme se rozhodli vyzkoušet Time Slot Control. Testovací verze byla zcela zdarma, což se nám líbilo.

Spokojenost s fungováním s uživatelským rozhraním, s technickou podporou

P.B.: Co se týče podpory technického oddělení, chválíme jejich rychlou reakci

V.Š.: Rozhraní je jednoduché, pokud potřebujeme něco změnit, splní naše požadavky v rámci servisní smlouvy velmi rychle

Doporučil/a byste TSC jiné firmě Vašeho zaměření a proč?

P.B.: Určitě ano.

D.J.: Každé zlepšení organizace práce v logistice přinese okamžité efekty, takže ano, TSC ten přínos generuje okamžitě.