[quote]Komise navrhla 13. ledna 2017 pomoc Spojenému království v hodnotě 60 milionů € z Fondu solidarity EU po povodních v roce 2015. V prosinci 2015 a lednu 2016 přívalové deště a silný vítr vedly k záplavám v některých částech Spojeného království. Záplava ovlivnila základní infrastruktury, zejména v oblasti dopravy, i veřejné budovy, soukromé domy, obchody a zemědělskou půdu v několika oblastech Anglie, Severního Irska, Skotska a Walesu.[/quote]

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu řekla:

„Fond solidarity EU nabízí pomocnou ruku obyvatelům postiženým přírodními katastrofami Finanční pomoc pomůže pokrýt náklady na nouzová opatření, likvidační operace a obnovu životně důležité infrastruktury.“

Plánovanou podporu ve výši 60 milionů € nyní musí schválit Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

Fond solidarity EU byl zřízen na podporu členských států EU a přistupujících zemí tím, že nabízí finanční pomoc po přírodních katastrofách. Fond byl vytvořen v důsledku rozsáhlých povodní ve střední Evropě v létě roku 2002.

Na žádost členského státu lze z Fondu solidarity EU pomoci doplňky veřejných výdajů na financování základních záchranných opatření přijatých veřejnými orgány, jako například:

  • navrácení do funkčního stavu infrastruktury pro energie, vody, dopravy, telekomunikace, zdravotnictví a vzdělávání;
  • dočasné ubytování a záchranné služby k zajištění okamžitých potřeb obyvatelstva;
  • zajištění preventivně infrastruktury, jako jsou přehrady a hráze;
  • opatření na ochranu kulturního dědictví;
  • sanační práce.

Roční příděl k dispozici pro FSEU v roce 2017 je 563 milionů €. Přidáním zbývající části alokace z minulého roku je celková částka v Evropském fondu solidarity pro rok 2017 přes 1 mld. €.

Komise navrhuje makrofinanční pomoc 100 milionů eur Moldavské republice

Evropská komise 13. ledna sdělila, že na žádost Moldavské republiky navrhla program makro finanční pomoci (MFA) až do výše 100 milionů eur. Navrhovaná pomoc by mohla přispět zemi splnit své krátkodobé potřeby financování.

Až do výše 40 milionů eur MZV by měla být poskytována ve formě grantů a až 60 milionů eur ve střednědobých půjčkách za výhodných podmínek financování.

Valdis Dombrovskis, viceprezident pro euro a sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů řekl:

„Tato pomoc pomůže Moldavsku uspokojit její největší okamžité finanční potřeby a stabilizovat její ekonomiku Zároveň. jsme přesvědčeni, že podmínky vztahující se k tomuto financování přispějí ke zlepšení správy ekonomických záležitostí v zemi a budou podporovat zásadní reformy.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, řekl:

„Je třeba udržet nedávné snahy Moldavska uskutečňováním politiky orientované na stabilitu a bojovat proti dlouhotrvající zranitelnosti Komise poskytuje další podporu zemi zachovat makroekonomickou stabilitu, zlepšit správu a dosáhnout více udržitelný růst podporující začlenění.“

Moldavská republika čelí mnoha výzvám, zejména pokud jde o potřebu řešit korupci a špatnou správu věcí veřejných, které přispěly k oslabení pozic fiskální a platební bilance a zpomalení ekonomického růstu, a důkladně vyšetřit masivní bankovní podvody, které zasáhly ekonomiku země v roce 2014.

Ekonomické těžkosti byly ještě umocněny slabou ekonomickou aktivitou v některých klíčových regionálních obchodních moldavských partnerů. Tento efekt byl částečně kompenzován zvýšením obchodu s EU, který může být spojen s dohodou o přidružení, která vstoupila v platnost dne 1. července 2016 a vytvořil rozsáhlou a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA).

Navrhovaná EU MFA vyžaduje přijetí ze strany Evropského parlamentu a Rady předtím, než může vstoupit v platnost a částky mohou být vyplaceny; to by bude doprovázet nový program MMF země, schválený dne 7. listopadu 2016. Konkrétně se jedná o MFA, že by pomohlo Moldavsku pokrýt část jejíchh potřeb v oblasti vnějšího financování v příštích dvou letech. Operace by proto přispěla ke snížení problémů krátkodobé platební bilance a fiskální zranitelností.

Výplaty v rámci navrhovaného programu MFA by bylo přísně podmíněny značným pokrokem v programu MMF a plněním konkrétních politik podmínek, které budou dohodnuty mezi Moldavskem a EU v memorandu o porozumění. Politické podmínky by řešily některé ze základních nedostatků moldavského hospodářství a systému správy ekonomických záležitostí, a to zejména v bankovním sektoru. To by mělo být prováděno v úzké koordinaci s programy přizpůsobení a reforem Moldavska dohodnutými s MMF a Světovou bankou, stejně jako s reformami dohodnutých v rámci operací rozpočtové podpory EU a dohodou o DCFTA.

Souvislosti

Makrofinanční podpora

Makrofinanční pomoc je výjimečný nástroj reakce na krizové situace v EU k dispozici sousedním partnerským zemím EU. Je komplementární k pomoci poskytnuté MMF. MFA úvěry jsou financovány prostřednictvím půjček EU na kapitálových trzích. Tyto fondy si pak dále půjčují s podobnými finančními podmínkami přijímající země. Dotace MFA dotace pocházejí z rozpočtu EU.

Pomoc MFA by měl doplnit nový program, schválený radou MMF dne 7. listopadu 2016, dohodnutý mezi Moldavskou republikou a Mezinárodním měnovým fondem (MMF).

Předchozí pomoc MFA v Moldavské republice ve výši 90 milionů EUR ve formě grantů byla úspěšně realizován v letech 2010-2012.

Nová pomoc bude vyplacena ve třech splátkách v letech 2017 a 2018.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno