[quote]Evropská komise schválila prodloužení českého systému využívajícího některá biopaliva v rámci pravidel EU o státní podpoře, (zejména pokynů Evropské komise o státní podpoře na ochranu životního prostředí a energie 2014.[/quote]

Evropská komise dospěla k závěru, že systém bude nadále sledovat cíle EU v oblasti energetiky a životního prostředí, aniž by byla neúměrně narušena hospodářská soutěž na společném trhu. Režim podpory České republice byl původně schválen Komisí v roce 2008. Dnešní rozhodnutí schvaluje prodloužení na období od 1.července 2015 do 31. prosince 2020

Program stanoví snížení spotřební daně nebo náhrady ve prospěch čistých nebo vysoce koncentrovaných biopaliv uváděných na českém trhu za předpokladu, že splňuje požadovaná kritéria udržitelnosti. Komise dospěla k závěru, že navržená prodloužení opatření přispějí k dosažení cílů České republiky pro rok 2020 v obnovitelných zdrojích energie a biopaliv v dopravě, a zároveň omezí případné narušení hospodářské soutěže. Komise zejména, ověřila, že je podpora  omezena na udržitelná biopaliva, poskytuje pobídku k použití paliva šetrnějšího k životnímu prostředí a je omezena na minimum nezbytné k vyrovnání dodatečných nákladů na biopaliva. Nedůvěrná verze rozhodnutí bude zveřejněna v rejstříku státní podpory na webových stránkách soutěže pod číslem případu SA.39654, jakmile se vyřeší případné otázky důvěrnosti. Nova zveřejnění rozhodnutí o státní podpoře jsou na internetu a v Úředním věstníku EU (State Aid Weekly e-News).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno