[quote]Jedná se o nově připravený veletrh ekologické dopravy, na kterém bude veřejnosti představena široká nabídka ekologických vozidel na stlačený nebo zkapalněný zemní plyn (CNG, LNG) vodík, LPG, biopaliva a elektřinu.[/quote]

Cílem akce je inspirovat její návštěvníky k pořízení ekologických vozidel – tedy plynových aut, elektromobilů atp. Akce je zároveň reakcí na aktuální potřeby ČR a EU v ochraně životního prostředí.

Účastníci budou v salonu ekologické dopravy, který je prvním svého druhu, seznámeni s nabídkou alternativních pohonů pro automobily i jiné dopravní prostředky (autobusy, motorky, vysokozdvižné vozíky).

V závěru roku 2015 byl pro Českou republiku přijat Národní akční plán čisté mobility, který má urychlit nástup ekologických vozidel.

Účelem veletrhu je proto představit široké veřejnosti celostátní, krajské i městské projekty na podporu čisté mobility, seznámit s výstavbou infrastruktury čerpacích stanic na stlačený i zkapalněný zemní plyn, LPG, vodík, biopaliva nebo dobíjecích stanic pro elektromobily

Firmy poskytnou potřebné informace a představí vozové parky ekologických aut.

Hlavní tematické okruhy:

  • auta na plyn
  • elektromobily
  • autobusy a kamiony na plyn a elektřinu
  • hybridní vozy
  • čerpací a nabíjecí stanice (domácí, firemní, veřejné)
  • motorová paliva: zemní plyn (CNG, LNG), vodík, LPG, biopaliva
  • elektrický pohon, baterie a palivové články
  • vozidla, infrastruktura a projekty čisté mobility

Salon ekologické dopravy EkoAuto bude souběžnou akcí s Autoshow Praha.

Pořadatelem akce je INCHEBA EXPO Praha, spol. s r.o a koná se 22. – 25. 9. na holešovickém Výstavišti v Praze.

Zdroj: INCHEBA EXPO Praha