[quote]Vláda nesplnila požadavek Evropské komise, přestože na svém pondělním zasedání zařadila kaňonovité labské údolí mezi evropsky významné lokality (EVL). Ze seznamu ochrany byly jako jedno ze stanovišť totiž vyškrtnuty takzvané bahnité náplavy na štěrkovém substrátu, místo v řece, kde roste specifická vegetace, řekl ředitel ekologické organizace Beleco Jan Dušek. V povodí Labe jde o ojedinělou lokalitu. Plánovaný děčínský jez by stanoviště zlikvidoval nenávratně, uvedl Dušek.[/quote]

Variantu bez náplav navrhlo ministerstvo dopravy a vláda poté souhlasila s touto variantou jako jedinou možnou pro zařazení lokality na seznam EVL, uvedla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Brusel požaduje doplnit takzvanou lokalitu Porta Bohemica pro suťové lesy, stanoviště bobra a lososa, bahnité náplavy a několik dalších, doplnila.

„Jen právě pro bahnité náplavy to nebylo. Ale i pro další stanoviště. Bahnité náplavy nejsou podle směrnice a EK prioritní stanoviště,“ uvedla Roubíčková.

Vláda se ale podle Duška zbavila nejvíce ohroženého předmětu ochrany v lokalitě Porta Bohemica.

„Navíc to, co EK chtěla, je to, aby právě pro tento předmět ochrany plus ještě pro lososa a bobra se lokalita doplnila. Čili vlastně rozpor s Evropskou komisí trvá skoro stejně, jako kdyby vláda tu lokalitu nevyhlásila,“ myslí si Dušek.

Na seznam Natura 2000 vláda nezařadila Louky u Přelouče, u kaňonovitého labského údolí kabinet uvedl, že jej na seznam doplnil. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v pondělí novinářům řekl, že nyní bude kabinet čekat, jak se Brusel k jejímu kroku postaví.

Schválená ochrana labského údolí stavbu jezu tedy nevylučuje, potvrdil investor Ředitelství vodních cest (ŘVC). Podklady k vyhodnocení dopadů plánovaného jezu v Děčíně na životní prostředí (proces EIA) bude ale nutné přepracovat. Jak moc bude nutné dosavadní dokumentaci změnit, projednává ŘVC s ministerstvem životního prostředí.

Pokud se požadované lokality na seznam nedostanou, vnitrozemská vodní doprava může přijít až o sedm miliard korun z evropských dotací. Brusel také už rozhodl o zahájení řízení s ČR pro porušení evropského práva kvůli vynechání chráněných lokalit na Labi.

Jde o první fázi několikastupňového řízení. Stát by mohl v krajním případě dostat jednorázovou pokutu dva miliony eur (54 milionů Kč) a platit by musel penále 10.000 eur denně (zhruba 8,37 milionu měsíčně) do té doby, než by lokality do seznamu zařadil.

Národní seznam vznikl v roce 2005, doplňoval se dvakrát. Naposledy ho Brusel přehodnocoval před čtyřmi lety. Už tehdy EK trvala na zařazení sedmi evropsky významných specifických území, kde se vyskytují chránění živočichové a rostliny. Konkrétně labské údolí mělo být chráněno od státní hranice po soutok řeky s Ohří u Litoměřic. Návrh byl později upraven do podoby Porta Bohemica. Jenže proti ochraně přírody stojí dopravní a developerské zájmy.

Zdroj: ČTK