[quote]Podle zprávy Eurostat byly v zemích Evropské unie 2014  ekologické daně ve výši 343,6 miliard € v roce 2014 ve srovnání s 282,0 miliardami € v roce 2004. Nicméně podíl daní v celkových daňových příjmech a sociálních příspěvcích během tohoto 10-letého období poklesl z 6,8 % v roce 2004 na 6,3 %  2014.[/quote]

Podíl ekologických daní na celkových příjmech z daní a sociálních příspěvků je indikátorem účinnosti výsledné tabulky zdrojů, který sleduje provádění plánu účinněji využívat zdroje pro Evropu. Tento plán doporučuje podstatné zvýšení podílu ekologických daní v souladu s osvědčenými postupy členských států (podíl přesahující 10 %).

Při pohledu na hlavní kategorie ekologických daní daně z energie (76,5% z celkových ekologických daní) tvořily více než tři čtvrtiny celkového daňového  příjmu v EU, před daní z dopravy (19,9 %) a  znečištění a zdrojů (3,6%).

ekd1
Největší podíl ekologických daní byl ve Slovinsku, Chorvatsku a Řecku, nejnižší v Belgii a ve Francii
Podíl ekologických daní na celkových příjmech z daní a sociálních příspěvků se výrazně liší v jednotlivých členských státech EU. S podílem nad 10% vedlo Slovinsko (10,6%), Chorvatsko (10,5%) a Řecko (10,2%) Bulharsko (9,8%), Lotyšsko (9,3 %), Kypr a Nizozemsko (po 9,0%). Na opačném konci stupnice Belgie a Francie (4,5%) zaznamenaly nejnižší podíl ekologických daní na celkových příjmech z daní a sociálních příspěvků, následované Německem, Lucemburskem a Švédskem (po 5,2%), nejnižší v Belgii a ve Francii (po 4,5%).

Podíl ekologických daní se zvýšil nejvíce v Estonsku a Slovinsku
V letech 2004 až 2014 příjmy z ekologických daní, vyjádřeno v současných eurech, vzrostl téměř ve všech členských státech EU. Za stejné období se však podíl ekologických daní na celkových příjmech z daní a sociálních příspěvků ve většině členských států snížil. Největší pokles byl na Kypru (z 12,3% v roce 2004 na 9,0% v roce 2014, -3,3 %, Portugalsko a Litvě (po -3,2 %), v Lucembursku (-3,0 %), v Dánsku (-2,6 %) a Slovensku (-2,0 %). Naproti tomu mezi léty 2004 a 2014 v sedmi členských státech narostl, zejména v Řecku (3,3 %),  Slovinsku (1,9 %), v Estonsku (1,6 %) a Itálii (1,0 %).
ekd2

Zdanění energie přispělo nejvíce ve všech členských státech EU

V každém členském státě EU v roce 2014 zdanění energie generovalo zdaleka největší část daňových příjmů v oblasti životního prostředí. Energetické daně byly obzvláště významné v Litvě (93,8%), České republice (92,6%) a Lucembursku (92,2%), kde se podílely na více než 90%  celkových daňových příjmů ze zdanění životního prostředí. Dopravní daně byly  druhým nejvýznamnějším příspěvkem k výnosu z ekologických daní ve všech členských státech EU, s výjimkou Estonska. Představoval více než třetinu celkových daňových příjmů ze zdanění  životního prostředí na Maltě (40,6%), v Irsku (37,9%), v Dánsku (36,6%), v Rakousku (36,0%) a Belgii (34,0%). Daně za znečištění a zdrojů byly méně významné, i když v Chorvatsku (17,4%), v Nizozemsku (13,8%), Estonsku (10,9%) a Slovinsku (10,8%) představovaly více než 10% všech příjmů z ekologických daní.

ekd3

ekd4

Ekologická daň je stanovena nařízením (EU)691/2011 o evropských environmentálních ekonomických  účtech jako daň, jejíž daňový základ tvoří fyzická jednotka (nebo jí zastupující fyzickou jednotku jednotku) něčeho, co má určitý prokázaný negativní dopad na životní prostředí a  je v systému ESA 2010 jako daň. To je stejná definice jako v mezinárodním standardu systému environmentálníhp ekonomického účetnictví 2012. Je třeba poznamenat, že daň z přidané hodnoty je vyloučena z oblasti působnosti ekologických daní.

Zvyšující se příjmy z ekologických daní by měly být interpretovány s opatrností. Zvýšení může být způsobeno zavedením nových daní nebo zvýšením daňových sazeb, nebo alternativně mohou být spojeny ke zvýšení daňového základu v důsledku, například tím, že jde o vyšší spotřebu energetických produktů.

Pro analytické účely jsou ekologické daně rozděleny do čtyř kategorií: energetických daní (včetně daně z CO2), dopravy, daně znečištění a daní ze zdrojů. Poslední dvě kategorie jsou malé, daně za znečištění a daně za zdroje jsou seskupeny dohromady.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno