Zdroj: Archiv

[quote]El Niño – EU chce, aby zvýšily finanční prostředky v novém přístupu k řešení globální potravinové krize, co je Opatření se nazývá podle  extrémního přírodního jevu  vyznačujícího se stoupající teplotou povrchových mořských vod, které interagují s atmosférou a působí tím různé extrémní události, od povodní po sucha.[/quote]

El Niño má globální účinky, zvláště se však dotýká rozlehlých oblastí Afriky s dvěma záplavami a suchem ročně. To silně ovlivňuje zabezpečení potravin, zdravotnictví a přístup k vodě a hygienické podmínky milionů lidí žijících v již zranitelných oblastech. V nich z 80 milionů 41 milionů trpí v letošním roce potravinovou krizi – žijí v El Niño- postižených oblastech (v Latinské Americe a Karibiku, jižní, střední a východní Africe, stejně jako v několika asijských a tichomořských zemích). Dopad a zranitelnost ze sucha byly cítit obzvláště tvrdě v Etiopii, kde se počet potravinami nezajištěných lidí prudce zvýšil v minulém roce z 2,9 na více než 10 milionů.

Podpora EU bude kombinovat humanitární a rozvojovou pomoc pro řešení okamžitých potřeb výživy, vody a hygienických zařízení, zdraví a přístřeší. Bude poskytovat s podporou zdravotnických struktur, zásobování potravinami a pitnou vodu, doplňkovými potravinami pro těhotné ženy a děti. To také pomůže zvýšit odolnost v nejvíce exponovaných zemí posílením připravenosti na katastrofy, mechanismy včasné reakce, a podporováním  řešení dlouhodobých rozvojových problémů.

Financování přichází ve dvou fázích: (1) dne 2. prosince 2015 Evropská komise oznámila příspěvek ve výši 125 milionů € na financování akcí pro mimořádné události a (2) plánovaný příspěvek ve výši 414 milionů € ohlášený dne 25. dubna podporující jak humanitární, tak rozvojovou pomoc.

Dne 25. dubna 2016 byla organizována akce na vysoké úrovni k „inovativním způsobům, jak zajistit  udržitelnou výživu, bezpečnost potravin a začleňující  růst zemědělství“. Hlavním cílem je prozkoumat nové synergie a partnerství pro Evropskou komisi, aby se získala efektivita při dosahování cíle udržitelného rozvoje do roku 2030  (SDGs) v oblasti bezpečnosti potravin a nulového hladu.

V této souvislosti se Evropská komise  rozhodla podniknout iniciativu, znamenající v podpoře milník- – provést globální posouzení nejistoty potravin a výživy ve spolupráci s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) a Světového potravinového programu (WFP). Komise použila fakta a argumenty z tohoto celkového vyhodnocení  k cíli vyvinout a navrhnout globální komplexní odpověď, s využitím obou ze svých humanitárních a rozvojových nástrojů.

Pokrok v nutričním akčním plánu
Ve stejné době jako výše uvedená akce „inovativní způsoby pro udržitelnou výživu, bezpečnost potravin a inkluzivní růst zemědělství“, bude zveřejněna  první zpráva „K pokroku akčního plánu výživy”.

To ukazuje povzbudivé zjištění, že bude o téměř milion méně zakrslých dětí v roce 2025 ve srovnání s projekcí 2012.

Zpráva také ukazuje, že průměrná míra investic do výživy  EU  postupuje směrem k dosažení závazku 3,5 miliardy eur na období 2014-2020. Zpráva zahrnuje analýzu konkrétních kontextů podle zemí prostřednictvím svých nutričních akčních “fiches” podle zemí, které poskytují určitou představu země pro akci, která může být nástrojem pro posílení řízení výživy na úrovni jednotlivých zemí prostřednictvím užší a účinnější koordinaci mezi EU a jejími členskými státy.

Aktuální opatření

Na zahájení akce v Bruselu oznámil komisař Neven Mimica, že navrhne dalších 414 mil. €  na podporu zemí nejvíce dotčených potravinovou krizí způsobenou El Niño a dalšími faktory. Částka navyšuje 125 milionů € z prosince 2015 na celkem 539 milionů €. Etiopie, protože se v ní zvýšil počet lidí nezabezpečených potravinami z 2,9 na vice než 10 milionů,  dostává 122,5 mil.€

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno