Zdroj: Archiv

[quote]Předsedkyní Kimberleyského procesu – mezinárodní iniciativy zastavit obchod s konfliktními diamanty, bude pro rok 2018 Evropská unie. V souladu s pravidly Kimberleyského procesu bude EU v roce 2017 během australského předsednictví místopředsedou.[/quote]

Evropská unie tím bude mít jedinečnou příležitost k posílení účinnosti Kimberleyského procesu, zejména v souvislosti s nadcházejícím reformním procesem. Během svého předsednictví, bude EU posilovat a podporovat otevřený dialog mezi všemi třemi pilíři, které tvoří Kimberleyský proces – vládami, průmyslem a občanskou společností.

Režim Process Certification Kimberley (KPCS) byl zahájen v roce 2002 jedinečnou koalicí vlád, občanské společnosti a diamantového průmyslu v reakci na roli diamantů při financování některých z nejničivějších občanských válek v Africe.

KPCS stanoví požadavky pro zúčastněné státy kontrolovat veškerý dovoz a vývoz surových diamantů. Režim zavádí přísné interní kontroly průběhu výroby a obchodu. Účastnické státy mohou s ostatními zúčastněnými státy obchodovat pouze legálně, pokud rovněž plní minimální požadavky systému a mezinárodní zásilky surových diamantů musí být doprovázeny osvědčením KPCS zaručujícím, že jsou „bezkonfliktní“.

Evropská unie byla v čele KPCS od samého počátku. Předsedala pracovní skupině pro monitoring, dohled nad mechanismem vzájemného hodnocení schématu a zabývávala se otázkami nesouladu. Naposled předsedala Kimberleyskému procesu v roce 2007.

Souvislosti

Jihoafrické státy produkující diamanty se setkaly v Kimberley v Jižní Africe v květnu 2000 k diskuzi o způsobech zastavení obchodu s konfliktními diamanty a zajištění, že tento obchod nebude podněcovat násilná povstalecká hnutí.

Mezníkem vzniku Kimberleyského systému certifikace (KPCS), byla rezoluce Valného shromáždění OSN v prosinci 2000, podporující jeho vznik v roce 2003.

Kimberleyský proces má 54 účastnických členů, zastupujících 81 zemí s více než 99 % celosvětové produkce a obchodu s hrubými diamanty. EU je jedním členem Kimberleyského procesu a je zastoupena Evropskou komisí.

Státní podpora: Komise souhlasí s 7,95 miliardy PLN polský podporu pro uzavírání uhelných dolů

Evropská komise zjistila, že Polsko plánuje poskytnout podporu na zmírnění sociálního a environmentálního dopadu uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů do roku 2018, v souladu s pravidly EU o státní podpoře. Komise dospěla k závěru, že by podpora nepatřičně neovlivnila hospodářskou soutěž.

V návaznosti na rozhodnutí přijatá Polskem na uzavření nekonkurenceschopných polských těžebních aktivit v září 2016 Polsko oznámilo Komisi, že plánuje poskytnout veřejné financování 7,95 miliard PLN (přibližně 1,79 miliard €) s cílem zajistit řádné uzavření dolů.

Odpovědnost za rozhodnutí o tom, zda uzavřít veřejné uhelné doly, mají členské státy. Pravidla EU pro státní podporu, zejména rozhodnutí Rady 2010/787/EU, umožňuje členským státům podporovat uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů s cílem zmírnit sociální a environmentální dopad.

Komise se ujistila, že v souladu s citovaným rozhodnutím Rady jsou cílem podpory, které mají usnadnit proces uzavírání poskytnutím 7,58 miliardy PLN (přibližně 1,71 miliard €) těm pracovníkům, kteří přišli nebo přijdou uzavřením dolů o svou prácí. Státní podpora bude financovat odstupné, kompenzační důchody a dávky sociálního zabezpečení pro tyto pracovníky. Kromě toho se budou používat k zajištění důlních šachet a vyřazení z provozu důlní infrastruktury, odstranění škod na životním prostředí způsobené těžbou a znovu obdělávání půdy po uzavření dolů.

Zbývající část pomoci se bude týkat výrobních ztrát dolů až do jejich uzavření.

Souvislosti

V prosinci 2010 Rada Evropské unie přijala rozhodnutí Rady 2010/787 / EU o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů. Státní podpora pro uhelný průmysl je povolena pouze pro usnadnění uzavření dolu tím, že pokryje výrobní ztráty a mimořádné náklady vyplývajících z uzavření. Rozhodnutí bylo přijato v kontextu politiky EU na podporu obnovitelných zdrojů energie a udržitelné a bezpečné nízkouhlíkové ekonomiky a poklesu významu domácího uhlí v celkovém energetickém mixu členských států EU.

Podpora na uzavření může pokrýt provozní ztráty do určitých mezí a musí být založena na dohodnutém plánu na uzavření. Rozhodnutí Rady vyžaduje, aby příjem podpory na uzavření dolu ukončilo hornické činnosti nejpozději do konce roku 2018

Podpora na pokrytí mimořádných nákladů vyplývajících z činnosti spojené s uzávěrou, zejména k zmírnění sociálních nákladů, jako sociální dávky nebo předčasný odchod do důchodu, náklady vynaložené na bezpečnost nebo místa rehabilitace pro výrobní jednotky s výhradou uzavření, stejně jako čerpání a čištění vody z vyřazených dolů může být vyplácena po uzavření do roku 2027 a musí být rovněž založena na dohodnutém plánu uzavření dolů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno