Zdroj: Archiv

[quote] Komise zahajuje druhou výzvu k podávání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Jde o investice na financování dopravních projektů ve výši více než 7,6 miliardy eur, ze kterých je 6,5 miliardy eur vyčleněno pro země splňující kritéria Fondu soudržnosti.[/quote]

Junckerova Komise, která vstupuje do druhého roku svého působení, dnes podniká další kroky na podporu investic v Evropě a zahajuje druhou výzvou k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy. K dispozici je pro oblast dopravy více než 7,6 miliardy eur na financování klíčových projektů.. Částka 6,5 miliardy eur je vyhrazena pro projekty v členských státech, které mohou čerpat prostředky z Fondu soudržnosti EU[1], s cílem lépe tyto země začlenit do vnitřního trhu. Spolu s investičním plánem, který Komise představila v listopadu 2014, a zejména s novým Evropským fondem pro strategické investice, se Nástroj pro propojení Evropy zaměřuje na překlenutí investiční mezery v Evropě, které by nastartovalo hospodářský růst a vytváření pracovních míst a které je pro předsedu Komise Jeana-Clauda Junckera prioritou.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Optimální využívání Nástroje pro propojení Evropy tvoří nedílnou součást investičního plánu Komise. Dopravní infrastruktura zoufale potřebuje investice a dnešní oznámení částky převyšující 7,6 miliardy eur na financování klíčových projektů v oblasti dopravy je výbornou zprávou. Vyzývám předkladatele projektů, aby při přípravě svých projektů využili nové poradenské centrum a své návrhy pak předložili na portálu projektů, který začne fungovat od ledna příštího roku.“

„Efektivní, inteligentní a udržitelná doprava má zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy,“ dodala komisařka EU pro dopravu Violeta Bulcová. „ Nová výzva v rámci Nástroje pro propojení Evropy nevyhledává jen projekty v oblasti vodní či železniční dopravy pro ně samé; naším cílem je rovněž vytváření pracovních míst a stimulace růstu. Zaměřujeme-li se na státy, které mohou využívat Fond soudržnosti, vypovídá to o naší snaze zlepšit v Evropě dopravní spojení a prohloubit vnitřní trh, což je další priorita Komise.“

V zájmu součinnosti s dalšími prioritami Komise, jako je např. jednotný digitální trh, se letošní výzva k předkládání návrhů soustředí zvláště na inovativní dopravu. Ze všeobecných finančních prostředků (1,1 miliardy eur, které jsou k dispozici pro všech 28 členských států) by měly být financovány projekty související s inteligentními dopravními systémy, nebo systémy pro uspořádání řízení dopravního provozu, jako jsou ERTMS (železniční doprava), SESAR (letecká doprava) nebo RIS (vodní doprava). Z finančních prostředků určených pro země využívající Fond soudržnosti (6,5 miliardy eur, které jsou k dispozici pro 15 členských států) se kromě těchto priorit budou podporovat i projekty klíčové infrastruktury v oblasti udržitelných způsobů dopravy, jako jsou železnice a vnitrozemské vodní cesty. Jedná se o nedílnou součást priority Komise, kterou je vytvoření energetické unie, jejíž politika v oblasti klimatu se bude zaměřovat na budoucnost.

Podpora se bude poskytovat po důkladném hodnocení v soutěžním výběrovém řízení, a to ve formě spolufinancování EU. Žadatelé mohou své návrhy předkládat do 16. února 2016. Výsledky budou zveřejněny do léta 2016.

Souvislosti

V rámci Nástroje pro propojení Evropy bude z rozpočtu EU na období 2014–2020 uvolněno 24,05 miliardy eur na spolufinancování projektů transevropské dopravní sítě v členských státech EU. Z této částky je 11,305 miliardy eur vyhrazeno pro projekty v členských státech, které mohou čerpat prostředky z Fondu soudržnosti. Dne 29. června 2015 Komise zveřejnila první seznam 276 projektů, které získávají finanční prostředky v rámci Nástroje pro propojení Evropy v celkové výši 13,1 miliardy eur. Jedná se o dosud největší investici, kterou EU v odvětví dopravy uskutečnila. Tento seznam schválily 10. července 2015 členské státy a realizace právě probíhá.

Česká republika se podílela jen 5 relativně malými železničními projekty.


Další informace

Internetová stránka výzvy (INEA – Výkonná agentura pro inovace a sítě)

Agentura INEA pořádá v pondělí 30. listopadu 2015 v budově Charlemagne v Bruselu (Belgie) informační den Nástroje pro propojení Evropy.

[1] Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno