[quote]Podle prvního odhadu zveřejněného Eurostat vývoz zboží EA19 do zbytku světa byl v červnu 2016 178,8 miliard €, což představuje pokles o 2 % ve srovnání s červnem 2015 (182,8 mld. €). Dovoz ze zbytku světa činil 149,5 miliard €, tedy pokles o 5 % ve srovnání s červnem 2015 (157,4 mld. €).[/quote]

Výsledkem je 29,2 miliard € přebytku v obchodu se zbožím se zbytkem světa v červnu 2016, ve srovnání s přebytkem 25,5 mld. + € v červnu 2015. Obchod uvnitř eurozóny klesl na 150,2 miliard € v červnu 2016, o – 1 % ve srovnání s červnem 2015.

Výstřižek

EA19

V lednu až červnu 2016 se vývoz zboží z eurozóny do zbytku světa snížil na 1005,5 mld. € (-1 % ve srovnání s lednem až červnem 2015), dovoz klesl na 871,0 mld. € (-3 % ve srovnání s lednem až červnem 2015). Výsledkem je, že eurozóna zaznamenala přebytek ve výši 134,5 miliard € v porovnání s + 111,4 mld. € v lednu až červnu 2015. Obchod uvnitř eurozóny v lednu až červnu 2016 zůstal téměř beze změny na 855,9 miliard €.

Výstřižek2

EU 28

První odhad vývozu zboží EU28 zboží v červnu 2016 byl 151,4 miliard €, – 5 % ve srovnání s červnem 2015 (159,8 mld. €). Dovoz ze zbytku světa činil 143,8 miliard €,- 4 % ve srovnání s červnem 2015 (150,5 mld. €). V důsledku toho EU28 zaznamenala v červnu 2016 7,7 miliard € přebytku v obchodu se zbožím se zbytkem světa ve srovnání s + 9,3 miliardami € v červnu 2015. Obchod uvnitř EU28 zaznamenal přebytek 16,9 mld. €, proti +19.8 mld. € lednu až červnu 2015 9,3 mld. €.

V lednu až červnu 2016 – vývoz zboží EU28 klesl na 850,4 miliard € (-4 % ve srovnání s lednem až červnem 2015), dovoz na 833,5 mld. € (také -4 % ve srovnání s lednem-červnem 2015. Uvnitř EU vzrostl na 1 556,1 mld. €, o + 1 %).

Výstřižek4

Výstřižek5

Metody a definice

Od zavedení Intrastatu pro obchod uvnitř EU dne 1. ledna 1993 byla hodnota vypravených zásilek byla trvale vyšší než u přijatých. Teoreticky, protože zásilky jsou deklarovány FOB a příjaté CIF, hodnota došlých by měla být o něco vyšší než u odeslaných zásilek.

Eurostat používá odeslané zásilky za spolehlivější měřítko celkového obchodu uvnitř EU, protože na agregované, celkové expedované zásilky mají lepší pokrytí, než u celkových dodaných. Kvůli této odlišnosti obchodu uvnitř EU, a pro obtíže při výkladu údajů v absolutním vyjádření na úrovni jednotlivých členských států musejí být obchodní bilance pro jednotlivé členské státy interpretovány s opatrností.

Stejná opatrnost platí i pro obchodní bilance eurozóny, která zahrnuje nějaké obchodu uvnitř EU.

Národní koncepce se může lišit od harmonizované metodiky používané Eurostatem, což vede k rozdílům mezi čísly v této verzi a údaji publikovanými na národní úrovni, a to jak pro zdrojová data, tak pro sezónně upravené řady.

Výrobky jsou klasifikovány podle Standardní klasifikace mezinárodního obchodu (SITC), revize 4.

Příloha – sezónně upravená data

V červnu 2016 ve srovnání s květnem 2016, se vývoz eurozóny po sezónní úpravě zvýšil o 0,5 %, dovoz vzrostl o 1,5 %. Po sezónní úpravě bylo saldo + 23,4 miliard €, pokles ve srovnání s květnem (+ € 24,6 miliard).

Výstřižek6

V červnu 2016 ve srovnání s květnem 2016, EU 28  meziměsíčně se po sezónní úpravě zvýšil vývoz o 0,7 %, v červnu 2016 ve srovnání s květnem 2016, dovoz vzrostl o 2,1 %. Sezónně očištěné saldo bylo  3,1 miliard €, pokles ve srovnání s květnem (+ € 5,1 mld.) o 0,7 %, zatímco dovoz vzrostl o 2,1 %. Sezónně upravené saldo bylo 3,1 miliard €, pokles ve srovnání s květnem (+ € 5,1 mld.).

 

Výstřižek7

Výstřižek8

Výstřižek9

Vyhlídky na zlepšení mohou přijít po odstranění narušení pravidel WTO, kde zejména Ćína a Rusko na rozdíl od členských států EU byly přijaty se závazkem odstranit nepovolené zábrany dovozu a také vývozu nad vývozní kvóty zejména oceli, i když nevyváží pomalý růst po krizi.

V rámci probíhajících arbitrážních řízení Světová obchodní organizace (WTO) v souladu s postupem řešení sporů aktivovaných Evropskou unií potvrdila, že ruská dovozní cla na papír, ledničky a palmový olej porušují pravidla WTO. Dovozní cla jsou vyšší, než Rusko odsouhlasilo, když se připojilo k WTO.

Jedná se o první případ, kdy bylo rozhodnuto v rámci WTO proti Rusku. Přesto že je Rusko členem WTO od srpna 2012, dosud nesplnilo některé ze svých závazků učiněných před svým přistoupením. To je ale jedno z nejzákladnějších pravidel WTO, podle kterého se její členové neplatní cla nad rámec „vázaných sazeb“, ke který se zavázaly ve svých seznamech. Panel WTO plně souhlasil, že ruské cla na papír, ledničky a palmový olej jsou v rozporu s jeho závazky v rámci WTO.

Řada dalších panelů WTO na žádost EU probíhá.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno