Zdroj: Wikipedia/ Z22

[quote]Pro rychle se rozvíjející oblast robotiky jsou potřeba celoevropská pravidla, například prosadit etické standardy nebo zavést odpovědnost za nehodu u autonomních vozidel, tvrdí evropští poslanci.[/quote]

Poslanci žádají Komisi, aby navrhla pravidla pro robotiku a umělou inteligenci, aby bylo možné plně využít jejich hospodářský potenciál a byla zaručena standardní úroveň bezpečnosti a ochrany. Poslanci berou na vědomí, že regulační normy jsou v několika zemích již plánovány a poukázali na to, že EU musí při stanovování těchto norem převzít vedoucí úlohu, aby nedošlo k nátlaku ze strany třetích zemí.

I když jsem rád, že plénum přijalo mou zprávu o robotice, jsem také zklamán tím, že pravicová koalice ALDE, EPP a ECR odmítla vzít v úvahu možné negativní důsledky na trhu práce. Odmítali mít otevřenou mysl a výhledovou diskuzi, a tím koalice přehlíží obavy našich občanů,“ uvedl reportér Mady Delvaux.

Pravidla odpovědnosti a dopad robotů na pracovní sílu

Poslanci zdůrazňují, že návrh zákona je naléhavě zapotřebí pro vyjasnění otázky odpovědnosti, a to zejména pro autonomní vozidla.

Poslanci rovněž žádají Komisi, aby pro roboty v dlouhodobém horizontu zvážila vytvoření zvláštního právního statusu, s cílem stanovit, kdo je odpovědný v případě, že způsobí škodu.

Rychlý vývoj robotů může vést ke změnám na trhu práce prostřednictvím tvorby, vysídlení a ztráty některých pracovních míst. Poslanci naléhají na Komisi, aby tyto trendy pozorně sledovala.

Kodex etického chování a nová Evropská agentura pro robotiku

Rostoucí využívání robotiky rovněž vyvolává etické otázky, například ohledně soukromí a bezpečí. Poslanci navrhují dobrovolný etický kodex chování pro výzkumné pracovníky a projektanty v oblasti robotiky, aby bylo zajištěno, že robotické projekty budou probíhat v souladu s právními a etickými normami, a že robotické konstrukce a jejich použití bude respektovat lidskou důstojnost.

Poslanci také žádají Komisi, aby zvážila vytvoření evropské agentury pro robotiku a umělou inteligenci, s cílem poskytovat orgánům veřejné správy technickou, etickou a regulační odbornost.

Rezoluce byla schválena 396 hlasy proti 123 hlasům, z toho se 85 zdrželo hlasování. Komise nebude povinna dodržovat doporučení Parlamentu, ale pokud to odmítne, musí uvést, z jakých důvodů tak učinila.

Zdroj: eurologport

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno