Zdroj: Archiv

[quote]Podle prvních odhadů Eurostatu z 30.11. 2016 v roce 2015 členské státy Evropské unie vydaly dohromady téměř 300 miliard € na výzkum a vývoj (R & D). Intenzita R&D jako % HDP činila v roce 2015 2,03 % ve srovnání s 2,04 % v roce 2014. Před deseti lety (2005) byla intenzita byla 1,74 %.[/quote]

Intenzita výzkumu a vývoje v EU byla mnohem nižší než v Jižní Koreji (4,29 % v roce 2014) a Japonsku (3,59 % v roce 2014), nižší než ve Spojených státech (2,73 % v roce 2013), zhruba na stejné úrovni jako v Číně (2,05 % v roce 2014) a mnohem vyšší než v Rusku (1,13 %). S cílem poskytnout podnět ke konkurenceschopnosti EU má být nárůst intenzity výzkumu a vývoje v EU do roku 2020 na 3 % jeden z pěti hlavních cílů strategie Evropa 2020.

Podnikatelský sektor jako hlavní zdroj hradí i nadále 64 % celkových výdajů, následují vysoké školy (23 %), vládní sektor (12 %) a soukromý neziskový sektor (1 %).

vystrizek

Intenzita výzkumu a vývoje nad 3 % ve Švédsku, Rakousku a Dánsku

V roce 2015 byla nejvyšší intenzita výzkumu a vývoje ve Švédsku (3,26 %), Rakousku (3,07 %) a Dánsku (3,03 %); Finsku  (2,90 %), Německu (2,87 %), Belgii (2,45 %), Francii (2,23%), Slovinsku (2,21 %) a Nizozemí (2,01 %).

Naopak sedm členských států mělo intenzitu výzkumu a vývoje pod 1 %:  Kypr (0,46 %), Rumunsko (0,49 %), Lotyšsko (0,63 %), Malta (0,77 %), Chorvatsko (0,85 %), Bulharsko a Řecku (0,96 %).

Ve srovnání s rokem 2005 se intenzita výzkumu a vývoje zvýšila ve dvaceti čtyřech členských státech, klesla ve Finsku (z 3,33 % v roce 2005 na 2,90 % v roce 2015), Lucembursko (z 1,59 % na 1,31 %) a Švédsku (z 3,39 % na 3,26 %), téměř beze změny zůstala v Chorvatsku.

vystrizek2

Nejvyšší podíl výdajů na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru ve Slovinsku, Bulharsku a Maďarsku

Hlavním nositelem výdajů na R & D byl 2015 podnikatelský sektor ve všech členských státech s výjimkou Řecka, Kypru, Lotyšska, Litvy a Slovenska (kde byl dominantní sektor vysokého školství.

Nejvyšší podíl výdajů podnikatelského sektoru mělo Slovinsko (76 %), Bulharsko a Maďarsko (shodně 73%), Belgii a Irsku (72 %, data za Irsko 2014), Rakousko (71%), Švédsko (70 %), Německo (68 %), Finsko (67 %), Spojené království (66 %) a Francie (65%).

Ve srovnání s rokem 2005 podíl výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru vzrostl v šestnácti členských státech, ve dvanácti se snížil.

Ve vládním sektoru mělo nejvyšší podíl Rumunsko, v sektoru vyššího vzdělávání Litva a Kypr

Podíl vládního sektoru v Rumunsku byl 38 %, Lucembursku 31 %, Řecku a Slovensku (28 %), v Lotyšsku 26 %, Chorvatsko 25 % a Polsku 24 %. Nejvyšší podíl výzkumu a vývoje prováděného v rámci sektoru vyššího vzdělávání byl v Litvě 56 %, na Kypru 54 % a Lotyšsku 50 %, Portugalsku 46 %, Slovensku 44 %, Estonsku 41 % a Řecku 38 %.

Výdaje na R&D 2005 a 2015

vystrizek3

5

vystrizek6

vystrizek7

Metody a definice

Výzkum a vývoj se vztahuje k tvůrčí práci prováděné na systematickém základě s cílem zvýšit úroveň znalostí (včetně znalostí o člověku, kultuře a společnosti), a využití těchto znalostí k navržení nových aplikací.

Statistika Eurostatu o výdajích na VaV (R&D) jsou sestaveny podle požadavků stanovených v manuálu Frascati (vydání 2002) publikoval OECD. Zahrnují vnitřní výdaje, tedy všechny výdaje na VaV prováděné podniky či institucemi ve všech odvětvích národního hospodářství v členských státech EU.

Intenzita R & D země je definována jako celkové výdaje na VaV v % HDP.

Hlavní analýza statistik výzkumu a vývoje je založena na čtyřech institucionálních sektorech výkonů: podnikatelského, vládního, vyššího školství a soukromého neziskového sektoru na území daného státu.