Zdroj: Archiv

[quote]V návalu zpráv o tom, jak se zlepšuje ekonomická situace EU, a tudíž bez velkého úsilí i ČR, jsou nejspolehlivějším zdrojem čtvrtletní sektorové účty, vedené zatím jen za eurozónu. Je to však dostatečně velký vzorek, využitelný co do proporcí hlavních položek i pro EU 28 a státy EU mimo EA19.[/quote]

Podle prvního vydání sezónně očištěných čtvrtletních evropských sektorových účtů Eurostatu.

13. ledna 2017 míra úspor domácností v eurozóně činila 12,6 % ve třetím čtvrtletí roku 2016, byla stabilní ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2016. Míra investic domácností v eurozóně byla ve třetím čtvrtletí roku 2016 8,5 %, ve srovnání s 8,6 % v předchozím čtvrtletí.

Metody a definice

Hrubá míra úspor domácností (míra úspor domácností) je definována jako hrubé úspory dělené hrubým disponibilním důchodem, včetně změny v čistém podílu domácností na rezervách penzijních fondů. Hrubé úspory jsou ta část hrubého disponibilního důchodu, která není spotřebováns jako výdaje na konečnou spotřebu. Proto se míra úspor se zvyšuje, pokud hrubý disponibilní důchod roste rychlejším tempem než výdaje na konečnou spotřebu.

Hrubá míra investic domácností (rychlost investic domácností) je definována jako tvorba hrubého fixního kapitálu děleno hrubým disponibilním důchodem s tím, že berou v úvahu změny v čistém podílu domácností na rezervách penzijních fondů. Investice domácností sestává hlavně z nákupu a rekonstrukce bytů.

Sestavování evropských účtů podle sektorů se řídí Evropským systémem účtů 2010 (ESA2010) a zahrnuje období od prvního čtvrtletí roku 1999.

Institucionální sektory propojených hospodářských jednotek s široce podobnými vlastnostmi a chováním, jsou: domácností (včetně neziskových institucí sloužících domácnostem), nefinančních podniků, finančních institucí, vlády a zbytku světa. V posledně jmenovaném pro měření vnějších transakcí v eurozóně / Evropská unie (EU) je nutné odstranit přeshraniční toky v rámci dané oblasti.

Webové stránky Eurostatu obsahují podrobné roční a čtvrtletní účty sektorů členských států Evropského hospodářského prostoru a odvozených základních publikovaných ukazatelů asi 120 dnů po každém čtvrtletí (ty pokrývají také roční ukazatele jako poměry příjmu a dluhu). Podskupina čtvrtletních klíčových ukazatelů je zveřejňována kolem 102 dní po každém čtvrtletí.

 

Klíčové ukazetele a míry růstu vybraných transakcí EA19

První vydání odhadu za třetí čtvrtletí roku 2016 ukazatelů podnikání: Míra investic v eurozóně 21,9 % podíl na zisku téměř stabilní ve výši 40,6 %

Podle prvního vydání sezónně očištěných čtvrtletních evropských sektorových účtů Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie a Evropské centrální banky (ECB) byly ve třetím čtvrtletí roku 2016, investice v eurozóně 21,9 % ve srovnání s 22,2 % v předchozím čtvrtletí.

Podíl zisku v eurozóně byl ve třetím čtvrtletí roku 2016 40,6 % ve srovnání s 40,5 % ve druhém čtvrtletí roku 2016.

Geografická informace

Eurozóna (EA19) se skládá z 19 členských států plus Evropské centrální banky a Evropského stabilizačního mechanismu.

Metody a definice

Hrubá míra investic nefinančních podniků je definována jako tvorba hrubého fixního kapitálu děleno hrubou přidanou hodnotou. Tento poměr se týká investic do stálých aktiv (budovy, stroje atd) k přidané hodnotě vytvořené během výrobního procesu.

Podíl zisku nefinančních podniků je definován jako hrubý provozní přebytek děleno hrubou přidanou hodnotou. Tento ukazatel rentability ukazuje podíl na přidané hodnotě vytvářené v průběhu výrobního procesu obměňováním kapitálu. Je doplňkem podílu mzdových nákladů (plus daně mínus dotace na výrobu) na účetní přidané hodnotě.

Sestavování evropských účtů podle sektorů se řídí Evropským systémem účtů 2010 (ESA2010) a zahrnuje období od prvního čtvrtletí roku 1999.

Institucionální sektory propojují hospodářské jednotky s široce podobnými vlastnostmi a chováním: domácností (včetně neziskových institucí sloužících domácnostem), nefinančních podniků, finančních institucí, vlády a zbytku světa. Pro měření vnějších transakcích eurozóny / EU, je nutné odstranit přeshraniční toky v rámci dané oblasti.

Webové stránky Eurostatu obsahují podrobné roční a čtvrtletní účty sektoru členských států Evropského hospodářského prostoru a odvozených základních publikovaných ukazatelů asi 120 dnů po každém čtvrtletí, který také pokrývají roční ukazatele jako poměry příjmů k dluhu. Podskupina čtvrtletních klíčových ukazatelů je zveřejňována kolem 102 dní po každém čtvrtletí.

Klíčové ukazatele a míry růstu vybraných transakcí EA19